Звіт про виконання Плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області на 2023 рік

Опубліковано 23.01.2024 о 15:46

Звіт про виконання Плану

роботи Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками у Волинській області на 2023 рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Стан виконання

1.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

1.1

Участь в опрацюванні та надання пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів, передбачених Планом роботи Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2023рік та проєктів інших документів, наданих для опрацювання Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Керівництво Служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Службою опрацьовано та надано пропозиції:

до проєкту Закону України «Про медичні вироби»

до проєкту Плану роботи Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2024 рік (на виконання Окремого доручення Голови Держлікслужби від 15.11.2023 р. №40-001.1/20-23)

Також Службою опрацьовано:

Закон України «Про лікарські засоби» зі змінами, внесеними Законом від 23.08.2023 № 3345 – ІХ

Закон України Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану

Закон України від 20.09.2023 № 3384-ІХ

 

«Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану»

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

Закон України «Про оборону України»;

постанову КМУ від 27.січня 2023 № 76 (зі змінами) «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації  та на воєнний час»

постанову КМУ від 07.05.2022 № 542 «Деякі питання провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) у період дії воєнного стану»

постанову КМУ від 22.09.2023 р. № 1015 «Про внесення змін до пункту 168 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»

постанову КМУ від 11.07.2023 № 699 «Про внесення зміни до пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»

постанову КМУ від 05.09.2023 р. № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги вумовах воєнного стану»

постанову КМУ від 28.04.2023 р. № 404 «Про внесення змін до пункту 162 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»

наказ МОЗ України від 20.05.2022 № 855 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26 лютого 2022 року № 384»

наказ МОЗ України від 06.07.2022  № 1169 «Про затвердження Порядку перевірки відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться та/або ввозитимуться на територію України перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)», зі змінами (№ 1830 від 20.10.2023)

наказ МОЗ України від 31.08.2023  № 1555 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

наказ МОЗ від 29.12.2022 р. № 2379 «Про екстрену державну реєстрацію лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, препаратів крові, що виробляються або постачаються в Україну протягом періоду дії воєнного стану, під зобов’язання»

наказ МОЗ України від 17.04.2023 р. № 721 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2023 року № 585 «Про затвердження Змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»)

наказ МОЗ України від 15 березня 2023 № 494

наказ НАДС від 05.08.2016р. № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» (зі змінами № 37-23 від 13.03.2023)

звернення Уповноваженого із захисту державної мови до прем’єр – міністра України Дениса Шмигаля щодо захисту української мови як державної  та захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя на всій території України й усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою

Рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та Кодексу України про адміністративні правопорушення, які стосуються обов’язкового застосування державної мови у діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності

лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.05.2022 № 22-03 /12698-22 «Про нову Методологію управління корупційними ризиками»

лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.05.2022 № 22-03 /11144-22,

Методологію управління корупційними ризиками

інше

2

2

ЗАХОДИ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

2.1

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Здійснення відповідних позапланових заходів згідно Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)у сфері господарської діяльності»

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» запланові заходи у 2023 році не проводилися.

У 2023 році за дорученням Держлікслужби (лист від 27.06.2023 №6111-001.1/004.0/17-23; депутатське звернення народного депутата України від 06.06.2023 № 06-23/1008) проведено дві позапланові перевірки. За результатами заходів складено акти перевірок та видано два розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов. Проводилось внесення даних по перевірках до Єдиної автоматизованої інформаційної системи «Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції» та до ІАС ДНК.

2.2

Здійснення перевірок наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, за дорученнями Держлікслужби

 

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Згідно доручень Держлікслужби щодо проведення перевірок наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, Службою забезпечено організацію та проведення 78 перевірок наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами у 78 місцях провадження діяльності (з них перевірено: 74 аптеки та 4 аптечних пункти). Результати перевірок оформлені відповідними актами, своєчасно внесені до Єдиної автоматизованої інформаційної системи «Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції» та направлені згідно описів до Держлікслужби.

 

2.3

Надання пропозицій щодо включення ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами до плану заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період  (внесення до  ЄІАС)

 

Вересень 2023

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Проводилось внесення даних до Єдиної автоматизованої інформаційної системи «Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції» щодо включення ліцензіатів (пропозиції), що здійснюють господарську діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами до плану заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період (2024 рік)

 

3

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

3.1

Підготовка та надання до Держлікслужби плану здійснення ринкового нагляду з метою узагальнення під час складання проєкту секторального плану державного ринкового нагляду

 

До 15 вересня 2023 року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

З метою складання Секторального плану державного ринкового нагляду на 2024 рік, Службою підготовлено та надано до Держлікслужби проєкт Плану здійснення ринкового нагляду на 2024 рік (лист від 14.09.2023 № 132-01.2/02/06.03-23)

 

3.2

Розгляд пропозицій, запитів, скарг, заяв, звернень, повідомлень від споживачів (користувачів) стосовно медичних виробів

 

 

 

Протягом року,

у разі надходження таких звернень

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У 2023 році пропозиції, запити, скарги, заяви, звернення, повідомлення від споживачів (користувачів) стосовно медичних виробів до Служби не надходили.

 

3.3

Проведення планових перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів відповідно до секторального плану державного ринкового нагляду

Протягом року

 

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» планові перевірки характеристик продукції державного ринкового нагляду у 2023 році не проводились.

 

3.4

Проведення позапланових перевірок характеристик продукції після здійснення планових перевірок у разі вжиття обмежувальних/корегувальних заходів; за зверненнями споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), об′єднань суб′єктів господарювання; дорученнями Держлікслужби

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У звітному періоді позапланові перевірки характеристик продукції не проводились.

3.5

Надання до Держлікслужби щоквартальних звітів проведення перевірок характеристик продукції

 

Щоквартально

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Про результати заходів державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів за звітний період до Держлікслужби своєчасно надано звіти за встановленими формами (листи від 05.04.2023 № 48-01.1/02/06.03-23; від 05.07.2023 № 89-01.1/02/06.03-23; від 04.10.2023 № 145-01.1/02/06.03-23) та відповідний звіт за 2022 рік (лист від 10.01.2023 № 5-01.1/02/06.03-23). Усі звіти супроводжувалися пояснювальними записками.

 

3.6

Робота з національною інформаційною системою державного ринкового нагляду та системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

 

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У звітньому періоді Службою не здійснювалась Робота з національною інформаційною системою державного ринкового нагляду та системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик у зв’язку з тим, що перевірки характеристик продукції державного ринкового нагляду у 2023 році не проводились.

