Наказ від 10.06.2021 №44-ОС “Про оголошення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади державної служби категорії «В»”

Опубліковано 14.06.2021 о 16:07

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

10.06.2021

 

м. Вінниця

 

44-ОС

 

 

Про оголошення конкурсу

на заміщення тимчасово вакантної посади

державної служби категорії «В»

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 246

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Оголосити конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста – юрисконсульта Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.
  2. Затвердити умови проведення конкурсу, що додаються.
  3. Сектору управління персоналом:

3.1. наказ про оголошення конкурсу та умови його проведення розмістити через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання цього наказу;

3.2. після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби, забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

3.3. забезпечити оприлюднення результатів конкурсу в установленому законодавством порядку.

  1. Конкурсній комісії та адміністратору забезпечити виконання всіма учасниками конкурсного відбору Протиепідемічних заходів під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби та в державних органах, в яких проводиться конкурс на зайняття посад державної служби, на період дії карантину установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.01.2021 №1
  2. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник служби                                                              Ігор КОТЛІНСЬКИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

від 10.06.2021 №44-ОС

 

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада

державної служби категорії  «В» головного спеціаліста – юрисконсульта

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.              Розробка та участь у розробленні пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції служби, перегляд нормативно-правові актів та інших документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством, інформування керівника служби про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативних актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

2.              Узагальнення практики застосування законодавства у сфері контролю якості лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд керівнику для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативних актів та інших документів, внесення їх в установленому  порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти, розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли на погодження, з питань, що належать до компетенції служби, та підготовка пропозицій до них.

3.              Перевірка відповідності законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника, а також проведення юридичної експертизи пропозицій до проектів, чи проектів нормативних актів, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

4.              Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів служби, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

5.              Організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням, разом із сектором бухгалтерського обліку та економіки проведення аналізу результатів господарської діяльності служби, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

6.              Опрацювання та аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності службою, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків; внесення пропозицій керівнику про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

7.              Сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подання керівнику письмового висновку з пропозиціями щодо усунення таких порушень; робота, пов’язана з підвищенням своєї кваліфікації, роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції служби, а також за дорученням керівника розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України; здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Служби.

8.              Забезпечення в установленому порядку представлення інтересів служби в судах та інших органах.

9.              Ведення обліку актів законодавства, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання, а також збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях; згідно з номенклатурою справ ведення обліку документів з питань, що входять до компетенції та обов’язків головного спеціаліста – юрисконсульта.

10.          Виконання вимог з охорони праці, системи управління якістю, цивільного захисту, Правил внутрішнього службового розпорядку служби, інші доручення керівництва служби.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково

На період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку основного працівника.

Для осіб, які досягли 65- річного віку, строк призначення становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 16 год. 45 хв. 17 червня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

25 червня 2021 року 10 год. 00 хв.

 

 

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 к. 711 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів, з дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.01.2021 № 1).

 

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 к. 711 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів, з дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.01.2021 № 1).

 

 

 

 

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 к. 711 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів, з дотриманням протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.01.2021 № 1).

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тхоржевська Лариса Олександрівна

тел.: (0432) 66-03-51,

Tkhorzhevska_LO@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не вимагається

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не вимагається

   Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Цифрова грамотність

– вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

– вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

– вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

– здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

– зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

– здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

– вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обовֹ’язків;

– вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

– здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

2.

Відповідальність

 

–  усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

–  усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

–  здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3.

Багатозадачність

 

–  здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;

–  уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;

–  здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);

–  уміння управляти результатом і бачити прогрес

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кодекс Законів про працю України;

Господарський кодекс України;

Порядок організації та ведення договірної, претензійної та позовної роботи.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Інформація про прийняття рішення за результатами добору

Наступна

Наказ від 10.06.2021 №45-ОС “Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»”