Перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770

Опубліковано 03.03.2021 о 14:37


з/п

Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб’єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)

Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)

Назва об’єкта, на який спрямована вимога законодавства

Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)

Код цілі державного нагляду (контролю)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Ймовірність настання негативних наслідків (від 1 до 4 балів, де 4 найвищий рівень ймовірності)

Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Примітки

небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків

негативний наслідок

1

Ліцензіат провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, відомості про які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та використовує виключно такі місця у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Пункт 14 Ліцензійних умов

Матеріально-технічна база ліцензіата

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

Ліцензіат провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, відомості про які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та використовує виключно такі місця у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

 

2

Ліцензіат подав до органу ліцензування заяву про розширення провадження виду господарської діяльності

Частина дев’ята статті 15 ЗУ № 222;

пункт 11 Ліцензійних умов

 

Матеріально-технічна база ліцензіата

O3

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

майнові збитки, завдані державі

4

 

Ліцензіат подав до органу ліцензування заяву про розширення провадження виду господарської діяльності

 

3

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, зокрема ті, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії

Пункт 12 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

2

 

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, зокрема ті, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії

 

4

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня настання таких змін

Частина друга статті 15 ЗУ №222;пункт 13   та абзац перший пункту 15 Ліцензійних умов

Матеріально-технічна база ліцензіата;

Персонал;

Документація

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

 

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня настання таких змін

 

5

Ліцензіат письмово поінформував про створення нового місця, в межах якого планується провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Абзац перший пункту 15 Ліцензійних умов

Матеріально-технічна база ліцензіата;

Персонал;

Документація

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіат письмово поінформував про створення нового місця, в межах якого планується провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

5.1

документи, передбачені підпунктами 1-8 пункту 6 Ліцензійних умов, надані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ліцензіат за формою, встановленою ПКМУ № 589, подає Держлікслужбі звіт про результати діяльності із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин, включених до таблиці I Переліку

Пункт 44 постанови КМУ

№ 589

Пункт 16 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіат за формою, встановленою ПКМУ № 589, подає Держлікслужбі звіт про результати діяльності із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин, включених до таблиці I Переліку

 

6.1

звіти відповідають встановленій формі

Пункт 44 постанови КМУ

№ 589

Пункт 16 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

звіти відповідають встановленій формі

 

6.2

звіти подані своєчасно;

Пункт 44 постанови КМУ

№ 589

Пункт 16 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

звіти подані своєчасно

 

6.3

інформація в звітах достовірна

Пункт 44 постанови КМУ

№ 589

Пункт 16 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

інформація в звітах достовірна

 

7

Ліцензіат визначив наказом:

Пункт 19 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіат визначив наказом:

 

7.1

матеріально відповідальних осіб та осіб, які за посадовими обов’язками отримають доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин;

Пункт 19 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення  обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

матеріально відповідальних осіб та осіб, які за посадовими обов’язками отримають доступ  до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин;

 

7.2

порядок доступу i перебування на об’єктах та у приміщеннях посадових осіб, які мають право виконувати таку роботу

 

Абзац другий пункту  20 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення  обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

порядок доступу i перебування на об’єктах та у приміщеннях посадових осіб, які мають право виконувати таку роботу

 

 

8

Працівники ліцензіата, у яких є відповідно до наказу керівника юридичної особи (уповноваженої особи) доступ до  культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, мають::

Пункт 21 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Працівники ліцензіата, у яких є відповідно до наказу керівника юридичної особи (уповноваженої особи) доступ до  культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, мають::

 

8.1

довідки закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Пункт 21 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

довідки закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

8.2

довідки МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України

 

Пункт 21 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

довідки МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України

 

9

Ліцензіат веде облік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають на належних йому або орендованих ним об’єктах, здійснюючи реєстрацію всіх операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у спеціальних журналах (книгах) за формою, встановленою ПКМУ № 589

Пункт 22 Ліцензійних умов;

пункт 43 постанови КМУ № 589

 

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіат веде облік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають на належних йому або орендованих ним об’єктах, здійснюючи реєстрацію всіх операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у спеціальних журналах (книгах) за формою, встановленою ПКМУ № 589

 

