План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на 2023 рік

Опубліковано 17.02.2023 о 15:19

ПЛАН

заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на 2023 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітки

1

2

3

4

5

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчальних семінарів з працівниками служби щодо роз’яснення положень законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про очищення влади», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», Рішення НАЗК від 10.06.2016 № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом НАДС від 05.08.2016 № 158, Методичних рекомендацій розроблених Міністерством юстиції України щодо запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

1.2.

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

1.3.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного вебсайту служби.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

1.4.

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проєктів документів, які розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну служби» та «Про запобігання корупції».

У разі проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Головний спеціаліст з питань персоналу;

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Протягом року

(у разі необхідності)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.4.

Проведення оцінювання корупційних ризиків в діяльності Служби.

Січень-лютий

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції служби.

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції служби.

До 15 січня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.7.

Участь у внутрішньому аудиті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Упродовж року

(за дорученням начальника)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї.

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.2.

Контроль за поданням електронних декларацій особами які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану із виконанням функцій держави.

Протягом року

(у разі необхідності)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками служби.

Протягом року

(у разі необхідності)

Посадові особи служби; Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.4.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Протягом року

(у разі необхідності)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом року

(у разі необхідності)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.6.

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Протягом року

(у разі необхідності)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

Начальник служби                                                                                                                                                                      Інна ФОМІЧЕВА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2021 році

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2022 році