План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на 2024 рік

Опубліковано 16.01.2024 о 17:07

ПЛАН

заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на 2024 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

I. Організаційні заходи

1.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби на 2025 рік. Оприлюднення плану на офіційному вебсайті

до 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції та виявлення корупції Служби

Січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.

Участь працівників Служби на курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НАЗК, навчальних заходах (професійні (сертифікатні) та короткострокові програм, онлайн-курси, семінари, тренінги тощо) з підвищення кваліфікаціі з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Забезпечення адміністрування розділу з питань запобігання корупції на офіційному вебсайту Служби

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

II. Проведення навчальної, методичної та консультаційної роботи

5.

Проведення внутрішніх навчальних заходів з антикорупційної тематики

згідно із затвердженим планом

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

6.

Проведення інструктажу щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» (далі-Закон) для  новопризначених працівників

не пізніше від дня призначення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

7.

Ознайомлення працівника, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з обмеженнями після припинення

не пізніше від дня звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

8.

Надання індивідуальних консультацій суб’єктам декларування Служби щодо роз’яснення антикорупційного законодавства

протягом року

(у разі звернення)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

9.

Надання консультативної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

10.

Здійснення моніторингу змін до антикорупційного законодавства з метою своєчасного доведення до працівників Служби

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

III. Виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню

11.

Візування проєктів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєктів наказів з кадрових питань (особового складу)

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

12.

Участь у експертизі проєктів документів, які розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

13.

Підготовка проєктів розпорядчих документів щодо врегулювання конфлікту інтересів

протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи реального чи потенційного конфлікту інтересів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

14.

Візування проєктів договорів з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

IV. Фінансовий контроль

15.

Організація подання суб’єктами декларування декларацій за минулий рік

до 01.04.2024

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

16.

Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларації

у строки, встановлені чинним законодавством

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

17.

Контроль подання е-декларацій особами, які звільняються a6o припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

протягом 20 календарних днів з дня припинення діяльності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

18.

Повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування декларацій у визначеному законодавством порядку

протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

19.

Ведення обліку працівників організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

20.

Проведення оцінювання корупційних ризиків в діяльності Служби

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

21.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

протягом року

(у разі необхідності)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

22.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

VI. Здійснення розгляду повідомлень про корупцію та захисту викривачів

23.

Ведення обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

24.

Ведення обліку викривачів, які звернулися за захистом до уповноваженого

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

25.

Інформування керівника організації щодо необхідності дотримання трудових прав викривача

у разі потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2022 році

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2023 році