9.1

журнали пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника юридичної особи (уповноваженої особи);

Пункт 23  Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

2

журнали пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника юридичної особи (уповноваженої особи);

 

9.2

ведення журналів покладено на відповідальних осіб, призначених наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи);

Пункт 23 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

2

ведення журналів покладено на відповідальних хосіб, призначених наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи)

 

10

Ліцензіат має кваліфікований персонал з практичним досвідом роботи

Пункт 30 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

О4

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

 

 

 

 

 

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіат має кваліфікований персонал з практичним досвідом роботи

 

11

До переліку працівників, які відповідно до наказу керівника суб’єкта господарювання за своїми службовими обов’язками отримують доступ до культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, входять спеціалісти, що мають професійну підготовку, яка відповідає діяльності, та:

Пункт 30 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

До переліку працівників, які відповідно до наказу керівника суб’єкта господарювання за своїми службовими обов’язками отримують доступ до культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, входять спеціалісти, що мають професійну підготовку, яка відповідає діяльності, та:

 

11.1

свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує їх професійну придатність

Підпункт 1 пункту 31 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

3

свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує їх професійну придатність

 

12

Ліцензіат забезпечив виконання Технологічних вимог Ліцензійних умов до об’єктів, які використовуються для культивування рослин, включених до таблиці I Переліку

Пункт 87 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

О4

O6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

 

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

Ліцензіат забезпечив виконання Технологічних вимог Ліцензійних умов до об’єктів, які використовуються для культивування рослин, включених до таблиці I Переліку

 

13

Ліцензіат здійснює діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в межах квот, визначених КМУ 

Пункт 32 Ліцензійних умов;

абзац перший пункту 37 постанови КМУ

№ 589

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 

негативний вплив на соціальні відносини

 

3

Ліцензіат здійснює діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в межах квот, визначених КМУ 

 

14

Ліцензіат здійснює діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, лише з використанням:

Пункт 33 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 

негативний вплив на соціальні відносини

 

4

Ліцензіат здійснює діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, лише з використанням:

 

14.1

кондиційного і репродуктивного насіння (насіннєвого матеріалу) маку снотворного та рослин роду конопель, внесених до Реєстру сортів рослин України

Пункт 33 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 

негативний вплив на соціальні відносини

 

4

кондиційного і репродуктивного насіння (насіннєвого матеріалу) маку снотворного та рослин роду конопель, внесених до Реєстру сортів рослин України

 

14.2

відповідно не нижче першої (мак снотворний), першої та другої репродукції (конопель)

Пункт 33 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 

негативний вплив на соціальні відносини

 

4

відповідно не нижче першої (мак снотворний), першої та другої репродукції (конопель)

 

14.3

придбаних шляхом укладення відповідного договору із суб’єктами насінництва та розсадництва, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу

Пункт 33 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 

негативний вплив на соціальні відносини

 

3

придбаних шляхом укладення відповідного договору із суб’єктами насінництва та розсадництва, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу

 

15

Ліцензіат здійснює списання висіяного насіння рослин згідно з науково обґрунтованими нормами висіву, встановленими автором (власником) сорту, та обсягами посівних площ

Абзац перший пункту 35 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О2

О3

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 

 

 

негативний вплив на соціальні відносини

 

 

 

 

майнові збитки, завдані державі

3

Ліцензіат здійснює списання висіяного насіння рослин згідно з науково обґрунтованими нормами висіву, встановленими автором (власником) сорту, та обсягами посівних площ

 

16

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про фактичні місця посіву, обсяг посівних площ, сорт із зазначенням джерела придбання насіннєвого матеріалу

Абзац другий пункту 35 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О1

О6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

шкода, заподіяна здоров’ю майбутніх поколінь

 

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про фактичні місця посіву, обсяг посівних площ, сорт із зазначенням джерела придбання насіннєвого матеріалу

 

17

Охорона виставлена на об’єкти, які використовуються для культивування рослин маку снотворного, з моменту формування коробочок маку не менше ніж у 50 відсотків рослин, які розміщені на площі об’єкта

Пункт 36 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

О6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

Охорона виставлена на об’єкти, які використовуються для культивування рослин маку снотворного, з моменту формування коробочок маку не менше ніж у 50 відсотків рослин, які розміщені на площі об’єкта

