План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2019 рік

Опубліковано 26.12.2018 о 12:42

ПЛАН

роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2019 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення навчальних семінарів, з працівниками служби  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

начальник служби,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Участь у нарадах та відео-конференціях з питань запобігання, протидії та виявлення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших відповідних нормативно-правових документів. Отримання та опрацювання методичних рекомендацій щодо запобігання та виявлення корупції

Протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, посадові особи служби

1.3

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

січень – березень 2019 року

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства.

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Доведення до відома працівників служби інформації, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6

Аналіз скарг та звернень громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

У разі необхідності

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.7

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Служби

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2. Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Держлікслужбою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

При проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад

головний спеціаліст з питань персоналу

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

При проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад      

головний спеціаліст з питань персоналу

2.4

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5

Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6

Проведення оцінки корупційних ризиків в службі та підготовка Звіту оцінки корупційних ризиків 

Січень

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.7

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на наступний рік. Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті Служби.

До 30 грудня

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.8

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби.

15 березня

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, перед призначенням на державну службу.

В день звільнення працівника, перед призначенням на посаду

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб′єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками служби

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Інформування начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у письмовій формі про наявність фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних  правопорушень посадовими особами служби

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному законодавством, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупціиноі політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 

Постійно

начальник служби,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2018 рік

Наступна

Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2018 рік