3.7

Участь у навчальних семінарах, відеоконференціях, організованих Держлікслужбою  та іншими організаціями щодо здійснення державного ринкового нагляду

 

Протягом року

 

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Спеціалісти Служби взяли участь у:

– онлайн – конференції  на тему: «Стратегія ринкового нагляду в Україні», проведеному експертами Центру захисту прав споживачів Латвії;

вебінарі на тему: «Обговорення питань, пов’язаних з системою нового електронного реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів в обіг»;

навчальному семінарі, організованому Держлікслужбою спільно з  Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації з охорони здоров’я щодо огляду процесів попередньої кваліфікації медичних виробів invitro ВООЗ IVD (PQ) і включення їх до переліку в умовах надзвичайної ситуації (EUL); вимог ВООЗ до досьє на вироби від виробників, які подають заявки на оцінку та включення не ліцензованих продуктів у EUL та інших питань;

– вебінар на тему: «Практика дистанційних аудитів виробників в умовах воєнного стану» (нагляд системи управління якістю виробництва медичних виробів»;

– вебінар на тему: «Правове регулювання обігу на ринку медичних виробів, косметичної продукції та дезінфекційних засобів в умовах воєнного стану: результати І кварталу 2023 та прогнози на ІІ півріччя 2023»;

– навчальному семінарі, організованому Держлікслужбою на тему: «Здійснення державного ринкового нагляду»;

– вебінарі на тему «Порядок оцінки відповідності медичних виробів»;

– вебінарі на тему «Технічний Регламент на косметичну продукцію. Практичні рекомендації щодо впровадження вимог документу»;

– вебінарі на тему «Косметична продукція як об’єкт ринкового нагляду»;

– вебінарі на тему «Стандарт з управління ризиками щодо медичних виробів (ISO 1471:2019);

он-лайн участь у 12-му Українському форумі операторів ринку медичних виробів;

– веб-семінарі «Інформування про зміни органу з оцінки відповідності»

 

3.8

Здійснення позапланових перевірок характеристик продукції на підставі повідомлень митних органів про припинення її митного оформлення

У разі надходження таких звернень

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Повідомлення митних органів про припинення митного оформлення (рішення про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції) за звітний період до Служби не надходили.

3.9

Підготовка та надання до Держлікслужби звіту про проведення перевірок характеристик продукції за 2022р.

 

 

До 25 лютого 2023 року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Звіт про проведення планових перевірок характеристик продукції за 2022 рік листом від 21.02.2023 № 31-01.1/02/06.03-23 надіслано до Держлікслужби.

 

3.10

Формування та надання до Держлікслужби планів проведення перевірок характеристик продукції

 

 

 

Щопіврічно

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У травні та листопаді 2023 року спеціалістами Служби підготовлено та надіслано до Держлікслужби (відділ ринкового нагляду) проєкти Планів проведення перевірок характеристик продукції (далі – проєкт). Після опрацювання відповідних проєктів Держлікслужбою, Плани проведення перевірок характеристик продукції на ІІ півріччя 2023 року та на І півріччя 2024 року було надіслано до Держлікслужби на затвердження.

 

4

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ

4.1

Зворотній зв’язок з Держлікслужбою з питань функціонування системи управління якістю. Використання у роботі документів системи управління якістю Держлікслужби.

Протягом року

Керівництво Служби

 

У Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області система управління якістю функціонує відповідно до вимог чинного законодавства України в галузі охорони здоров’я, вимог ДСТУ ENISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ EN ISO/IEC 17025 : 2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика» та НАСТАНОВИ З ЯКОСТІ Q1-01( версія 14).У Службі призначено Уповноважену особу, відповідальну за розроблення, впровадження, підтримання системи управління якістю в Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції (наказ від 09.06.2017

№ 09 – ОД). Розроблено та затверджено Положення про Уповноважену особу, відповідальну за розроблення, впровадження, підтримання системи управління якістю в Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції в якому зазначено права, завдання, обов’язки та відповідальність Уповноваженої особи.

З питань функціонування системи управління якістю заступник начальника співпрацює з сектором управління системою якості Держлікслужби. Із працівниками Служби проводяться навчання з

вивчення Стандартних операційних процедур, що надходять від Держлікслужби.

У 2023 році було опрацьовано та вивчено 25 стандартних операційних процедур. Після вивчення Стандартної операційної процедури складалися та надсилалися до Держлікслужби Протоколи навчання вимогам документа з підтвердженням факту ознайомлення працівників під підпис.

4.2

Участь у навчаннях, організованих Держлікслужбою з питань систем менеджменту та сертифікації систем менеджменту

У разі проведення таких навчань

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У 2023 році спеціалісти Служби приймали участь у навчаннях, організованих Держлікслужбою, а саме:

«Вимоги до системи управління якістю відповідно до ISO 13485»

Валідація аналітичних методик та випробувань: метрологічні аспекти;

Особливості логістики та зовнішньоекономічної діяльності у сфері лікарських засобів і медичних виробів;

Євроінтеграційні зміни в регулюванні обігу лікарських засобів згідно з новою редакцією Закону України «Про лікарські засоби»

 

 

5

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

5.1

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань забезпечення якості ЛЗ у лікувально-профілактичних закладах та в СГ, що здійснюють діяльність з виробництва (в умовах аптеки), оптової,роздрібної торгівлі ЛЗ

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» заходи державного нагляду (перевірки) у 2023 році Службою не проводились .

 

 

5.2

Видача приписів, розпоряджень, інших розпорядчих документів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходів щодо якості лікарських засобів

 

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Посадовими особами Служби розпорядчі документи щодо усунення порушень протягом звітного періоду не видавались

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Організація роботи по недопущенню, виявленню та вилученню з обігу неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів, зокрема:

– підготовка та надання до Держлікслужби термінових повідомлень про виявлення неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих ЛЗ;

-підготовка, видача розпоряджень щодо встановлення заборони лікарського засобу

– опрацювання рішень (розпоряджень) Держлікслужби про встановлення заборони обігу лікарських засобів

– опрацювання повідомлень від суб’єктів господарювання щодо вжитих заходів з метою виконання вимог, зазначених у розпорядженнях про встановлення заборони обігу лікарського засобу

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Протягом звітного періоду до Держлікслужби термінові повідомлення щодо неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів не надсилались, а також Службою не видавались розпорядження щодо встановлення заборони лікарського засобу.

Рішення (розпорядження) Держлікслужби щодо обігу лікарських засобів спеціалістами Служби опрацьовуються постійно. Дана інформація надсилається суб’єктам господарювання області.

На виконання рішень Держлікслужби щодо обігу лікарських засобів, від суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів надходили повідомлення про виявлення заборонених лікарських засобів та вжиті ними заходи щодо їх вилучення з обігу. Зазначені повідомлення опрацьовувались спеціалістами Служби. Необхідна інформація вносилась до Єдиної автоматизованої інформаційної системи «Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції».

Крім того, на виконання доручень Держлікслужби Службою проводилась робота щодо відконтролювання шляхів розповсюдження заборонених лікарських засобів у суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів. Узагальнена інформація про наявність лікарських засобів, заборонених розпорядженнями Держлікслужби надсилалась до Держлікслужби.

 

 

 

5.4

Розгляд скарг, звернень споживачів (користувачів) стосовно якості лікарських засобів та надання відповідей і консультацій у межах компетенції

 

 

 

Протягом року,

у разі надходження

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Протягом звітного періоду скарги, звернення споживачів (користувачів) стосовно якості лікарських засобів до Служби не надходили.

Спеціалістами Служби надавалися консультації в межах компетенції

 

 

 

 

 

 

5.5

Здійснення позапланових заходів щодо якості ЛЗ у суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво (в умовах аптеки), оптову, роздрібну торгівлю ЛЗ та використання ЛЗ з підстав, передбачених статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У звітному періоді позапланові заходи щодо якості ЛЗ спеціалістами Служби не проводились за відсутності підстав щодо їх проведення.

