ПЛАН заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області на 2022 рік

Опубліковано 05.01.2022 о 12:29

 

 

 

 

 

 

№ п/п

                                     Зміст заходу

Термін виконання

              Виконавці

1

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Протягом року

Працівники Служби

2

Надання працівникам Служби індивідуальних консультацій щодо положень антикорупційного законодавства

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3

Участь у тренінгах, що проводяться Держлікслужбою щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю

січень-березень

Працівники Служби

    4

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» суб-сайту Служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

6

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

7

Участь в організації та проведенні спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

8

Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції

9

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції,  та здійснення контролю за їх поданням

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

10

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Протягом року

(відповідно до плану навчань)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

11

Виявлення ризиків, які можуть сприяти вчиненню працівниками Служби корупційних правопорушень, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

12

Подання Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби інформації про результати розгляду повідомлень про можливе здійснення працівниками Служби корупційних правопорушень та результати проведених службових розслідувань (перевірок)

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

13

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

14

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

15

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

16

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області за 2020 рік

Наступна

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області за 2021 рік