Перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з обігу прекурсорів, включених до таблиці IV переліку

Опубліковано 03.03.2021 о 14:38


з/п

Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб’єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)

Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)

Назва об’єкта, на який спрямована вимога законодавства

Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)

Код цілі державного нагляду (контролю)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Ймовірність настання негативних наслідків (від 1 до 4 балів, де 4 найвищий рівень ймовірності)

Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Примітки

небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків

негативний наслідок

1

Ліцензіат провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, відомості про які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та використовує виключно такі місця у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Пункт 14 Ліцензійних умов

Матеріально-технічна база ліцензіата

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

Ліцензіат провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, відомості про які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та використовує виключно такі місця у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

 

2

Ліцензіат подав до органу ліцензування заяву про розширення провадження виду господарської діяльності

Частина дев’ята статті 15 ЗУ № 222;

пункт 11 Ліцензійних умов

 

Матеріально-технічна база ліцензіата

O3

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

майнові збитки, завдані державі

4

 

Ліцензіат подав до органу ліцензування заяву про розширення провадження виду господарської діяльності

 

3

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, зокрема ті, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії

Пункт 12 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

2

 

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, зокрема ті, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії

 

4

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня настання таких змін

Частина друга статті 15 ЗУ № 222;пункт 13 Ліцензійних умов

Матеріально-технічна база ліцензіата;

Персонал;

Документація

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

 

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня настання таких змін

 

5

Ліцензіат письмово поінформував про створення нового місця, в межах якого планується провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Абзац перший пункту 15 Ліцензійних умов

Матеріально-технічна база ліцензіата;

Персонал;

Документація

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіат письмово поінформував про створення нового місця, в межах якого планується провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

1)

документи, передбачені підпунктами 1 – 8 пункту 6 Ліцензійних умов, надані

Підпункти 1 – 8 пункту 6 Ліцензійних умов

Матеріально-технічна база ліцензіата;

Персонал;

Документація

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіат подав документи, передбачені підпунктами 1 – 8 пункту 6 Ліцензійних умов

 

6

Ліцензіат за формами, встановленим ПКМУ № 589, подає до Держлікслужби:

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 34 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіат за формами, встановленим ПКМУ № 589, подає до Держлікслужби:

 

1)

щоквартальні звіти про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території ;

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 34 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

щоквартальні звіти про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території

 

2)

річні звіти про діяльність із зазначенням відповідно про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів станом на 31 грудня звітного року;;

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 34 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

річні звіти про діяльність із зазначенням відповідно про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів станом на 31 грудня звітного року;

 

3)

звіти відповідають формам, затвердженим ПКМУ № 589

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 18постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

2

звіти відповідають формам,  затвердженим ПКМУ № 589

 

4)

звіти подані своєчасно;

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 34 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

звіти подані своєчасно

 

5)

інформація в звітах достовірна

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 34 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

інформація в звітах достовірна

 

7

Ліцензіат визначив наказом:

Пункт 19

Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіат визначив наказом:

 

1)

матеріально відповідальних осіб та осіб, які за посадовими обов’язками отримають доступ до обігу прекурсорів

Пункт 19 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення  обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

матеріально відповідальних осіб та осіб, які за посадовими обов’язками отримають доступ до обігу прекурсорів

 

2)

порядок доступу i перебування в приміщеннях, в яких зберігаються прекурсори;

Абзац другий пункту  20 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення  обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

порядок доступу i перебування в приміщеннях, в яких зберігаються прекурсори;

 

3)

перелік посадових осіб, які мають право на таку роботу

Абзац другий пункту  20 Ліцензійних умов

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

перелік посадових осіб, які мають право на таку роботу

 

8

Працівники ліцензіата, які мають відповідно до наказу керівника юридичної особи (уповноваженої особи) доступ безпосередньо до прекурсорів, мають:

Пункт 21 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Працівники ліцензіата, які мають відповідно до наказу керівника юридичної особи (уповноваженої особи) доступ безпосередньо до прекурсорів, мають:

 

1)

довідки закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Пункт 21 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

довідки закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

2)

довідки МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України

 

Пункт 21 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

довідки МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України

 

 

9

Ліцензіат веде облік прекурсорів, які перебувають на належних йому або орендованих ним об’єктах, здійснюючи реєстрацію всіх операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у спеціальних журналах (книгах) за формою, встановленою ПКМУ № 589

 

Пункт 22  Ліцензійних умов;

пункт 32 постанови КМУ № 589

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіат веде облік прекурсорів, які перебувають на належних йому або орендованих ним об’єктах, здійснюючи реєстрацію всіх операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у спеціальних журналах (книгах) за формою, встановленою ПКМУ № 589

 

 

1)

журнали пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника юридичної особи (уповноваженої особи);

Пункт 23 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

2

журнали пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника юридичної особи (уповноваженої особи);

 

2)

ведення журналів покладено на відповідальних осіб, призначених наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи);

Пункт 23 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

2

ведення журналів покладено на відповідальних осіб, призначених наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи)

 

10

Ліцензіат щокварталу проводить інвентаризацію прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей:

Пункт 24 Ліцензійних умов;