 

5.6

Участь представника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області у засіданнях Робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Волинській обласній державній адміністрації

Згідно плану засідань Групи

 

 

 

Заступник начальника служби

Відповідно до Плану засідань заступниця начальника Служби приймала участь у засіданнях Робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Волинській обласній державній адміністрації.

 

 

 

 

 

 

5.7

Забезпечення обміну інформацією з правоохоронними органами (органами дізнання, попереднього слідства) про виявлені та заборонені фальсифіковані лікарські засоби, а також з питань, що містять ознаки злочину

 

 

У разі виявлення

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У 2023 році  проведено 3 засідання Робочої групи по відстеженню шляхів розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів, субстанцій, ввезених на територію України, руху використаного та списаного технологічного обладнання, що використовувалося для виробництва фальсифікованих лікарських засобів, що знаходяться в обігу.

5.8

Здійснення відбору зразків лікарських засобів для лабораторної перевірки їх якості в порядку, визначеному діючими нормативно-правовими документами

 

 

У разі наявності підстав для відбору

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У 2023 році відбір зразків лікарських засобів не проводився

 

5.9

Проведення лабораторних досліджень якості відібраних зразків лікарських засобів за показниками Державної фармакопеї України (ДФУ) та чинних в Україні методів контролю якості з належним оформленням результатів досліджень

 

Протягом року

Завідувач Лабораторії, провідні фахівці лабораторії

У 2023 році лабораторні дослідження якості зразків лікарських засобів не проводились

 

 

 

5.10

Застосування законодавства України про адміністративні правопорушення: складання протоколів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладання адміністративних стягнень у вигляді штрафів

 

Протягом року

 

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У 2023 році до суб’єктів господарювання адміністративні стягнення не застосовувалися.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11

Погодження Переліку внутрішньоаптечної заготовки, що виробляють (виготовляють) в умовах аптеки

 

 

 

 

Протягом року, у разі подання суб’єктами господарювання Переліку внутрішньоаптечної заготовки на погодження

Керівництво Служби, комісія з розгляду документів, наданих суб’єктом господарювання для погодження Переліку внутрішньоаптечної заготовки, що виробляє

( виготовляє) аптека

Відповідно до пункту 164 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2016 року № 929 та на виконання вимог СОП-04-06 «Порядок погодження територіальними органами Держлікслужби переліку внутрішньоаптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека» наказом Служби створено Комісію з розгляду документів для погодження переліку внутрішньоаптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека.

У 2023 році суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки не зверталися в Службу щодо погодження внутрішньоаптечних заготовок.

 

5.12

За результатами проведених лабораторних досліджень лікарських засобів надання суб’єктам господарювання відповідних приписів, розпоряджень, тощо

 

 

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Завідувач Лабораторії, провідні фахівці лабораторії

У 2023 році розпорядчі документи за результатами лабораторних досліджень лікарських засобів не видавались.

 

 

 

 

 

5.13

Надання консультативної та методично – інформаційної підтримки суб’єктам господарювання у межах своєї компетенції

 

 

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, головний спеціаліст-юрисконсульт

Суб’єктам господарювання та лікувально-профілактичним закладам, за їх зверненнями надавалась консультативна та методично-інформаційна підтримка у межах компетенції

Посадовими особами Служби спільно з керівниками СГ проводились моніторингові відвідування окремих аптечних закладів області, з метою аналізу та обговорення ситуації щодо відпуску рецептурних лікарських засобів за рецептом лікаря, зокрема антибіотиків.

Керівникам суб’єктів господарювання у межах своєї компетенції надавались роз’яснення щодо дотримання вимог нормативно- законодавчих документів з питань роздрібних цін на лікарські засоби. Проводився вибірковий моніторинг роздрібних цін на лікарські засоби в аптечних закладах СГ (згідно наданої інформації СГ);

-проводилась роз’яснювальна робота щодо системного внесення та актуалізації даних в інформаційній системі (інформації щодо доступності аптечних закладів під час воєнного стану та наявності в них окремих категорій лікарських засобів);

-суб’єктам господарювання постійно наголошувалось на важливості забезпечення аптечних закладів інсулінами та лікарськими засобами, що містять левотироксин. Проводився щоденний моніторинг наявності вказаних лікарських засобів в аптечних закладах області. Загальна інформація щоденно надсилалась до Держлікслужби та обласної державної адміністрації.

На офіційному вебсайті Держлікслужби на постійній основі висвітлюються відповіді на актуальні питання щодо якості ЛЗ (відповідна інформація розміщена на вебсайті Служби)

 

5.14

Участь у навчальних семінарах, відеоконференціях, організованих Держлікслужбою з питань якості ЛЗ та медичних імунобіологічних препаратів

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Працівники Служби приймають участь у навчальних семінарах, відеоконференціях, організованих Держлікслужбою, іншими організаціями з питань якості ЛЗ та медичних імунобіологічних препаратів., зокрема на теми:

«Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»;

«Належна клінічна практика (GCP): базовий курс»;

«Ввезення на територію України АФІ»;

«Вимоги до системи управління якістю відповідно до ISO 13485:2016»;

«Утилізація медичних відходів»

5.15

Участь працівників Лабораторії у навчальних семінарах, відеоконференціях, організованих Держлікслужбою з питань проведення робіт з контролю якості ЛЗ

Протягом року

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції, провідні фахівці Лабораторії

Працівники Лабораторії приймали участь у навчальних семінарах,організованих Держлікслужбою з питань проведення робіт з контролю якості ЛЗ

 

5.16

Опрацювання наданої суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва (в умовах аптеки), оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території Волинської області інформації про передачу лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню, для утилізації або знешкодження. Надання інформації з питань утилізації, знищення ЛЗ суб’єктами господарювання на вимогу Держлікслужби

 

Протягом року

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва (в умовах аптеки), оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території Волинської області надавали інформацію про передачу лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню, для утилізації або знешкодження, а також повідомлення про вилучення з обігу таких препаратів згідно розпоряджень про встановлення заборони обігу лікарських засобів.

Відповідна інформація надсилалась до Держлікслужби на вимогу.

5.17

Надання пропозицій щодо включення ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами до плану заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період  (внесення до  ЄІАС)

Вересень 2023

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Проводилось внесення даних до Єдиної автоматизованої інформаційної системи«Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції» щодо включення ліцензіатів (пропозиції), що здійснюють господарську діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами до плану заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період (2024 рік)

6

ЗАХОДИ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ І ПРОТИДІЇ ЇХ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ

6.1

Участь у здійсненні контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також відповідних позапланових заходів, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

У разі залучення Держлікслуж-бою спеціалістів Служби

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У 2023 році  спеціалісти Служби не залучалися Держлікслужбою для участі у позапланових заходах державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

6.2

 

Постійний моніторинг ситуації, пов’язаної з:

– законним обігом лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, процесами витоку із законного обігу таких лікарських засобів;

-діяльністю правоохоронних органів щодо протидії витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, заходами, спрямованими на зниження рівня немедичного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, функціонування системи профілактики, лікування наркозалежних осіб

У разі залучення спеціалістів Служби

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

У звітному періоді спеціалісти Служби не залучалися правоохоронними органами до проведення моніторингу ситуації, пов’язаної із законним обігом лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, процесами витоку із законного обігу таких лікарських засобів.

Від правоохоронних органів не надходили запити про здійснення спільних заходів, спрямованих на зниження рівня немедичного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, функціонування системи профілактики, лікування наркозалежних осіб.

6.3

Надання роз’яснень правоохоронним органам, органам державної влади та місцевого самоврядування, громадським організаціям, суб’єктам господарювання, фізичним особам з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (у межах компетенції)

 

У разі надходження таких запитів

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Протягом 2023 року від правоохоронних органів запити з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не надходили.

Від органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів господарювання, фізичних осіб запити з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не надходили.

7

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

7.1

Здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією положень Закону України «Про державну службу»

Постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

Підготовлено та видано:

– 34 наказів з особового складу;

– 28 наказів про надання відпусток працівникам;

– 36 наказів про відрядження.

Розроблено та затверджено: план періодичного навчання персоналу на 2023 рік; план професійного навчання державних службовців на 2023 рік; графік відпусток працівників на 2024 рік.

З метою забезпечення безперервної роботи сфери охорони здоров’я України в умовах воєнного стану та відповідно до наказу Служби від 09.03.2022 № 19 забезпечено безперервну роботу працівників Служби (складались, один раз на два тижні, та подавались на затвердження начальнику служби (в.о. начальника служби) графіки чергування працівників в телефонному режимі  у вихідні та святкові дні).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2023 № 1109 та відповідно до наказу Служби від 26.10.2023 № 73 проведено класифікацію 9 посад державної служби, відповідно до штатного розпису Служби. До Держлікслужби надано: зведені відомості класифікації посад державної служби; узагальнену основну інформацію про кожну посаду державної служби та інформацію про відповідальну за проведення класифікації посад.

Проводилась робота:

– пов’язана із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок працівників;

– по веденню особових справ державних службовців, відповідно до наказу НАДС від 22.03.2016 № 64;

– по внесенню данних в Інформаційну систему управління людськими ресурсами (HRMIS);

– по складенню разом із державними службовцями індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності на 2024 рік;

– по звільненню працівників (накази від 28.11.2023 № 26-ОС та від 04.12.2023 № 27-ОС). Наказами від 28.11.2023 № 06-Адм та від 14.12.2023 № 08-Адм визначено уповноважених осіб для прийняття справ і майна довіреного у зв’язку з виконанням посадових обов’язків звільнених працівників. Відповідно до вимог СОП 09-01 Держлікслужбу повідомлено про звільнених працівників з метою блокування відповідних облікових записів.

– по накладенню дисциплінарного стягнення (наказом від 22.05.2023 № 07-ОС порушено дисциплінарне провадження, наказом від 14.06.2023 № 11 – ОС накладено дисциплінарне стягнення).

Здійснюється контроль за:

– присвоєнням чергових рангів державним службовцям (наказ від 29.12.2023 № 34-ОС);

– встановленням надбавки за вислугу років державним службовцям (накази від 17.03.2023 № 03-ОС; від 25.04.2023 № 04-ОС; від 05.05.2023 № 06-ОС; від 07.06.2023 № 10-ОС; від 07.12.2023 № 31-ОС).

Провидився моніторин грезультативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців за І та ІІ квартали 2023 за результатами якого складено відповідні звіти.

 

7.2

Здійснення заходів, пов’язаних з проведенням конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Служби

 

За необхідності

Головнийспеціаліст з питань персоналу

З 08.12.2021 року в Службі наявна вакантна посада– головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та економіки.

Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану. Такі особи призначаються без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. 

06.03.2023 року до Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості було подано «Звітність. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)». Протягом звітного періоду до Служби звертались громадяни для працевлаштування, але відмовлялись від зайняття вакантної посади через невисоку заробітну плату.

З 06.12.2023 року наявна вакантна посада начальника служби.

З 16.12.2023 року наявна вакантна посада головного спеціаліста – юрисконсульта.

7.3

Організація та проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

 

За необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу

Не було необхідності

7.4

Забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади»

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Не було необхідності

7.5

Здійснення заходів щодо виконання Типового Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 від 23.08.2017 № 640

 

Протягом року

КерівництвоСлужби, головнийспеціаліст з питань персоналу, головнийспеціаліст – юрисконсульт

При проведенні оцінювання результатів службової діяльності державних службовців  учасники оцінювання керувалися Порядком проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640.

Наказом Служби від 04.10.2023 року № 22 – ОС «Про визначення результатів виконання завдань  державними службовцями Служби» затверджено список державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В», затверджено список державних службовців визначення результатів виконання завдань яких проводиться у 2023 році, а саме 2 державні службовці категорії «Б» та 4 державні службовці категорії «В».

Для учасників оцінювання проведено навчання щодо визначення результатів виконання завдань.

Державні службовці ознайомлені з результатами оцінювання під підпис одразу після проведення оцінювання. Висновок щодо результатів оцінювання затверджено   наказом  Служби від  06.12.2023 № 30 – ОС «Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців які займають посади державної служби категорії «Б» або «В».

7.6

Планування та організація заходів з питань навчання, підвищення кваліфікації працівників Служби

 

За необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу

У січні 2023 року узагальнено потребу в професійному розвитку державних службовців Служби.  За результатами проведеного аналізу 8 державних службовців потребували професійного розвитку відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності, складених за результатами оцінювання службової діяльності.

Враховуючи потреби у професійному розвитку державних службовців 23 січня  2023 року був затверджений План професійного навчання державних службовців Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області на 2023рік.

На виконання вищезазначеного Плану та з метою підвищення рівня професійної компетентності 8 державних службовцівпідвищили рівень професійної компетенції за загальними/спеціальними короткостроковими програмами, а саме з них:

– 1 за загальною професійною (сертифікатною) програмою: «Державне управління в умовах кризових ситуацій»;

– 4 за загальною професійною (сертифікатною) програмою: «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців категорії «Б» та «В» (не рідше одного разу на три роки)»;

– 1 за загальною професійною (сертифікатною) програмою: «Програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби  категорії «Б» та «В» (не рідше одного разу на три роки)»;

– 1 за загальною професійною (сертифікатною) програмою: «Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні»;

– 1 за загальною професійною (сертифікатною) програмою: «Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців».

Працівники Служби постійно підвищували рівень професійної компетенції шляхом самоосвіти на різноманітних освітніх онлайн – платформах, серед них: «PROMETHEUS», «Дія.Цифрова Освіта», «Edera», «UkrMedCert», «Вища школа публічного управління» та інші.

Крім того  3 державні службовці брали участь в  проєкті НАДС та “EFLanguageLearningSolutions” з безкоштовного вивчення англійської мови на освітній онлайн-платформі EF – “Eng4PublicService”. Заступник начальника Служби за результатами вивчення англійської мови отримала 2 сертифікати

Внутрішні навчання персоналу проходили відповідно до Плану періодичного навчання персоналу на 2023 рік. Протягом звітного періоду проведено 13 внутрішніх навчань, де взяли участь 11 працівників Служби, у тому числі 8 державних службовців.

