Перелік  питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, відпуску, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

Опубліковано 03.03.2021 о 14:35


з/п

Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб’єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)

Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)

Назва об’єкта, на який спрямована вимога законодавства

Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)

Код цілі державного нагляду (контролю)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Ймовірність настання негативних наслідків (від 1 до 4 балів, де 4 найвищий рівень ймовірності)

Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Примітки

небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків

негативний наслідок

1

Ліцензіат провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, відомості про які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та використовує виключно такі місця у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Пункт 14 Ліцензійних умов

Матеріально-технічна база ліцензіата

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

Ліцензіат провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, відомості про які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, та використовує виключно такі місця у провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

 

2

Ліцензіат подав до органу ліцензування заяву про розширення провадження виду господарської діяльності

Частина дев’ята статті 15 ЗУ № 222;

пункт 11 Ліцензійних умов

 

Матеріально-технічна база ліцензіата

O3

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

майнові збитки, завдані державі

4

 

Ліцензіат подав до органу ліцензування заяву про розширення провадження виду господарської діяльності

 

3

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, зокрема ті, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії

Пункт 12 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

2

 

Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, зокрема ті, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії

 

4

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня настання таких змін

Частина друга статті 15 ЗУ №222;пункт 13 Ліцензійних умов

Матеріально-технічна база ліцензіата;

Персонал;

Документація

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

 

Ліцензіат повідомив орган ліцензування про зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня настання таких змін

 

5

Ліцензіат письмово поінформував про створення нового місця, в межах якого планується провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Абзац перший пункту 15 Ліцензійних умов

Матеріально-технічна база ліцензіата;

Персонал;

Документація

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіат письмово поінформував про створення нового місця, в межах якого планується провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

1)

документи, передбачені підпунктами 1-8 пункту 6 Ліцензійних умов, надані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ліцензіат за формами, встановленим ПКМУ № 589, подає до Держлікслужби:

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 18постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіат за формами, встановленим ПКМУ № 589, подає до Держлікслужби:

 

1)

щоквартальні звіти про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються;

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 18постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

щоквартальні звіти про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються

 

2)

річні звіти про діяльність із зазначенням відповідно про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року;

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 18постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

річні звіти про діяльність із зазначенням відповідно про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року

 

3)

звіти відповідають формам, затвердженим ПКМУ № 589

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 18постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

2

звіти відповідають формам,  затвердженим ПКМУ № 589

 

4)

звіти подані своєчасно;

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 18постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

звіти подані своєчасно

 

5)

інформація в звітах достовірна

Пункт 16 Ліцензійних умов; пункт 18постанови КМУ

№ 589

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

інформація в звітах достовірна

 

7

Ліцензіат визначив наказом:

Пункт 19

Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіат визначив наказом:

 

1)

матеріально відповідальних осіб та осіб, які за посадовими обов’язками отримають доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Пункт 19 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення  обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

 

 

2)

порядок доступу i перебування в приміщеннях, в яких зберігають-ся наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

Абзац другий пункту  20 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення  обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України.

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

 

 

3)

перелік посадових осіб, які мають право на таку роботу

Абзац другий пункту  20 Ліцензійних умов

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

перелік посадових осіб, які мають право на таку роботу

 

8

Працівники ліцензіата, які мають відповідно до наказу керівника юридичної особи (уповноваженої особи) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мають:

Пункт 21 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Працівники ліцензіата, які мають відповідно до наказу керівника юридичної особи (уповноваженої особи) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мають:

 

1)

довідки закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними ре-човинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до таких засобів, і речовин,  прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з їх обігом

Пункт 21 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

 

 

2)

довідки МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України

 

Пункт 21 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

 

 

9

Ліцензіатом забезпечується ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають на на-лежних йому або орендованих ним об’єктах, здійснюючи реєстрацію всіх операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у спеціальних журналах (книгах) за формами, встановленими КМУ та МОЗ;

Пункт 22  Ліцензійних умов; пункт 16 постанови КМУ

№ 589; наказ МОЗ    № 494

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіатом забезпечується ве-дення обліку наркотичних засо-бів, психотропних речовин і пре-курсорів, які перебувають на належних йому або орендованих ним об’єктах, здійснюючи реєс-трацію всіх операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у спеціальних журналах (книгах) за формами, встановленими КМУ та МОЗ;

 

1)

журнали пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника юридичної особи (уповноваженої особи);

Пункт 23  Ліцензійних умов; пункт 16 постанови КМУ

№ 589; наказ МОЗ    № 494

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

2

журнали пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника юридичної особи (уповноваженої особи);

 

