План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2019 рік

Опубліковано 14.01.2019 о 12:15

ПЛАН

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2019 рік

 

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Забезпечити реалізацію положень  Закону України “Про запобігання корупції», зокрема, в частині запобігання корупції у діяльності юридичних осіб.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст з питань персоналу

1.2

Забезпечити дотримання положень Закону України “Про очищення влади” щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, затвердженого Законом України “Про запобігання корупції”

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

1.3

Забезпечити дотримання Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, затвердженого Законом України “Про запобігання корупції”

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

1.4

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”.

до 01.04.2019

Керівництво Служби,  головний спеціаліст з питань персоналу

1.5

Дотримуватись вимог фінансового контролю при  заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”, щодо себе та членів своєї сім’ї.

до 01.04.2019

Керівництво Служби,  головний спеціаліст з питань персоналу

1.6

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення.

постійно

Керівництво Служби, завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер

1.7

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду, удосконалювати механізм відбору і призначення службовців.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

1.8

Забезпечення перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

квітень 2019 року

головний спеціаліст з питань персоналу

1.10

Надання Держлікслужбі звітності про проведені заходи щодо запобігання та протидії корупції.

за результатами роботи

Керівництво Служби,  головний спеціаліст з питань персоналу

1.11

Підготовка та затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків в Службі та заходів щодо їх усунення на 2019 рік, надання пропозицій при розробці антикорупційної програми Держлікслужби

Січень 2019 року

Керівництво Служби,  головний спеціаліст з питань персоналу

 ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції.

протягом 2019 року

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання  з державними службовцями Служби з питань дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства.

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.3

Організувати навчання з державними службовцями щодо правильності заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави.

лютий-березень 2019 року

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст з питань персоналу

 ІІІ. Привентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити оприлюднення інформації про вакансії в Службі шляхом розміщення їх на веб-сайті.

При наявності вакансій

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

3.2

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

3.3

Не допускати можливості виникнення конфлікту інтересів серед підлеглих працівників та під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально – профілактичних закладів. Виключити випадки безпосереднього підпорядкування близьких осіб по службі.

постійно

Керівництво Служби

3.4

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання корупції” суб-сайту Служби

постійно

Керівництво Служби

3.5

Забезпечити своєчасне внесення відповідних змін та доповнень до особових справ державних службовців та внесення відповідних доповнень до особових карток.

постійно протягом 2019 року

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.6

Забезпечити вивчення та виконання працівниками Служби Кодексу поведінки державного службовця та правил етичної поведінки.

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.7

Забезпечити здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.8

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

постійно

Керівництво Служби

 ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби.

протягом року

Керівництво Служби

4.2

Невідкладно проводити перевірки (службові розслідування) щодо дотримання антикорупційного законодавства поапівниками Служби.

при наявності порушень протягом 2019 року

Керівництво Служби,  Головний спеціаліст з питань персоналу

4.3

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідних заходів.

при наявності протягом 2019 року

Керівництво Служби,  Головний спеціаліст з питань персоналу

4.4

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Постійно

Керівництво Служби,  Головний спеціаліст з питань персоналу

 V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики

5.1

Запровадити дієвий механізм зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень.

постійно

Керівництво Служби,  Головний спеціаліст з питань персоналу

5.2

Забезпечити своєчасне надання фізичним та юридичним особам достовірної та повної інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства.

постійно

Керівництво Служби,  Головний спеціаліст з питань персоналу

5.3

Оприлюднити на суб – сайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції» звіти про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво Служби

5.4

Ведення обліку працівників Служби, притянутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції за 2017 рік

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2018 рік