З працівниками Служби проводились навчання по вивченню та використанню в роботі Стандартних операційних процедур, надісланих Держлікслужбою. За звітний період до Служби надійшло 25 СОП. Після вивчення Стандартної операційної процедури складалися та надсилалися до Держлікслужби Протоколи навчання вимогам документа з підтвердженням факту ознайомлення працівників під підпис.

7.7

Ведення звітно – облікової документації з кадрових питань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціалістз питань  персоналу

Забезпечено реєстрацію наказів: з особового складу, про надання відпусток працівникам та про відрядження.

Постійно оновлюються дані особових карток та особових справ працівників Служби.

До Держлікслужби надано наступну інформацію, звіти тощо:

– звіт про роботу, виконання завдань і функцій працівниками Служби (щотижнево);

– інформацію, про кількість невикористаних днів відпусток державних службовців та працівників Служби станом на 01.09.2023;

– на виконання пункту 3 окремого доручення № 21-001.1/20-23 від 23.05.2023 надано Голові Держлікслужби інформацію про вжиті дієві заходи щодо дотримання норм законодавства про надання відпусток у Службі;

– головному спеціалісту з мобілізаційної роботи надано списки персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу та списки персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок станом на 17 липня 2023 року;

– інформацію про стан функціонування системи HRMIS

– на виконання пункту 1 Окремого доручення Голови, 24.05.2022 надано до Держлікслужби, інформацію щодо кількості днів щорічних відпусток працівників Служби станом на 01.06.2023;

– на виконання пункту 2 Окремого доручення Голови надано пояснення щодо причин невикористання відпусток працівниками Служби.

– інформацію щодо потреб у професійному навчанні державних службовців;

– щодо здійснення дисциплінарних провадження та застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В» протягом 2022 року;

– списки осіб, зазначених пунктом 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 69, яким надається право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження

– інформацію про професійне навчання державних службовців  у 2022 році за рахунок державного бюджету та інформацію про кошти, які були передбачені кошторисом Служби на підвищення кваліфікації державних службовців у 2022 році та фактично використані;

– актуальної статистичної інформації щодо складу  державних службовців у період воєнного стану станом на 01 травня, 01 липня, 01 жовтня 2023 року;

–  про склад працівників (щомісячно);

– зведені відомості класифікації посад державної служби; узагальнену основну інформацію про кожну посаду державної служби та інформацію про відповідальну за проведення класифікації посад;

– щодо графіку відпусток керівництва на 2024 рік;

– результати виконання завдань заступником начальника служби (на затвердження);

– на виконання пункту 3 окремого доручення   № 36-001.1/20-23 від 08.09.2023 надано інформацію про те, що станом на 14.09.2023 року забезпечено перегляд та актуалізацію посадових інструкцій на 8 посад державної служби, згідно штатного розпису Служби.

До Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості 06.03.2023 року було подано «Звітність. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

На виконання листа Навчально-методичного центру цивільного захисту  та безпеки життєдіяльності Волинської області, 21.09.2023 визначено потребу в проходженні навчання в 2024 році за відповідними категоріями (подано заявку на навчання з питань цивільного захисту та пожежної безпеки  на 2024 рік, за відповідною формою)

До Луцького міського центру зайнятості 06.03.2023 року подано звітність «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

 

7.8

Надання методичної та інформаційної допомоги працівникам Служби

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом  року працівникам  Служби в усній формі надавалася методична, консультативна та інформаційна допомога.

8

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ

8.1

Забезпечення належного утримання адміністративних будівель Служби

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівництво Служби

Адміністративне приміщення Служби (вул. Драгоманова, 8) використовується Службою на підставі Договору оренди №4 індивідуально визначеного нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області від 01.03.2012 р., укладеним між Волинською обласною радою (Орендодавець), Волинським обласним бюро судово-медичної експертизи (Балансоутримувач) та Службою (Орендар).

Приміщення Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука, 12, використовується на підставі Договору оренди нежитлових приміщень № 653 від 26.12.2022 укладеним між Відділом управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради та Службою.

 

8.2

Організація та здійснення матеріально-технічного забезпечення працівників Служби

Протягом року

 

 

 

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки

Усі працівники Служби забезпечені комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та необхідним канцелярським приладдям.

8.3

Організація та здійснення заходів з охорони праці, пожежної безпеки, контроль за їх дотриманням працівниками Служби

 

 

Протягом року

 

 

Керівництво Служби

З Волинським обласним спеціалізованим ремонтно – будівельним підприємством протипожежних робіт 17.02.2022 року укладено договір на технічне обслуговування пожежної автоматики в адміністративному приміщені Служби та в Лабораторії. 

У Службі приділяється належна увага охороні праці та пожежній безпеці. З працівниками проводяться періодичні та повторні інструктажі. Розроблені та затверджені начальником служби Інструкції по роботі та експлуатації приладів та обладнання в адміністративному приміщенні та Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції. Затверджено Основні правила техніки безпеки при роботі з отруйними препаратами, легкозаймистими та горючими речовинами в Лабораторії. Розроблено заходи у випадку аварії під час роботи з кислотами, лугами та іншими хімічними речовинами в Лабораторії.  

Адміністративне приміщення Служби та приміщення Лабораторії забезпечені достатньою кількістю вогнегасників та пожежною сигналізацією.  Усі наявні вогнегасники повірені та перезаряджені. Пожежна сигналізація щомісячно перевіряється на справність співробітниками пожежної охоронної служби.

Усі працівники вміють користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та знають місце їх знаходження. Електромережі, електроприлади і апаратура експлуатуються лише у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів, вони негайно вимикаються та вживаються необхідні заходи щодо приведення їх в пожежобезпечний стан.

Працівники Лабораторії дотримуються усіх заходів, визначених Інструкцією про заходи пожежної безпеки в приміщеннях хімічних лабораторій.

Куточки з протипожежного та цивільного захисту в Службі та Лабораторії оформлені плакатами соціальної реклами щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій .

На території Служби облаштоване окреме місце для куріння.

Утримуються вільними під’їзд та прохід до адміністративної будівлі Служби та Лабораторії.

 

 

 

9

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ

9.1

Аналіз фінансово – господарської діяльності Служби

Протягом року

Сектор бухгалтерського обліку та економіки

Аналіз фінансово – господарської діяльності проводився протягом року.

Розроблено та надано до Держлікслужби пропозиції щодо перерозподілу кошторисних призначень.

 

9.2

Складання та подання бюджетної та фінансової звітності Служби до МОЗ України, Держлікслужби, ДКСУ

 

Протягом року

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки

Бюджетну та фінансову звітність складено та подано в повному обсязі та в зазначені терміни.

9.3

Складання та подання на затвердження  до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками штатного розпису на 2023 рік.

 

Протягом року

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки

Введено в дію складений та затверджений штатний розпис на 2023 рік.

9.4

Складання та подання на затвердження кошторису та плану асигнувань на 2022 рік. Контроль за виконанням кошторису, проведення змін до нього

Постійно

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки

Своєчасно та в повному обсязі складено та подано на затвердження кошторис та план асигнувань на 2022 рік та розрахунки до нього.