2)

Ведення журналів покладено на відповідальних хосіб, призначених наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи);

Пункт 23 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

2

Ведення журналів покладено на відповідальних хосіб, призначених наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи)

 

10

Ліцензіат щокварталу проводить інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей;

Пункт 24Ліцензійних умов; пункти 17, 33постанови КМУ

№ 589

 

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіат щокварталу проводить інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей;

 

1)

баланси товарно-матеріальних цінностей складаються;

Пункт 24Ліцензійних умов; пункти 17, 33постанови КМУ

№ 589

 

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

3

баланси товарно-матеріальних цінностей складаються

 

2)

баланси відповідають формі, затвердженій ПКМУ № 589;

Пункт 24Ліцензійних умов; пункти 17, 33постанови КМУ

№ 589

 

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

2

баланси відповідають формі, затвердженій ПКМУ № 589

 

3)

показники балансу достовірні;

Пункт 24Ліцензійних умов; пункти 17, 33постанови КМУ

№ 589

 

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

показники балансу достовірні

 

4)

відомості, в разі розбіжностей в балансі або невідповідності показників балансу результатам  проведеної інвентаризації, ліцензіатом протягом трьох днів після їх виявлення до Національної поліції України та/або СБУ подані

Абзаци другі пунктів 17, 33 постанови КМУ № 589

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

3

відомості, в разі розбіжностей в балансі або невідповідності показників балансу результатам  проведеної інвентаризації, ліцензіатом протягом трьох днів після їх виявлення до Національної поліції України та/або СБУ подані

 

11

Ліцензіатом затверджені посадові інструкції для працівників, діяльність яких пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Пункт 25 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіатом затверджені посадові інструкції для працівників, діяльність яких пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

1)

в інструкціях викладені основні функції, завдання та обов’язки, права, відповідальність, вимоги до освіти та кваліфікації

Пункт 25 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

в інструкціях викладені основні функції, завдання та обов’язки, права, відповідальність, вимоги до освіти та кваліфікації

 

12

Ліцензіат має кваліфікований персонал з практичним досвідом роботи

Пункт 30 Ліцензійних умов

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіат має кваліфікований персонал з практичним досвідом роботи

 

13

До переліку працівників, які відповідно до наказу керівника суб’єкта господарювання за своїми службовими обов’язками отримують доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, входять спеціалісти, що мають професійну підготовку, яка відповідає діяльності

Підпункти 3, 5 пункту 31 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

моральна шкода, заподіяна окремим громадянам

4

До переліку працівників, які відповідно до наказу керівника суб’єкта господарювання за своїми службовими обов’язками отримують доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, входять спеціалісти, що мають професійну підготовку, яка відповідає діяльності

 

14

Ліцензіатом забезпечено зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в окремих сейфах (шафах), у разі спільного використання приміщень двома закладами охорони здоров’я;

Пункт 28 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

3

Ліцензіатом забезпечено зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в окремих сейфах (шафах), у разі спільного використання приміщень двома закладами охорони здоров’я;

 

1)

спільне використання приміщень підтверджено відповідними договорами

Пункт 28 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

 

O6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

3

спільне використання приміщень підтверджено відповідними договорами

 

15

Реалізація (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські засоби, здійснюється ліцензіатом з урахуванням вимог, визначених МОЗ;

Пункт 54 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O6

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

Реалізація (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські засоби, здійснюється ліцензіатом з урахуванням вимог, визначених МОЗ;

 

1)

відпуск наркотичних та психотропних лікарських засобів, що виписані на спеціальних рецептурних бланках форми № 3 (ф-3), здійснюється відповідно до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ № 360

Наказ МОЗ № 360

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

відпуск наркотичних та психотропних лікарських засобів, що виписані на спеціальних рецептурних бланках форми № 3 (ф-3), здійснюється відповідно до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ № 360

 

16

Ліцензіатом забезпечується ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в журналах обліку:

Пункти 66-68Ліцензійних умов

 

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O5

психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіатом забезпечується ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в журналах обліку:

 

1)

в місці концентрації місячної потреби, на аптечних базах (складах) за формою. затвердженою ПКМУ № 589

 

Пункт 16 постанови КМУ №589

 

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O6

психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

в місці концентрації місячної потреби, на аптечних базах (складах) за формою. затвердженою ПКМУ № 589

 

 

2)

у відділеннях і кабінетах в жур-налах за формою

№ 129-6/о, затвердженою наказом МОЗ

№ 494;

Наказ МОЗ  № 494

 

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O6

психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

у відділеннях і кабінетах в жур-налах за формою № 129-6/о, затвердженою наказом МОЗ

