План роботи Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2015 рік

Опубліковано 16.01.2019 о 11:17

ПЛАН РОБОТИ

Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2015 рік

 

 

№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Вивчення законодавчої бази стосовно питань з запобігання та протидії корупції, а саме Закону України «Про запобігання», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», указів Президента України, постанов Верховної ради України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства

постійно

Брусенцова В.О.

 

1.2

Здійснювати систематичний контроль за ходом виконання наказів, рішень та доручень КМУ, МОЗ України, Державної служби України з лікарських засобів стосовно питань запобігання та протидії корупції та інформування про хід їх виконання

постійно

Волков Є.В.

Брусенцова В.О.

 

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції

2.1

Забезпечити регулярне навчання працівників служби з питань етики та дотримання антикорупційних вимог

постійно

Брусенцова В.О.

 

2.2

Запровадити здійснення на постійній основі підвищення кваліфікації осіб, уповноважених на виконання функцій держави з питань запобігання корупції та етичних стандартів поведінки з урахуванням можливості оцінки знань цих питань

постійно

Волков Є.В. Брусенцова В.О.

 

2.3

Надавати методичну та консультаційну допомогу з питань запобігання корупції

постійно

Брусенцова В.О.

 

2.4

Проводити внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції з державними службовцями Служби та особами, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету згідно з Планом навчання на 2015 рік

постійно

Брусенцова В.О.

 

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

В установленому порядку, проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Волков Є.В.

 

3.2

Вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Служби, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

постійно

Волков Є.В. Брусенцова В.О.

 

3.3

Проводити перевірки діяльності державних службовців з оцінкою законності та обґрунтованості їх дій та дотримання антикорупційного законодавства

постійно

Волков Є.В.

 

3.4

Особам, відповідальним за антикорупційні дії в Службі брати участь у конкурсних комісіях з відбору кандидатів на посади державних службовців

постійно

Овчаренко Ю.В.

Брусенцова В.О.

 

3.5.

В установленому порядку надавати в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакансій державних службовців

постійно

Коваль А.М.

 

3.6

Надати  допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, провести перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, перевірку таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю

до 01.04.2015

Коваль А.М.

Брусенцова В.О.

 

3.7.

На виконання вимоги ст.11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 р. №33/2012 проводити спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які пройшли за конкурсом

постійно

Коваль А.М.

 

ІV. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Скласти та затвердити графік особистого прийому громадян начальником та заступником начальника Служби

до 10.02.2015

Коваль А.М.

 

4.2.

Скласти та затвердити графік прийому суб’єктів господарювання посадовими особами Служби для надання консультативної допомоги з різних питань

до 10.02.2015

Коваль А.М.

 

4.3

Забезпечувати ефективний доступ до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», яка становить суспільний інтерес з метою стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері

постійно

Брусенцова В.О.

 

4.3

Забезпечення участі спеціалістів Служби в навчальних семінарах з питань запобігання та протидії корупції

постійно

Волков Є.В.

 

4.4

Розглядати на оперативних нарадах питання щодо стану запобігання та протидії корупції в Службі

постійно

Волков Є.В.

Брусенцова В.О.

 

4.5

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Волков Є.В.

Брусенцова В.О.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2014 рік

Наступна

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2017 рік