ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2023 рік

Опубліковано 13.02.2023 о 11:04

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби

з лікарських засобів та контролю

за наркотиками

в Івано-Франківській області

_______________ Надія ШПУР

«29» грудня  2022 року

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів

 та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2023 рік

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1

2

3

4

1

Участь у навчальних заходах щодо антикорупційного законодавства та електронного декларування, які проводитимуться Держлікслужбою, Нацдержслужбою, НАЗК, НУ МВС України та іншими акредитованими навчальними закладами

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Начальник служби, працівники Служби

2

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції», постійний контроль змін в антикорупційному законодавстві та ознайомлення працівників Служби з цими змінами

Протягом року  (відповідно до  плану навчань)

Заступник начальника служби-начальник відділу

3

Проведення оперативних нарад з працівниками Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями покладених на них завдань та обов’язків 

Протягом року 

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

4

Проведення навчань з декларантами Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

5

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо антикорупційного законодавства

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

6

Забезпечення прозорості під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби та безпосередню участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

З урахуванням вимог воєнного стану

Заступник начальника служби-начальник відділу

7

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

З урахуванням вимог воєнного стану

Заступник начальника служби-начальник відділу, головний спеціаліст з питань персоналу

8

Забезпечення здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

9

Забезпечення своєчасності заповнення на офіційному сайті НАЗК електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”

З урахуванням вимог воєнного стану

Заступник начальника служби-начальник відділу, суб’єкти декларування

10

Здійснення перевірки факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до законодавства  порядку

З урахуванням вимог воєнного стану

Заступник начальника служби-начальник відділу

11

Забезпечення інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання електронних декларацій та забезпечення моніторингу їх подання

З урахуванням вимог воєнного стану

Заступник начальника служби-начальник відділу

12

Перевірка електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В терміни, визначені законодавством

Заступник начальника служби-начальник відділу

13

Забезпечення дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

14

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, забезпечення співпраці з викривачами та дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законодавством

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

15

Забезпечення вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

16

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

17

Взаємодія з уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

18

Розробка, затвердження та оприлюднення Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2024 рік

До 30 грудня

Заступник начальника служби-начальник відділу

19

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2023 рік

До 15 березня

Заступник начальника служби-начальник відділу

20

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному сайті, кутка запобігання корупції

Постійно

Заступник начальника служби-начальник відділу

21

Своєчасне звітування про роботу уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції шляхом заповнення форми звіту на веб-сайті НАЗК, надання інформації на запити головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

У визначені терміни

Заступник начальника служби-начальник відділу

 

Заступник начальника служби-

начальник відділу,

уповноважена особа з питань запобігання

та виявлення корупції                                                                         Світлана ПОДОРОЖНА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ЗВІТ про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2021 рік

Наступна

ЗВІТ про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2022 рік