№ 494

 

3)

на постах відділень та в кабінетах в журналах за формою № 129-7/о, затвердженою наказом МОЗ № 494;

Наказ МОЗ  № 494

 

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O6

психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

на постах відділень та в кабінетах в журналах за формою № 129-7/о, затвердженою наказом МОЗ

№ 494

 

4)

для виконання призначень лікаря в умовах створених стаціонарів вдома в журналах за формою № 129-9/о, затвердже-ною наказом МОЗ № 494;

Наказ МОЗ  № 494

 

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O6

психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

для виконання призначень лікаря в умовах створених стаціонарів вдома в журналах за формою № 129-9/о, затвердже-ною наказом МОЗ № 494

 

5)

облік повернутих зі створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин в журналах за формою № 129-10/о, затвердженою наказом МОЗ № 494;

Наказ МОЗ  № 494

 

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

О6

психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

облік повернутих зі створених стаціонарів вдома наркотичних засобів, психотропних речовин в журналах за формою № 129-10/о, затвердженою наказом МОЗ № 494

 

6)

реєстрацію спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), в журналах за формою   № 129-12/о, затвердженою наказом МОЗ № 494;

Наказ МОЗ  № 494

 

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O6

психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

реєстрацію спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), в журналах за формою   № 129-12/о, затвердженою наказом МОЗ № 494

 

7)

у фармацевтичних (аптечних) закладах в журналах за формою № 129-8/о, затвердженою наказом МОЗ № 494;

Наказ МОЗ  № 494

 

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O6

психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

у фармацевтичних (аптечних) закладах в журналах за формою № 129-8/о, затвердженою наказом МОЗ № 494

 

8)

в кабінетах замісної підтримувальної терапії в журналах за формою № 129-4/, затвердженою наказом МОЗ № 200

Підпункт 1.4. пункту 1 наказу МОЗ № 200

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O6

психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

збільшення кількості споживачів наркотичних (психотропних) лікарських засобів не за медичним призначенням

4

в кабінетах замісної підтримувальної терапії в журналах за формою № 129-4/, затвердженою наказом МОЗ № 200

 

17

Ліцензіатом забезпечується складання актів відповідно до Порядку, затвердженого ПКМУ № 333:

Пункт 66 Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

Ліцензіатом забезпечується скла-дання актів відповідно до Поряд-ку, затвердженого ПКМУ № 333:

 

1)

при встановленні факту нестачі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, порушення упаковки, невідповідності кількості місць, зазначених у супровідному документі;

Пункт 6 постанови КМУ № 333

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

при встановленні факту нестачі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, порушення упаковки, невідповідності кількості місць, зазначених у супровідному документі

 

2)

у разі коли препарати за будь-яких умов були пошкоджені і стали непридатними для подальшого використання

Пункт 11 постанови КМУ № 333

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

у разі коли препарати за будь-яких умов були пошкоджені і стали непридатними для подальшого використання

 

18

Відповідальні особи, на виконання вимог Порядку, затвердженого ПКМУ № 333, звіряють щомісяця станом на перше число інформацію про фактичну наявність наркотичних засобів, психотропних ре-човин і прекурсорів із записом про залишки за журналом обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та письмово повідомляють про результати керівнику закладу охорони здоров’я

Пункт 66 Ліцензійних умов; пункт 13 постанови КМУ

№333

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

Відповідальні особи, на виконання вимог Порядку, затвердженого ПКМУ № 333, звіряють щомісяця станом на перше число інформацію про фактичну наявність наркотич-них засобів, психотропних ре-човин і прекурсорів із записом про залишки за журналом облі-ку препаратів наркотичних за-собів, психотропних речовин і прекурсорів та письмово пові-домляють про результати керів-нику закладу охорони здоров’я

 

19

Ліцензіатом забезпечено зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в обсягах  згідно з вимогами Порядку, затвердженого ПКМУ № 333;

Пункт, 66 Ліцензійних умов;пункти 17-18, 22-25 постанови КМУ № 333

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

моральна шкода, заподіяна окремим громадянам;
негативний вплив на соціальні відносини

4

Ліцензіатом забезпечено збері-гання наркотичних засобів, пси-хотропних речовин і прекурсорів в обсягах  згідно з вимогами Порядку, затвердженого ПКМУ № 333;

 

1)

ліцензіат затвердив наказом розрахунок обсягів зберігання наркотичних засобів, психотро-пних речовин і прекурсорів у цілому в закладі, а також у розрізі його відділень;

Наказ МОЗ  № 494

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

моральна шкода, заподіяна окремим громадянам;
негативний вплив на соціальні відносини

4

ліцензіат затвердив наказом розрахунок обсягів зберігання наркотичних засобів, психотро-пних речовин і прекурсорів у цілому в закладі, а також у розрізі його відділень

 

2)

розрахунок обсягів зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється на підставі норм, визначених МОЗ

Наказ МОЗ  № 494

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

моральна шкода, заподіяна окремим громадянам;
негативний вплив на соціальні відносини

4

розрахунок обсягів зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється на підставі норм, визначених МОЗ

 

20

Ліцензіат забезпечив виконання вимог щодо  призначення наркотичних (психотропних) засобів хворим, які отримують лікування в стаціонарних, амбулаторних умовах, або при наданні екстреної медичної допомоги;

Пункти 69-72 Ліцензійних умов

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

Ліцензіат забезпечив виконання вимог щодо  призначення нар-котичних (психотропних) засо-бів хворим, які отримують ліку-вання в стаціонарних, амбула-торних умовах,або при наданні екстреної медичної допомоги;

 

1)

листок призначень наркотичних засобів, психотропних речовин хворим, які отримують лікуван-ня, і виконання цих призначень, відповідає формі, затвердженій наказом МОЗ № 494;

Наказ МОЗ  № 494

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

листок призначень наркотичних засобів, психотропних речовин хворим, які отримують лікуван-ня, і виконання цих призначень, відповідає формі, затвердженій наказом МОЗ

№ 494

 

2)

виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів на спеціальних рецептурних бланках форми № 3 (ф-3) здійснюється з дотриманням вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, наказу МОЗ № 360

 

Наказ МОЗ

№ 360

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів на спеціальних рецептурних бланках форми № 3 (ф-3) здійснюється з дотриманням вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення,  наказу МОЗ

№ 360

 

 

3)

заява про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин з метою використання в умовах створеного стаціонару вдома, відповідає формідодатка 3 до ПКМУ № 333;

Пункт 28 постанови КМУ № 333

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

заява про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин з метою використання в умовах створеного стаціонару вдома, відповідає формідодатка 3 до ПКМУ № 333

 

4)

лікар, якийпризначає наркотичні засобіи психотропні речовини для лікування в амбула-торнихумовах, у тому числі в умовах створенного стаціонару вдома, поінформував хворого або особу, яка здійснює за ним догляд, про правила поводження з такими препаратами, недопущення їх використання не за медичним призначенням;

Пункт 29 постанови КМУ № 333

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

лікар, якийпризначає наркотичні засобіи психотропні речовини для лікування в амбула-торнихумовах, у тому числі в умовах  створенного стаціонару вдома, поінформував хворого або особу, яка здійснює за ним догляд, про правила поводження з такими препаратами, недопущення їх використання не за медичним призначенням;

 

4.1)

лікар видавав хворому або особі, яка здійснює за ним догляд Інформаційний лист для хворого або особи, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з наркотичними засобами, психотропних речовин і прекурсорів, недопу-щення їх використання не за медичним призначенням (далі – Інформаційний лист);

Пункт 29 постанови КМУ № 333

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

лікар видавав хворому або особі, яка здійснює за ним догляд Інформаційний лист для хворого або особи, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з наркотичними засобами,  психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх використання не за медичним призначенням (далі – Інформаційний лист);

 

4.2)

про видачу Інформаційного листа зроблено запис у медичній карті хворого;

Пункт 29 постанови КМУ № 333

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

4

про видачу Інформаційного листа зроблено запис у медичній карті хворого

 

4.3)

Інформаційний лист відповідає формі, затвердженій наказом МОЗ № 494

Наказ МОЗ № 494

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O5

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг

зростання наркотичної залежності населення;
зростання рівня злочинності, погіршення криміногенної ситуації

3

Інформаційний лист відповідає формі, затвердженій наказом МОЗ

№ 494

 

21

Ліцензіат забезпечив виконання вимог щодо повернення від члена сім’ї, опікуна або піклувальника невикористаних залишів лише тих препаратів, які були видані ЛПЗ:

Пункт 33 постанови КМУ № 333

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

Ліцензіат забезпечив виконання вимог щодо повернення від члена сім’ї, опікуна або піклувальника невикористаних залишів лише тих препаратів, які були видані ЛПЗ:

 

1)

за письмовою заявою за формою згідно з додатком 4 до ПКМУ № 333;

Пункт 34 постанови КМУ № 333

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

за письмовою заявою за формою згідно з додатком 4 до ПКМУ № 333

 

2)

особа, яка прийняла заяву разом з невикористаними залишками, передала їх відповідальній особі для внесення необхідної інформації до журналу обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних (психотропних) засобів за формою, відпові-дно до наказу МОЗ № 494

Пункт 36 постанови КМУ № 333; наказ МОЗ № 494

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

3

особа, яка прийняла заяву разом з невикористаними залишками, передала їх відповідальній особі для внесення необхідної інформації до журналу обліку повернутих із створених стаціонарів вдома наркотичних (психотропних) засобів за формою, відпові-дно до наказу МОЗ № 494

 

3)

невикористані залишки препаратів знищуються відповідно до вимог Ліцензійних умов

Пункт 77 Ліцензійних умов;

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

невикористані залишки препаратів знищуються відповідно до вимог Ліцензійних умов

 

22

Ліцензіат забезпечив виконання Технологічних вимог Ліцензійних умов до об’єктів і приміщень, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Пункти 81-84 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіат забезпечив виконання Технологічних вимог Ліцензійних умов до об’єктів і приміщень, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

23

Доступ у приміщення, в яких зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, мають лише особи, які безпосередньо допущені за наказом керівника до роботи, пов’язаної з обігом цих засобів і речовин

Пункт 73 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O3

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

втрата або зниження працездатності людини

4

Доступ у приміщення, в яких зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, мають лише особи, які безпосередньо допущені за наказом керівника до роботи, пов’язаної з обігом цих засобів і речовин

 

24

Ліцензіатом здійснюється діяльність з перевезення прекурсорів на території України за наявності ліцензії на цей вид діяльності

Пункт 55Ліцензійних умов

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіатом здійснюється діяльність з перевезення прекурсорів на території України за наявності ліцензії на цей вид діяльності

 

25

Ліцензіат здійснює перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів власним транспортом або перевізниками (на договірній основі) на підставі товарно-транспортної накладної, де:

Пункт 59Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O3

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

майнові збитки, завдані державі

4

Ліцензіат здійснює перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів власним транспортом або перевізниками (на договірній основі) на підставі товарно-транспортної накладної

 

1)

зазначено назву і кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та державний номер відповідного транспортного засобу;

Пункт 59Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

О2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

зазначено назву і кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та державний номер відповідного транспортного засобу

 

2)

договір з перевізником (в разі необхідності) наявний

Пункт 59Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

 

 

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

договір з перевізником (в разі  необхідності) наявний

 

26

Ліцензіат забезпечує перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у супроводженні представника вантажовідправника чи вантажоодержувача;

Пункт 60 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіат забезпечує перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у супроводженні представника вантажовідправника чи вантажоодержувача а 

 

1)

представник обізнаний з властивостями зазначених засобів, речовин і прекурсорів та правилами безпечного поводження з ними

Пункт 60 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

представник обізнаний з властивостями зазначених засобів, речовин і прекурсорів та правилами безпечного поводження з ними

 

27

Ліцензіат забезпечує перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зареєстрованих як лікарські засоби (в кількості 200 і більше кілограмів (літрів)), у супроводженні суб’єкта охоронної діяльності

Пункт 62 Ліцензійних умов

Належний контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлений на попередження порушень вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що можуть призвести до витоку таких засобів і речовин до незаконного обігу.

 

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіат забезпечує перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зареєстрованих як лікарські засоби (в кількості 200 і більше кілограмів (літрів)), у супроводженні суб’єкта охоронної діяльності

 

28

Ліцензіат дотримується вимог Ліцензійних умов та Порядку, затвердженого ПКМУ № 589, щодо знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

Пункти75, 77,78 Ліцензійних умов; абзац третій пункту 9, пункти 10,11, 27, 28, 30 постанови КМУ

№ 589

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O4

діяльність ліцензіата у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що призвела до забруднення навколишнього природного середовища прекурсорами, які є особливо небезпечними хімічними речовинами

шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу

4

Ліцензіат дотримується вимог Ліцензійних умов та Порядку, затвердженого ПКМУ № 589, щодо знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

 

1)

знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів проведено відповідно до методу, визначеному Держлікслужбою;

Пункт 76 Ліцензійних умов; пункти12, 29 постанови КМУ

№ 589

 

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів проведено відповідно до методу, визначеному Держлікслужбою

 

2)

за результатами знищення складено акт;

Пункти 14, 31 постанови КМУ

№ 589

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

за результатами знищення складено акт

 

3)

примірник акта надіслано до Держлікслужби

Пункти 14, 31 постанови КМУ № 589

Забезпечення належного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для зменшення обсягу не медичного вживання та незаконного розповсюдження наркотиків на території України

O2

недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

негативний вплив на соціальні відносини

4

примірник акта надіслано до Держлікслужби

 

 

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку