Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2017 рік

Опубліковано 11.12.2018 о 10:15

 ЗВІТ

про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з

лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2017 рік

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

 ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання, розяснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Брати участь у навчальних заходах щодо атикорупційного законодавства та електронного декларування, які проводитимуться Держлікслужбою

Постійно

Працівники Служби

Виконано

1.2.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Проведено 11 навчальних семінарів

1.3.

Проведення тренінгів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

Січень – квітень

 2017 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.4.

Надання індивідувальних консультацій працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.5.

Постійний контроль змін в антикорупційному законодавстві, а також ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області з цими змінами

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.6.

Своєчасно надавати головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звіти та аналітичну інформацію про заходи щодо запобігання та виявлення корупції, а також про наявність або відсутність фактів виявлення порушень законодавства, що можуть мати ознаки вчинення корупційних порушень

На вимогу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.7.

Участь працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області в курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, що проводятьсянавчальними закладами, які здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

Відповідно до плану (графіку) відповідних органів

Всі працівники

21.11.2017 р.  всі державні службовці  пройшли підвищення кваліфікацї  з питань запобігання корупції на базі Національного агентства України з питань державної служби та Івано-Франківського університету нафти і газу та отримали сертифікати

1.8.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» суб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Попереджено 4 держслужбовців

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Не проводилась

2.4.

Проведення конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Проведено 1 конкурс на зайняття вакантної посади. Один оголошений конкурс не відбувся у зв’язку з відсутністю кандидатів

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано- Франківській області.

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

План затверджений 28.12.2017 р.

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Перевірено 16 декларацій

 

 

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконано

Перевірено 16 декларацій

 

3.3.

Проведення внутрішнього аудиту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано – Франківській області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

Постійно

Начальник служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

3.4.

Письмове повідомлення начальнику Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не встановлено

3.5.

Ведення обліку працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано – Франківській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не притягувались

3.6.

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано – Франківській області (за рішенням начальника служби)

У разі необхідності

Головні спеціалісти відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконано

3.7.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не проводились

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                          С.Подорожна

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано- Франківській області на 2019 рік