План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік

Опубліковано 28.12.2019 о 16:46

ПЛАН

роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області

з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

Участь головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців Служби в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Посадові особи Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2

Участь у навчальних семінарах, нарадах та відео-конференціях з питань запобігання, протидії та виявлення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших відповідних нормативно-правових документів. Отримання та опрацювання методичних рекомендацій щодо запобігання та виявлення корупції

Постійно (відповідно до плану навчань)

Посадові особи Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю

Січень-березень

Головний спеціаліст з питань персоналу,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4

Надання працівникам Служби консультацій щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» субсайту Служби

Постійно

Відповідальна особа за адміністрування персональної вебсторінки Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

6

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

7

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

8

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівництва Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

Постійно

Комісійно

9

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

10

Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель Службою товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

11

Надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів та інформації про здійснені заходи щодо запобігання та виявлення корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

12

Виявлення ризиків, які можуть сприяти вчиненню працівниками Служби корупційних правопорушень, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

13

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

14

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік

до 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

15

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби за 2019 рік

до 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Уповноважена особа з питань запобігання та             виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області

                                                                                Марія ГАЙДУК

                                             

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2018 рік

Наступна

Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2019 рік