9.5

Оприлюднення інформації про використання публічних коштів на офіційному порталі фінансів України «Е – data»

 

Щоквартально

Сектор бухгалтерського обліку та економіки

Інформацію про використання публічних коштів на офіційному порталі фінансів України «Е-data» оприлюднено вчасно та в повному обсязі.

9.6

Забезпечення дієвого контролю за станом розрахункової дисципліни, здійснення взятих фінансових зобов’язань на витрачання бюджетних коштів в межах асигнувань, затверджених на бюджетний рік

 

Протягом року

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки

Взяття бюджетних фінансових зобов’язань здійснювалися відповідно до кошторису та плану асигнувань на 2023 рік.

9.7

Організація та проведення процесу інвентаризації матеріальних цінностей згідно встановлених законодавством строки

Протягом року

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей Служби проводиться у встановлені строки

 

 

 

 

9.8

Організація матеріально – технічного забезпечення діяльності Служби

Протягом року

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки

Матеріально-технічне забезпечення організовано успішно. Всі працівники Служби забезпечені комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням.

 

 

9.9

Розподіл і використання матеріальних засобів, їх облік та списання

 

Протягом року

Сектор бухгалтерського обліку та економіки забезпечення

Протягом року здійснювалися розрахунки з постачальниками за одержані товари та надані послуги відповідно до укладених договорів. Зберігання, використання, облік та списання товарно-матеріальних цінностей здійснено відповідно до чинного законодавства України.

 

9.10

Складання та подання звітів до ДФСУ, органів статистики

 

Протягом року

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки

 

Складено та подано у зазначені терміни звітність до відповідних фондів та органів.

 

10

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10.1

Забезпечення реалізації державної правової політики щодо організаційного забезпечення діяльності Служби, правильного застосування законодавства в Службі. Перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства України, внутрішніх документів Служби

 

Протягом року

Керівництво Служби, головнийспеціаліст – юрисконсульт

Постійно здійснюється:

– контроль за дотриманням працівниками Служби чинного законодавства;

– перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства України внутрішніх документів Служби.

10.2

Надання правової допомоги у розробці внутрішніх документів Служби

 

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Надано правову допомогу працівникам Службипри розробці та складанні:

– проєктів наказів;

– звітів по різним напрямкам роботи, зокрема: звіту про виконання плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області на 2023 рік; звіту про відшкодування до Державного бюджету станом на 01.12.2023; інформацію щодо фактичних видатків на оплату праці за вересень, листопад 2023; інформацію  про стан залишку асигнувань на рахунках в органах Державного казначейства станом на 01 жовтня та 01 грудня 2023 року; інформацію щодо видатків на оплату праці за вересень та листопад; звіту про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.12.2023;

– проєкту порядку надання державним службовцям Служби матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

– посадових інструкцій на 8 посад державної служби, згідно штатного розпису Служби;

– проєкту подання засідання дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарної справи;

-пояснення щодо причин невикористання відпусток працівниками Служби.

– інформації про підсумки діяльності Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області за 2022 рік.

Крім того здійснювалась підготовка інформації:

– до щотижневих звітів про виконання основних завдань Служби;

– на виконання наказу Служби від 26.10.2023 № 73 «Про проведення класифікації посад державної служби в Державній  службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області»: узагальнено отриману від керівників самостійних структурних підрозділів та державних службовців категорії «В»основну інформацію про посади державної служби; заповненозведені відомостікласифікації  посад державної служби; направлено до Держлікслужби:зведені відомості класифікації посад державної служби, узагальнену основну інформацію про кожну посаду державної служби та інформацію про відповідальну за проведення класифікації посад;

– узагальнення та направлення до Держлікслужби (щотижнево) звіту пророботу відповідно до Окремого доручення від 30.03.2022 від 7-001.1/20-22;

– щодо  списківперсонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу та списки персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок станом на 17 липня 2023 року;

– про стан функціонування системи HRMIS;

– до Сектору ІТ Держлікслужби надано інформацію щодо підключення до НМТ;

– про інформаційні та інформаційно-комунікаційні системи Служби.

10.3

Представництво та захист інтересів Служби у судах загальної юрисдикції, інших установах, організаціях. Юридичний захист правових інтересів Служби

 

 

По мірі виникнення необхідності

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Опрацювання позовної заяви про стягнення боргу від 06.11.2023, ухвали Господарського суду Волинської області про відкриття провадження у справі від 07.11.2023. Подання клопотання про зупинення провадження у справі.

 

10.4

Роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій працівникам Служби

 

По мірі звернення працівників Служби

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом року працівникам Служби в усній формі надавалися правові консультації та роз’яснювались норми чинного законодавства України

10.5

Здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства України щодо застосування санкцій до посадових осіб суб’єктів господарювання

 

 

Протягом року

Головнийспеціаліст – юрисконсульт

Не було необхідності

10.6

Забезпечення, в межах компетенції, ділового листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями

 

 

Протягом року

Головнийспеціаліст – юрисконсульт

Здійснювалась підготовка  проєктів листів по різним напрямкам роботи та надавались консультації працівникам Служби щодо відповідності змісту проєтів листів  вимогам чинного законодавства України 

 

11

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КОМУНІКАЦІЙ, ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЗМІ

11.1

Висвітлення діяльності Служби шляхом підготовки та оприлюднення, у тому числі через відомчий вебсайт, інформаційних повідомлень, інтерв’ю, іншої офіційної інформації, забезпечення оперативного реагування на запити ЗМІ

Протягом року

КерівництвоСлужби

02 листопада 2023 року Вараніцька Ірина Павлівна, заступник начальника служби дала інтерв’ю Інформаційному агентсву ВолиньPost на тему: «Що робити волинянам із протермінованими ліками». Відповідна стаття розміщена за посиланням (https://www.volynpost.com/news/230143-scho-robyty-volynianam-iz-proterminovanymy-likamy-porady-fahivcia).

На вебсайті Служби та офіційній сторінці у Facebook розміщувалась інформація про діяльність та заходи, які проводились Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області.   На вебсайті Служби та офіційній сторінці у Facebook розміщувалась інформація про діяльність та заходи, які проводились Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області. На сторінках щотижневика газети «Аптека» розміщувалась інформація Служби щодо підписання Меморандуму про співпрацю між Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області та Волинським національним університетом ім. Лесі Українки. Умови зберігання лікарських засобів в аптечних закладах у літній період. Щодо атестації фармацевтичних працівників в період воєнного стану.

11.2

Інформаційне наповнення офіційного вебсайту Служби та участь в інформаційному наповненні вебсайту Держлікслужби

 

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

По мірі надходження актуальної та нової інформації періодично оновлювався офіційний вебсайт Служби. На сайті розміщувалась інформація про діяльність Держлікслужби та заходи, які проводились Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області.