пункт 33 постанови КМУ № 589

 

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіат щокварталу проводить інвентаризацію прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей:

 

1)

баланси товарно-матеріальних цінностей відповідають формам, затвердженим ПКМУ № 589

Пункт 24 Ліцензійних умов;

пункт 33 постанови КМУ № 589

 

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

3

баланси товарно-матеріальних цінностей відповідають формам, затвердженим ПКМУ № 589

 

2)

показники балансу достовірні;

Пункт 24 Ліцензійних умов;

пункт 33 постанови КМУ № 589

 

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

показники балансу достовірні

 

3)

відомості в разі розбіжностей у балансі або невідповідності показників балансу результатам  проведеної інвентаризації ліцензіатом протягом трьох днів після їх виявлення до Національної поліції України та/або СБУ подані

Абзац другий пункту 33 постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

3

відомості в разі розбіжностей у балансі або невідповідності показників балансу результатам  проведеної інвентаризації ліцензіатом протягом трьох днів після їх виявлення до Національної поліції України та/або СБУ подані

 

11

Ліцензіатом затверджені посадові інструкції для працівників, діяльність яких пов’язана з обігом прекурсорів;

Пункт 25 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіатом затверджені посадові інструкції для працівників, діяльність яких пов’язана з обігом наркотичних прекурсорів;

 

1)

в інструкціях викладені основні функції, завдання та обов’язки, права, відповідальність, вимоги до освіти та кваліфікації

Пункт 25 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

в інструкціях викладені основні функції, завдання та обов’язки, права, відповідальність, вимоги до освіти та кваліфікації

 

12

Ліцензіат має кваліфікований персонал з практичним досвідом роботи

Пункт 30 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіат має кваліфікований персонал з практичним досвідом роботи

 

13

До переліку працівників, які відповідно до наказу керівника суб’єкта господарювання за службовими обов’язками отримують доступ до прекурсорів, входять спеціалісти, що мають професійну підготовку, яка відповідає діяльності, що ліцензується

Підпункти 4, 7 пункту 31 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

моральна шкода, заподіяна окремим громадянам

4

До переліку працівників, які відповідно до наказу керівника суб’єкта господарювання за службовими обов’язками отримують доступ до прекурсорів, входять спеціалісти, що мають професійну підготовку, яка відповідає діяльності, що ліцензується

 

14

Ліцензіат забезпечив зберігання прекурсорів в кількостях, що не перевищують виробничі потреби

Абзац третій пункту

29 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

3

Ліцензіат забезпечив зберігання прекурсорів в кількостях, що не перевищують виробничі потреби

 

15

Ліцензіат забезпечує виробництво прекурсорів відповідно до розроблених та затверджених  технологічних регламентів

Пункт 44 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

Ліцензіат забезпечує виробництво прекурсорів відповідно до розроблених та затверджених  технологічних регламентів

 

16

Ліцензіатом забезпечено вхід на територію, де здійснюється виробництво прекурсорів::

Пункт 45 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіатом забезпечено вхід на територію, де здійснюється виробництво прекурсорів:

 

1)

допущеним особам, що занесені до затвердженого керівником юридичної особи (уповноваженою особою) списку затвердженою ПКМУ № 589

 

Пункт 45 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

допущеним особам, що занесені до затвердженого керівником юридичної особи (уповноваженою особою) списку затвердженою ПКМУ № 589

 

 

2)

особам, яким оформлена спеціальна перепустка

Пункт 45 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

особам, яким оформлена спеціальна перепустка

 

3)

особи, які не є працівниками суб’єкта господарювання, що виробляє прекурсори, не допускаються на територію

Пункт 45 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

особи, які не є працівниками суб’єкта господарювання, що виробляє прекурсори, не допускаються на територію

 

17

Приміщення кожного цеху або самостійної дільниці (відділення), де виробляються прекурсори, ізольовані від загальної території цеху, дільниці або підприємства

Пункт 46 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

3

Приміщення кожного цеху або самостійної дільниці (відділення), де виробляються прекурсори, ізольовані від загальної території цеху, дільниці або підприємства

 

18

Ліцензіат забезпечив проведення технологічного процесу з виробництва прекурсорів відповідно до технологічного регламенту, технологічних інструкцій, технологічних умов на кожній стадії та згідно з інструкціями з техніки безпеки під час роботи з даними речовинами

Пункт 47 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

Ліцензіат забезпечив проведення технологічного процесу з виробництва прекурсорів відповідно до технологічного регламенту, технологічних інструкцій, технологічних умов на кожній стадії та згідно з інструкціями з техніки безпеки під час роботи з даними речовинами

 

19

Особа, яка відповідальна за роботи, пов’язані з виробництвом прекурсорів:

Пункт 48 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

3

Особа, яка відповідальна за роботи, пов’язані з виробництвом прекурсорів:

 

1)

призначена наказом керівника юридичної особи

Пункт 48 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

2

призначена наказом керівника юридичної особи

 

2)

особисто контролює проведення всіх технологічних операцій та всіх необхідних у процесі виробництва переміщень напівпродуктів та матеріалів

