Наказ Служби від 07.12.2021 №194-О “Про оголошення конкурсу на заняття посади головного спеціаліста з питань інформаційно – аналітичного та організаційного забезпечення”

Опубліковано 07.12.2021 о 14:23

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ

 ЗА НАРКОТИКАМИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

                                                                        

Н А К А З

м. Тернопіль

Про оголошення конкурсу на заняття посади головного спеціаліста з питань інформаційно – аналітичного та організаційного забезпечення  

 

Відповідно до статей 22, 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Оголосити конкурс на зайняття посади державної служби категорії “В” – головного спеціаліста з питань інформаційно – аналітичного та організаційного забезпечення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області.
  2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади, зазначеної у п. 1 цього наказу, що додаються.
  3. Оприлюднити інформацію про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби та офіційній вебсторінці Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області.
  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 Начальник Служби                                                                                                                        Тарас ПРОНІВ

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» –

 головного спеціаліста з питань інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснення ведення та використання інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в Службі, в тому числі «Мегаполіс. Документообіг»;

здійснення первинного опрацювання документів, що надійшли до Служби, їх попередній розгляд, реєстрацію, передачу керівництву на розгляд, передачу виконавцям, ведення обліку документів;

здійснення контролю за  своєчасним  розглядом  та  проходженням документів в Службі, термінами виконання запитів, доручень, та інформування керівництва про всі випадки несвоєчасного їх виконання;

організація ведення діловодства за зверненнями громадян;

здійснення взаємодії із ЗМІ та громадськими організаціями, підготовка та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Служби;

забезпечення функціонування та технічне супроводження офіційного вебсайту Служби;

організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовка  до  передачі в архів Служби;

ведення архіву Служби, організація роботи комісії Служби з проведення експертизи цінності документів;

знання та виконання вимог з охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки, дотримання правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку;

в межах своєї компетенції виконання інших доручення керівника Служби.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

для осіб, які досягли 65- річного віку, строк призначення становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 16 год. 45 хв. 15 грудня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

20 грудня  2021 року о 10 год. 00 хв.

 

 

 

 

м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

 

 

 

 

 

 

 

м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гайдук Марія Андріївна

тел.: (0352) 52-67-57

Haiduk_MA@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Досягнення результатів

– здатність до чіткого бачення результату діяльності;
– вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

– вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

2.

Відповідальність

– усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

– усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

– здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3.

Ефективність координації з іншими

– здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, в тому числі з використанням цифрових технологій;
– уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
– здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

4.

Цифрова грамотність

– вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

– здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

– здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
– вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

 

знання:

– Конституції України;

– Закону України «Про державну службу»; 

– Закону України «Про запобігання корупції»;

– Закону України «Про інформацію»;

– Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

– Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

– Указу Президента України від 27 вересня 1999 № 1229/99 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні»;

– Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;

– Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;

– Постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

– Постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів»;

– наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015  № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»;

– наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2013  № 1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації».

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Інформація про переможця конкурсу

Наступна

Наказ Служби від 07.12.2021 №195-О "Про оголошення конкурсу на заняття посади головного спеціаліста - юрисконсульта"