11.3

Взаємодія з органами виконавчої влади, керівництвом місцевої державної адміністрації та органами місцевого самоврядування

Протягом року

КерівництвоСлужби

На виконання наказу Волинської обласної військової адміністрації від 07.03.2022 року № 17 «Про матеріальні цінності медичного призначення, отримані в якості гуманітарної допомоги» начальником служби – Колотухою Валентином Володимировичом забезпечено сортування за групами матеріальних цінностей лікарських засобів, медичних виробів та абладання, отриманих в якості гуманітарної допомоги.

У відповідь на лист Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації надано відповідь – роз’яснення стосовно продажу безрецептурних лікарських засобів через магазини та супермаркети.

На виконання листа Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області від 18.07.2022 № 02.02-09/1889 спеціалістом Служби взято участь у комісійних перевірках центрів гуманітарної допомоги, організованих Держпродспоживслужбою  у Волинській області.

Між Виконавчим комітетом Луцької міської ради та Службою укладено додаткову угоду № 3 до Договору оренди нежитлового приміщення від 18.12.2019 № 1808, додаткову угоду до угоди на відшкодування витрат балансоутримувача  на утримання орендованого майна від   18.02.2020 року № 11. 26.12.2022 укладено Договір оренди нежитлових приміщень № 653 від між Відділом управління майном

 

11.4

Участь керівництва та спеціалістів Служби у засіданнях Колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління охорони здоров’я Луцької міської ради та нарадах зі спеціалістами лікувально-профілактичних закладів області з питань дотримання вимог законодавства щодо контролю якості лікарських засобів,медичних виробів та законного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

 

 

При проведенні заходів

 

Керівництво Служби, сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Заходи не проводились

 

11.5

Підготовка річного плану роботи Служби на 2023 рік.

 

 

 

 

 

Грудень 2022

 

 

 

Керівництво Служби, керівники структурних підрозділів Служби, головний спеціаліст – юрисконсульт, головний спеціаліст з управління персоналом

 

Підготовлено та погоджено з  Головою Волинської обласної державної адміністрації План роботи Служби на 2023 рік. План роботи  своєчасно направлено до Держлікслужби на затвердження.

11.6

Підготовка узагальненого звіту про виконання  Плану роботи Служби за 2022 рік

До 15 січня 2023

Керівництво Служби, керівники структурних підрозділів Служби, головний спеціаліст – юрисконсульт, головний спеціаліст з управління персоналом

 

Керівниками структурних підрозділів та окремими спеціалістами здійснювалась підготовка матеріалів до звіту по Плану роботи Служби за 2022 рік. За результатами наданої інформації сформовано звіт про виконання Плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області за 2022 рік та своєчасно направлено до Держлікслужби.

12.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАГАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ, КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

12.1

Забезпечення організації діловодства Служби:

– попередній розгляд кореспонденції;

– реєстрація та відправка кореспонденції;

– оперативне проходження, облік, зберігання документів

-реєстрація наказів з основної діяльності та адміністративно – господарських питань

 

Протягом року

Керівництво Служби, оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

Організація діловодства в Службі здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області.

У 2023 році опрацьовано 812 документів вхідної документації та надіслано 378 вихідних документів. Реєстрація вхідних та вихідних документів здійснюється за допомогою системи електронного документообігу «Мегаполіс. Документообіг».

У 2023 році підготовлено  та зареєстровано в СЕД «Мегаполіс. Документообіг» 94 накази з основної діяльності. В Службі наявна кімната для збереження документів тимчасового строку зберігання. Ведеться реєстр на відправлену кореспонденцію.

12.2

Забезпечення організації ведення діловодства зі звернень громадян у Службі

 

Протягом року

Заступник начальника служби

Наказом Служби № 07 – ОД від 20.09.2016 року затверджено:

–  Порядок проведення особистого прийому громадян та Графік особистого прийому громадян у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області;

– Порядок розгляду звернень громадян що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області;

Заступника начальника призначено відповідальною за ведення діловодства за зверненнями громадян.

Ведеться журнал обліку звернень громадян в системі «Мегаполіс. Документообіг», оформляються реєстраційно-контрольні картки.

У 2023 році до Служби звернення громадян не надходили.

Щоквартально та за рік на вебсайті Служби розміщується Звіт про роботу зі зверненнями громадян у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області

 

12.3

Забезпечення організації ведення діловодства відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

Протягом року

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Діловодство з питань доступу до публічної інформації ведеться відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації  в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області. У 2023 році запити на доступ до публічної інформації не надходили.

 

12.4

 Забезпечення організації ведення діловодства з грифом «Для службового користування»

Протягом року

Керівництво

Служби, головний спеціаліст – юрисконсульт

Наказом Служби від 03.01.2017 р. № 04 – ОД затверджено склад комісії з питань роботи зі службовою інформацією та Положення про комісію з питань роботи зі службовою інформацією.

Ведеться журнал реєстрації вхідних документів з грифом «Для службового користування» та журнал реєстрації вихідних та внутрішніх документів з грифом «Для службового користування».

Наказом Служби від 03.01.2017 № 03-ОД затверджено Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області.

У 2023 році документи з грифом «Для службового користування» не надходили.

12.5

Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів, щоквартальних та річних звітів про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до Служби

Щоквартально, щорічно

Заступник начальника служби

На виконання наказу Держлікслужби від 29.03.2018 року № 01 – Адм до Держлікслужби подаються щоквартальні та річний звіти про роботу зі зверненнями громадян (листи: від 03.04.2023 № 43-01.1/01.2/06.03-23; від 03.07.2023 № 88-01.1/01.2/06.03-23; від 04.10.2023 № 144–01.1/01.2/06.03-22; від 01.01.2023 № 2-01.2/01.2/06.03-23.

Звіти про розгляд звернень громадян, що надійшли в Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області розміщуються на вебсайті Служби щоквартально, щорічно

 

12.6

Організація упорядкування документів Служби постійного зберігання

 

Протягом року

Заступник начальника служби

Документи постійного та довгострокового зберігання зберігаються у кабінеті начальника Служби. в шафах, що замикаються. Ведеться співпраця з Державним архівом Волинської області.

На виконання окремого доручення Голови опрацьовано та заповнено Анкету щодо організації діловодства та архівного зберігання документів територіальних органах Держлікслужби за 2022 р.

 

13

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

13.1

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців Служби у навчаннях, семінарах, тренінгах з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

державні службовці Служби

Протягом звітного періоду підвищено рівень професійної компетентності зі знання  антикорупційного законодавства на теми: «Впливай- викривай» (09.01.2023);

«Все про антикорупцію для публічних службовців» (10.01.2023); «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах піблічної влади» (19.01.2023);  «Основи антикорупції длі всіх і кожного» (25.01.2023); «Зрозуміло про конфлікт інтересів» (08.02.2023); «Антикорупційний уповноважений); «Візуй професійно» (17.04.2023); «Доброчесна державна служба» (08.06.2023); «На захисті прав викривачів» (18.07.2023); «Конфлікт інтересів: від виявлення до врегулювання» (12.09.2023); «Антикорупція» (02.10.2023); 20.11.2023 участь у вебінарі, організованого НАЗК «Хто в організації має відповідати за доброчесність?!»