Пункт 48 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

особисто контролює проведення всіх технологічних операцій та всіх необхідних у процесі виробництва переміщень напівпродуктів та матеріалів

 

3)

засвідчує записи в журналах щодо операцій на кожній стадії виробництва прекурсорів

Абзац перший пункту 49 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

3

засвідчує записи в журналах щодо операцій на кожній стадії виробництва прекурсорів

 

4)

здає на склад прекурсорів готову продукцію зі складанням акта

Пункт 51 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

3

здає на склад прекурсорів готову продукцію зі складанням акта

 

20

Ліцензіатом відображається в журналах відповідних стадій переміщення напівпродуктів з однієї стадії на іншу у межах одного підрозділу 

Пункт 50 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

3

Ліцензіатом відображається в журналах відповідних стадій переміщення напівпродуктів з однієї стадії на іншу у межах одного підрозділу 

 

21

Ліцензіат забезпечив виконання Технологічних вимог Ліцензійних умов до об’єктів і приміщень, які використовуються для зберігання прекурсорів

Пункти 85, 86 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіат забезпечив виконання Технологічних вимог Ліцензійних умов до об’єктів і приміщень, які використовуються для зберігання прекурсорів

 

22

Ліцензіат здійснює ввезення на територію України, вивезення з території України прекурсорів на підставі дозволу, виданого

Держлікслужбою, відповідно до ПКМУ № 146

Пункт 53 Ліцензійних умов;

постанова КМУ

№ 146

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

Ліцензіат здійснює ввезення на територію України, вивезення з території України прекурсорів на підставі дозволу, виданого

Держлікслужбою, відповідно до ПКМУ № 146

 

23

Ліцензіатом здійснюється діяльність з перевезення прекурсорів на території України за наявності ліцензії на цей вид діяльності

Пункт 55

Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіатом здійснюється діяльність з перевезення прекурсорів на території України за наявності ліцензії на цей вид діяльності

 

24

Ліцензіат забезпечує перевезення прекурсорів, віднесених згідно із законодавством до небезпечних речовин, у кількості понад 50 кілограмів (літрів) відповідно до вимог Закону України “Про перевезення небезпечних вантажів”

Пункт 58 Ліцензійних умов;

ЗУ № 1644

Забезпечення належного контролю за обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О4

діяльність ліцензіата у сфері обігу прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіат забезпечує перевезення прекурсорів, віднесених згідно із законодавством до небезпечних речовин, у кількості понад 50 кілограмів (літрів) відповідно до вимог Закону України “Про перевезення небезпечних вантажів”

 

25

Ліцензіат здійснює перевезення прекурсорів власним транспортом або перевізниками (на договірній основі) на підставі товарно-транспортної накладної, де:

Пункт 59

Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O3

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

майнові збитки, завдані державі

4

Ліцензіат здійснює перевезення прекурсорів власним транспортом або перевізниками (на договірній основі) на підставі товарно-транспортної накладної

 

1)

зазначено назву і кількість прекурсорів та державний номер відповідного транспортного засобу;

Пункт 59

Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

зазначено назву і кількість прекурсорів та державний номер відповідного транспортного засобу

 

2)

договір з перевізником (в разі необхідності) наявний

Пункт 59

Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

договір з перевізником (в разі  необхідності) наявний

 

26

Ліцензіат забезпечує перевезення прекурсорів:

Пункт 64 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

О4

діяльність ліцензіата у сфері обігу прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіат забезпечує перевезення прекурсорів:

 

1)

з додержанням усіх заходів обережності, особистої та громадської безпеки

Пункт 64 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

О4

діяльність ліцензіата у сфері обігу прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

з додержанням усіх заходів обережності, особистої та громадської безпеки

 

2)

у супроводженні представника вантажовідправника чи вантажоодержувача, експедитора

Пункт 64 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

у супроводженні представника вантажовідправника чи вантажоодержувача, експедитора

 

3)

представник обізнаний з властивостями прекурсорів та правилами безпечного поводження з ними

Пункт 64 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

представник обізнаний з властивостями, прекурсорів та правилами\ безпечного поводження з ними

 

27

Ліцензіат дотримується вимог Порядку, затвердженого ПКМУ

№ 589, щодо знищення прекурсорів

Пункт 75 Ліцензійних умов;

пункти 27, 28, 30 постанови КМУ № 589

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіат дотримується вимог Порядку, затвердженого ПКМУ

№ 589, щодо знищення прекурсорів

 

1)

знищення прекурсорів проведено відповідно до методу, визначеному Держлікслужбою;

Пункт 76 Ліцензійних умов;

пункт 29 постанови КМУ № 589

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

знищення прекурсорів проведено відповідно до методу, визначеному Держлікслужбою

 

2)

за результатами знищення складено акт;

Пункт 31 постанови КМУ № 589

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

за результатами знищення складено акт

 

3)

акти відповідають формам, затвердженим ПКМУ № 589

Пункт 31 постанови КМУ № 589

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

акти відповідають формам, затвердженим ПКМУ № 589

 

4)

примірник акта надіслано до Держлікслужби

Пункт 31 постанови КМУ № 589

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

примірник акта надіслано до Держлікслужби

 

 

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку