Наказ від 13.11.2019 №112-ОС “Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»”

Опубліковано 13.11.2019 о 14:52

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА

НАРКОТИКАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

13.11.2019

 

м. Вінниця

 

112-ОС

 

 

Про оголошення конкурсу

на зайняття вакантної посади

державної служби категорії «В»

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 246, керуючись п. 10.8 Положення про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області, затвердженого наказом Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 16.02.2017 р., № 173)

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста – юрисконсульта Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

2. Затвердити умови проведення конкурсу, що додаються.

3. Сектору управління персоналом:

3.1. наказ про оголошення конкурсу та умови його проведення розмістити через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання цього наказу;

3.2. після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області.

4. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник служби                                                                                                                                       Ігор КОТЛІНСЬКИЙ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками у Вінницькій області

від 13.11.2019 №112-ОС

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії  «В»

головного спеціаліста – юрисконсульта

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує правильне застосування норм законодавства в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області (далі – Служба).

2. Представляє інтереси Служби в судових та інших органах; оскаржує рішення судів, винесених по справах,  де учасником є служба; здійснює претензійну та позовну роботу.

3. Перевіряє на відповідність законодавству проекти наказів та інших актів, що подаються на підпис начальника Служби, погоджує їх (візує).

4. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Служби, та здійснює підготовку пропозицій до них.

5. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), приймає участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Служби; а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів; веде реєстрацію та облік укладених договорів (контрактів).

6. Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Служби, вивчає умови і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.

7. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Службою, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

8. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику Служби письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

9. Веде облік актів законодавства, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.

10. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

11. Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Служби, а також за дорученням начальника Служби розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.

12. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Служби.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –  5110 грн.

– Надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

– Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15″ Питання оплати праці працівників державних органів”

– Надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52, п.14 розділу ХІ Закону України „Про державну службу”)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Перелік інформації, необхідної для участі
в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

2) резюме за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України, в якому обов’язково зазначається така інформація:

– прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

– реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

– підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

– відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Строк подання інформації: інформація для участі у конкурсі приймається з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби з 08 год. 30 хв. до 17 год. 15 хв. (в п’ятницю до 16 год. 00 хв.) по 21 листопада 2019 року:

  • подана особисто або надіслана поштою за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 к.711;
  • подана через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата початку проведення оцінювання кандидатів

26 листопада 2019 року о 10:00 за адресою: 21032, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тхоржевська Лариса Олександрівна, тел.: (0432) 66-03-51, Tkhorzhevska_LO@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра за спеціальністю: «Право»

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Без вимог

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача, вміння користуватись оргтехнікою, досвід роботи з програмними пакетами Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навики роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, знання сучасних технологій з електронного документообігу

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), вміння самостійно розв’язувати поставлені задачі, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стресостійкість, оперативність, вміння визначати пріоритети, уміння працювати в команді

3.

Необхідні особистісні якості

 

ініціативність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, комунікабельність, відповідальність, рішучість, неупередженість, гнучкість

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  1. Закон України «Про лікарські засоби»
  2. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
  3. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
  4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
  5. Порядок організації та ведення договірної, претензійної та позовної роботи.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Про результати проведення конкурсу

Наступна

Інформація про переможця (переможців) конкурсу