ПЛАН роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2021 рік

Опубліковано 13.01.2021 о 10:04

 ПЛАН

роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області

щодо запобігання та виявлення корупції на 2021 рік

 

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Здійснювати систематичний контроль за ходом виконання наказів, рішень та доручень КМУ, МОЗ України, НАЗК, Держлікслужби стосовно питань запобігання та протидії корупції та інформування про хід їх виконання

У разі надходження доручень, листів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

1.1

Оприлюднення на веб-сторінці Служби Звіту про виконання Плану антикорупційних заходів за 2020 рік

січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Проведення тренінгів та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій

Січень-березень

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.2

Запровадити здійснення на постійній основі підвищення кваліфікації осіб, уповноважених на виконання функцій держави з питань запобігання корупції та етичних стандартів поведінки з урахуванням можливості оцінки знань цих питань

постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.3

Надавати методичну та консультаційну допомогу працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.4

Проводити внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції з державними службовцями Служби та особами, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.6

Ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області з інформацією щодо фактів корупційних діянь, які оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.7

Доведення до працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області змін антикорупційного законодавства

при внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік

грудень

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.2

Здійснення заходів щодо порядку прийняття на державну службу та її проходження

постійно

Керівництво Служби, конкурсна комісія,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.3

Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

За необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

В установленому порядку, проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень

По мірі надходжень

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.2

Вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Служби, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.3

В установленому порядку надавати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакансій державних службовців

По мірі проведення конкурсів

Керівництво Служби, конкурсна комісія,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.5

Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Служби брати участь у конкурсних комісіях з відбору кандидатів на посади державних службовців. У випадку відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців керуватися Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та іншими нормативно-правовими актами у сфері запобігання корупції

По мірі проведення конкурсів

Керівництво Служби, конкурсна комісія,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.6

Організація та надання  допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, провести перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, перевірку таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю

до 01.04.2021

Керівництво Служби, Головний спеціаліст з питань персоналу,

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

 

4.7

Організація своєчасного подання державними службовцями Служби електронних декларацій за 2020 рік

до 01.04.2021

Керівництво Служби, Головний спеціаліст з питань персоналу,

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

4.8

Контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

У разі потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 Головний спеціаліст з питань персоналу

 

4.9

Участь у внутрішньому аудиті  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

(за дорученням начальника служби)

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики

5.1.

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

5.2

Забезпечувати ефективний доступ до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», яка становить суспільний інтерес з метою стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

5.3

Забезпечення участі спеціалістів Служби в навчальних семінарах з питань запобігання та протидії корупції

постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

5.4

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                                                                                                   В.О. Брусенцова

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області за 2020 рік

Наступна

ПЛАН роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік