ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2024 рік

Опубліковано 15.12.2023 о 10:49

№з/п

 

ЗМІСТ ЗАХОДУ

 

 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

 

ВИКОНАВЦІ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення внутрішніх зборів, навчань та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби з питань  антикорупційного законодавства.

 

Протягом року (двічі на місяць)

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

1.2

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців Служби у

Навчаннях та тренінгах з питань запобігання та виявлення корупції.

 

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Доведення до відома працівників Служби інформації, що надходить від Сектору запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

 

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Надання методично – консультаційної допомоги працівникам Служби  при заповненні ними електронних декларацій та з інших питань фінансового контролю.

 

Січень – березень 2024 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області з метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад

державних службовців Служби.

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

 

У разі проведення конкурсу

Начальник Служби

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «В».

Протягом року (у разі проведення конкурсу)

Начальник Служби

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.4

Здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів. Контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.5

Інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.6

Розробка та затвердження антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному веб – сайті.

 

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.7

Оприлюднення Звіту про стан виконання антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції за 2023рік  Служби на офіційному веб – сайті.

 

 

 

До 30 лютого

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки

фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до Служби, у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства.

 

 

 

 

Постійно, у разі надходження

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації  про вчинення такого правопорушення.

 

Постійно, у разі виявлення

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

3.4

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

 

 

Протягом року, у разі виявлення

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак корупційних правопорушень.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6

Співпраця з викривачами та повідомленнями про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Постійно, у разі виявлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.7

Контроль за своєчасністю щорічного подання е-декларацій посадовими особами Служби, та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій відповідно до чинного законодавства.

 

Підчас проведення щорічного подання

е-декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.8

Здійснення заходів щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.9

Ведення обліку посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

                       

                                                                                           

 

 

                                         Ніна ГРИНКЕВИЧ

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ЗВІТ до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за 2022 рік

Наступна

ЗВІТ до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за 2023 рік