 

13.2

Участь у навчальних семінарах, відео конференціях Держлікслужби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

Державні службовці Служби

Усі державні службовці приймають участь у навчальних відеоконференціях Держлікслужби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції». Крім того, державними службовцями Служби постійно опрацьовуються матеріали, які надходять від Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та містять роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

 

13.3

Проведення тренінгів з працівниками Служби, щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (електронних декларацій) та з інших питань фінансового контролю

 

 

Січень-березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Із суб’єктами декларування Служби проведено тренінг на тему: «Декларування 2023».

Проводилась робота з надання інформаційно – правової та методологічної допомоги суб’єктам декларування в заповненні декларацій

13.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

Протягом року

Уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції працівникам Служби постійно надаються індивідуальні консультації з питань антикорупційного законодавства. На виробничих нарадах у начальника служби уповноважена особа ознайомлює державних службовців з інформацією, яка надходить від Уповноваженої особи Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції.

 

13.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного вебсайту Служби

Протягом року

 

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

На вебсайті Служби у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщується необхідна інформація зокрема:

– інформація про  Уповноважену особу з питань запобігання та протидії корупції Служби, контакти;

– Положення про Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області;

– нормативно-правові акти;

– плани робіт та звіти;

-гарантії державного захисту викривачів;

– особи,відповідальні за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

 

 

13.6

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

 

 

У разі необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2023 році у проведенні спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» не було необхідності.

 

13.7

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Служби

 

У разі проведення конкурсів

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2023 році  конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців Служби не проводились

13.8

Розробка та затвердження Плану заходів Служби щодо запобігання корупції на 2023р.

 

Грудень 2023

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції розроблено та в.о. начальника служби затверджено (11.12.2023) План заходів щодо запобігання  та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області в 2024 році. План заходів направлено Уповноваженій особі Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції та розміщено на вебсайті

 

 

13.9

Оприлюднення на офіційному вебсайті звіту про стан виконання Плану заходів Служби  щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік

 

 

І квартал 2023

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

На офіційному вебсайті оприлюднено звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області на 2022 рік.

 

13.10

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними е-декларацій, шляхом заповнення на офіційному сайті НАЗК. Здійснення контролю за їх поданням

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

 

У Службі приділяється належна увага щодо своєчасного заповнення та подання декларантами електронних декларацій.З метою забезпечення належного контролю за своєчасним поданням електронних декларацій працівниками Служби розроблений та затверджений «Порядок організації електронного декларування в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області, перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій», який доведений до відома зацікавлених працівників та використовується  у роботі.

У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, НАЗК надано Роз’яснення № 4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) згідно якого декларації подаються протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку подати документи.

У 2023 році 8 осіб заповнили на офіційному сайті НАЗК та подали е- декларації за 2021-2022 роки. Один суб’єкт декларування не подав декларації за вказані роки у зв’язку зі смертю

 

 

13.11

Перевірка електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на  наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

 

 

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

Перевірка електронних декларацій у суб’єктів декларування Служби,що заповнили та подали електронні декларації за 2021- 2022 роки  проведена своєчасно.

13.12

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У Службі розроблені та затверджені: «Порядок дій посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинські області у разі визнання працівників винними у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією», «Порядок організації в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області роботи з повідомленнями про корупцію», «Інструкція із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення  про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області» які доведені до відома державних службовців.

Протягом 2023 року від громадян, суб’єктів господарювання та інших підприємств, установ та організацій інформації щодо вчинення працівниками Служби корупційних правопорушень до Служби не надходило. Здійснюється моніторинг засобів масової інформації на предмет опублікування відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби.

Протягом 2023 року інформації на предмет опублікування відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби. у засобах масової інформації не опубліковано.

У 2023 році інформація про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» від працівників Служби не надходила.

В Службі оформлено та розміщено в доступному місці стенд «Ні корупції» та антикорупційна скринька.

 

 

13.13

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень .Подання даних до відповідних органів.

 

 

Протягом року

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2023 році працівники Служби не притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

13.14

Контроль за виконанням антикорупційного законодавства державними службовцями Служби

Постійно

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У своїй роботі Державні службовці дотримуються вимог законів України «Про запобігання корупції»,«Про державну службу», а також вимог СОП-18 «Кодекс етики». Контроль за виконанням антикорупційного законодавства здійснює начальник служби та Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

13.15

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

 

У разі звільнення

Головний спеціаліст з питань персоналу,уповноважена

особа з питань запобігання та виявленнякорупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

 

У 2023 році двоє державних службовців звільнились із  займаних посад. Електронні декларації особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави були подані своєчасно

13.16

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

 

 

Протягом року

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Служби співпрацює з Уповноваженою особою Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції

 

14.

 

ЗАХОДИ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

14.1

Складання перспективного плану роботи з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних на 2024 рік

 

 

Грудень 2023

 

Головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст – юрисконсульт

Не складався в зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487.

14.2

Заповнення, звірка, внесення змін до Особових карток військовозобов’язаних, направлення «Донесення про зміну облікових даних» до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання, відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921

 

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст – юрисконсульт

Ведеться персональний облік військовозобов’язаних із числа працівників (наявні списки військовозобов’язаних працівників Служби). До особових карток військовозобов’язаних по мірі необхідності вносились відповідні зміни.

23.05.2023 проведено звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють в Службі з обліковими даними документів Луцького ОМТЦК т аСП, відповідно до графіка звіряння,  затвердженого міським головою. Відповідний

запис внесено до Журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки).

 

14.3

Взаємодія з підрозділами районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, надання допомоги у проведенні облікових, мобілізаційних та оборонних заходів

Протягом року

Головнийспеціаліст з питань персоналу, головнийспеціаліст – юрисконсульт

Здійснено організацію бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час з Луцьким ОМТЦК та СП.

Отримано 1 примірник списків військовозобов’язаних та оформлене посвідчення про відстрочку.

Військовозобов’язаному, який заброньований, видано посвідчення про відстрочку під розпис у відомості та одночасно вилучено раніше видане посвідчення.

Направлено до Луцького ОМТЦК та СП подано:

– посвідчення про відстрочку, термін дії якого закінчився та заповнені відомості на видачу посвідчень про відстрочку;

– 3 повідомлення про призначення, звільнення (увільнення) керівника та посадових осіб державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

– лист про жінку, яка працює в Службі та має фармацевтичну освіту та не перебуває на військовому обліку.

Від Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки 14.12.2023 надійшло Розпорядження № 701 про виклик головного спеціаліста до Луцького міського  об’єднаного ТЦК СП з метою звірки персональних даних, проходження військово-лікарської комісії та виготовлення чинних військово – облікових документів. Був виданий наказ служби від 15.12.2023 № 09-Адм направити 18.12.2023 р. направити до Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки головного спеціаліста Служби з метою звірки персональних даних, проходженням військово-лікарської комісії та виготовлення чинних військово-облікових документів. Листом Служби від 15.12.2023 № 1601.2/01.2/05.03-23 поінформовано Луцький міський об’єднаний ТЦК СП щодо оповіщення головного спеціаліста сектору про прибуття 18.12.2023  до Луцького міського об’єднаний ТЦК СП

             

 

В. о. начальника                                                                                                                                                                                        Ірина ВАРАНІ

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Довідка Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області щодо опрацювання запитів на отримання публічної інформації за 9 місяців 2023 року