План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області з питань запобігання корупції у 2018 році

Опубліковано 18.11.2018 о 12:19

ПЛАН РОБОТИ

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області з питань запобігання корупції у 2018 році

 

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

                                      І. Заходи щодо виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Здійснювати контроль за  своєчасним виконанням наказів, доручень та інших службових документів Держлікслужби з питань запобігання корупції в порядку, визначеному Інструкцією з діловодства Служби. Аналізувати стан та якість виконання зазначених документів.

постійно

Головний спеціаліст сектору документообігу, інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Добір кадрів на заміщення вакантних посад державних службовців здійснювати з урахуванням обмежень, обумовленими ст. 84 Закону України «Про державну службу» та ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» (обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності).

на період проведення конкурсних відборів

Головний спеціаліст з питань персоналу,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

II. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання корупції

2.1

У встановленому порядку проводити навчання із зацікавленими особами Служби щодо вивчення вимог антикорупційного законодавства. Передбачити  у плані періодичного навчання персоналу на рік теми з питань вивчення антикорупційного законодавства.

Протягом року

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Провести тренінги з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області  щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

Січень-березень 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.3

Розробити та затвердити перелік нормативно-правових актів з питань запобігання корупції, підтримувати їх у контрольному стані.

До 12.01.2018

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.4

Здійснювати моніторинг офіційних сайтів органів державної влади щодо отримання інформації про внесені зміни до нормативних актів з питань запобігання корупції. Про всі зміни до нормативно-правових актів інформувати зацікавлених працівників Служби.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5

За зверненнями співробітників надавати усні та/або письмові роз’яснення чинного антикорупційного законодавства.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6

Здійснювати інформаційне наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту   Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, завідувач сектору документообігу, інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення

2.7

Виносити на розгляд нарад Служби питання щодо стану дотримання антикорупційного законодавства в Службі.

За потребою, але не рідше 1 разу на місяць

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

III. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.  У встановленому порядку забезпечувати отримання від кандидатів на посади державної служби та працівників Служби інформації про наявність у них конфлікту інтересів, в тому числі шляхом заповнення відповідних декларацій. У разі виявлення конфлікту інтересів вживати заходи щодо його врегулювання та інформування зацікавлених посадових осіб відповідно до чинного законодавства.

Протягом року

Керівники структурних підрозділів,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

При прийнятті на державну службу ознайомлювати осіб із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Відмітку про таке ознайомлення додавати до особової справи державного службовця.

В день призначення на посаду

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.3

Організовувати проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком

При прийнятті на роботу

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.4

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Служби інформувати в установленому порядку про такі факти Держлікслужбу, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції

Негайно після встановлення таких фактів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

IV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Забезпечити контроль за своєчасністю подання декларацій  осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування працівниками Служби, а також осіб звільнених у 2017 році. Скласти список декларантів, порушити питання щодо перевірки належного  функціонування електронних цифрових підписів, отримання працівниками Служби достовірних даних про свої доходи.

До 01.04.2018

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.2

Здійснювати перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Служби, після їх оприлюднення, з метою виявлення помилок при їх заповненні із встановленням причин, що до них призвели, та їх усунення шляхом подання виправленої декларації. 

Протягом 2 робочих днів з моменту подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.3

Працівників Служби, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави інформувати про необхідність подання декларацій  за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Перевіряти факт подання таких декларацій та повідомляти Держлікслужбу та НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного їх подання.

Негайно після отримання заяви про звільнення

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

V. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

5.1

Здійснювати моніторинг засобів масової інформації на предмет опублікування (повідомлення) відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби, вживати заходи щодо перевірки такої інформації у встановленому порядку та інформування з цього приводу посадових осіб правоохоронних органів.

Постійно

Завідувач сектору документообігу, інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.2

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, а також створювати умови щодо отримання такої інформації іншим шляхом.  Забезпечити дотримання вимог конфіденційності при отриманні повідомлень від працівників Служби про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» іншою особою.    

За затвердженим графіком

 

В.о. начальника Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

5.3

Забезпечити прозорість в діяльності Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області, опубліковувати та надавати інформацію про діяльність щодо запобігання корупції громадським об’єднанням  або окремим фізичним особам в обсягах та порядку не заборонених законом. Брати участь у семінарах, брифінгах, круглих столах із залученням представників громадських організацій, громадських об’єднань та засобів масової інформації.

Постійно

В.о. начальника Служби,

Завідувач сектору документообігу, інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

Звіт про проведення заходів з питань запобігання корупції у 2018 році