 

18

Ліцензіат здійснив на насіннєвих посівах рослин, включених до таблиці I Переліку, відбір зразків для проведення перевірки в спеціалізованих установах, які мають право на дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Пункт 37 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 

негативний вплив на соціальні відносини

2

Ліцензіат здійснив на насіннєвих посівах рослин, включених до таблиці I Переліку, відбір зразків для проведення перевірки в спеціалізованих установах, які мають право на дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

18.1

відбір здійснено у присутності представника органу ліцензування

Пункт 37 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 

негативний вплив на соціальні відносини

3

відбір здійснено у присутності представника органу ліцензування

 

18.2

ліцензіат повідомив орган ліцензування протягом 10 робочих днів про результати досліджень

 

Абзац четвертий пункту 37 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 

негативний вплив на соціальні відносини

3

ліцензіат повідомив орган ліцензування протягом 10 робочих днів про результати досліджень

 

 

19

Ліцензіат у разі перевищення на насіннєвих посівах у рослинах, включених до таблиці I Переліку, гранично допустимого вмісту морфіну для рослин виду мак снотворний або тетрагідроканнабінолу для рослин роду коноплі:

Пункт 38 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О1

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

шкода, заподіяна здоров’ю майбутніх поколінь

4

Ліцензіат у разі перевищення на насіннєвих посівах у рослинах, включених до таблиці I Переліку, гранично допустимого вмісту морфіну для рослин виду мак снотворний або тетрагідроканнабінолу для рослин роду коноплі:

 

19.1

провів вибракування посівів рослин з насінницьких та перевів їх у промислові (такі, що в подальшому переробляються і не використовуються як насіння)

Пункт 38 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

2

провів вибракування посівів рослин з насінницьких та перевів їх у промислові (такі, що в подальшому переробляються і не використовуються як насіння)

 

19.2

оформив акт вибракування посівів рослин

Пункт 38 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин

 

негативний вплив на соціальні відносини

3

оформив акт вибракування посівів рослин

 

19.3

повідомив орган ліцензування про результати вибракування

Пункт 38 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О1

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

шкода, заподіяна здоров’ю майбутніх поколінь

4

повідомив орган ліцензування про результати вибракування

 

19.4

забезпечив охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин роду коноплі (у разі перевищення в них вмісту тетрагідроканнабінолу понад 0,08 відсотка)

Пункт 39 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

забезпечив охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин роду коноплі (у разі перевищення в них вмісту тетрагідроканнабінолу понад 0,08 відсотка)

 

19.5

оформив договір із суб’єктом охоронної діяльності

Пункт 39 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

оформив договір із суб’єктом охоронної діяльності

 

20

Ліцензіат забезпечив відповідно до вимог Порядку, затвердженого ПКМУ № 589, знищенння:

Пункт 79 Ліцензійних умов;

пункти 39, 40, 42 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіат забезпечив відповідно до вимог Порядку, затвердженого ПКМУ № 589, знищенння:

 

20.1

пожнивних залишків рослин, включених до таблиці I Переліку

Пункт 79 Ліцензійних умов;

пункти 39, 40, 42 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

3

пожнивних залишків рослин, включених до таблиці I Переліку

 

20.2

 

залишків після очищення насіння маку або переробки стебел конопель

Пункт 79 Ліцензійних умов;

пункти 39, 40, 42 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

3

залишків після очищення насіння маку або переробки стебел конопель

 

02.3

посівів рослин з будь-яких причин

Пункт 79 Ліцензійних умов;

пункти 39, 40, 42 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

3

посівів рослин з будь-яких причин

 

20.4

акти, складені за результатами знищення, наявні

Пункт 79 Ліцензійних умов;

пункти 39, 40, 42 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин

 

негативний вплив на соціальні відносини

3

акти, складені за результатами знищення, наявні

 

20.5

акти відповідають формам, затвердженим ПКМУ № 589

Пункт 79 Ліцензійних умов;

пункти 39, 40, 42 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин

 

негативний вплив на соціальні відносини

3

акти відповідають формам, затвердженим ПКМУ № 589

 

 

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку