ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2023 рік

Опубліковано 13.02.2023 о 09:09

№з/п

 

ЗМІСТ ЗАХОДУ

 

 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

 

ВИКОНАВЦІ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та

виявлення корупції, державних службовців Служби у

навчаннях, семінарах, тренінгах з питань запобігання та

виявлення корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Проведення внутрішніх зборів, навчань та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби з питань  антикорупційного законодавства з працівниками

 

Протягом року (двічі на місяць)

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

1.3

Проведення навчань і надання роз’яснень працівниками Служби, щодо  порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Доведення до відома працівників Служби інформації, що надходить від головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад

державних службовців Служби

У разі проведення конкурсу

Начальник Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.2

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

У разі проведення конкурсу

Начальник Служби

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.3

Здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Постійно

Начальник Служби

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.4

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей

щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної

служби категорії «В».

Постійно

Начальник Служби

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.5

Інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.6

Участь у експертизі проектів внутрішніх  актів, що розробляються у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області з метою виявлення причин, що можуть призвести до порушення антикорупційного законодавства.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.7

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на наступний рік

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.8

Оприлюднення Звіту про стан виконання антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби на офіційному веб – сайті

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Забезпечити контроль за своєчасністю подання декларацій  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру працівниками Служби.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

Інформування працівників Служби, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про необхідність подання декларацій  за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Перевіряти факт подання таких декларацій у встановлені строки.

Після отримання заяви про звільнення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3

Забезпечити контроль за своєчасністю щорічного подання е-декларацій посадовими особами Служби, перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій відповідно до чинного законодавства.

Підчас проведення щорічного подання

е-декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства.

Постійно, у разі надходження

Керівництво Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Вжиття заходів щодо припинення корупційного

правопорушення та негайне письмове повідомлення про його

вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері

протидії корупції у разі виявлення корупційного

правопорушення чи одержання інформації про вчинення

такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6

Забезпечення проведення службових розслідувань (перевірок) згідно чинного законодавства, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, за рішенням начальника Служби, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно, у разі виявлення

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.7

Здійснення заходів щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.8

Розгляд повідомлень, що можуть надходити від викривачів  про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

Постійно, у разі надходження

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.9

Ведення обліку посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень .

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Налагодження взаємодії та комунікації з громадськими структурами, підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, щодо передачі інформації яка може вказувати на ознаки колабораційної діяльності.

Постійно

Керівництво Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.2

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення

корупції державних органів, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій,

спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії

корупції.

Постійно

Керівництво Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.3

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби та вжиття відповідних заходів щодо припинення таких дій, робота з викривачами.

Постійно

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

                           Ніна ГРИНКЕВИЧ

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ЗВІТ до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за 2021 рік

Наступна

ЗВІТ до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за 2022 рік