Наказ Служби від 07.12.2021 №195-О “Про оголошення конкурсу на заняття посади головного спеціаліста – юрисконсульта”

Опубліковано 07.12.2021 о 15:22

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ

 ЗА НАРКОТИКАМИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

м. Тернопіль

Про оголошення конкурсу на заняття посади головного спеціаліста – юрисконсульта

 

Відповідно до статей 22, 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Оголосити конкурс на зайняття посади державної служби категорії “В” – головного спеціаліста – юрисконсульта Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області.
  2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади, зазначеної у п. 1 цього наказу, що додаються.
  3. Оприлюднити інформацію про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби та офіційній вебсторінці Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області.
  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник Служби                                                                                                                       Тарас ПРОНІВ

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста – юрисконсульта

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

у Тернопільській області

Загальні умови

Посадові обов’язки

розробка та участь у розробленні пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції служби, перегляд нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством, інформування керівника служби про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативних актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

узагальнення практики застосування законодавства у сфері контролю якості лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд керівнику для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативних актів та інших документів, внесення їх в установленому  порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти, розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли на погодження, з питань, що належать до компетенції служби, та підготовка пропозицій до них;

перевірка відповідності законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника, а також проведення юридичної експертизи пропозицій до проектів, чи проектів нормативних актів, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів служби, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням, разом із сектором бухгалтерського обліку та економіки проведення аналізу результатів господарської діяльності служби, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості;

опрацювання та аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності службою, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків; внесення пропозицій керівнику про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подання керівнику письмового висновку з пропозиціями щодо усунення таких порушень; робота, пов’язана з підвищенням своєї кваліфікації, роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції служби, а також за дорученням керівника розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України; здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Служби;

забезпечення в установленому порядку представлення інтересів служби в судах та інших органах;

ведення обліку актів законодавства, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання, а також збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях; згідно з номенклатурою справ ведення обліку документів з питань, що входять до компетенції та обов’язків головного спеціаліста – юрисконсульта;

виконання вимог з охорони праці, системи управління якістю, цивільного захисту, Правил внутрішнього службового розпорядку служби, інші доручення керівництва служби.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

для осіб, які досягли 65- річного віку, строк призначення становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 16 год. 45 хв. 15грудня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

20грудня  2021 року о 13 год. 00 хв.

 

 

 

 

м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

 

 

 

 

 

 

 

м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гайдук Марія Андріївна

тел.: (0352) 52-67-57

Haiduk_MA@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра галузі знань «Право»

2.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Цифрова грамотність

– вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

– вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

– вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

– здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

– зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

– здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

– вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обовֹ’язків;

– вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

– здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

2.

Відповідальність

 

–  усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

–  усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

–  здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3.

Багатозадачність

 

–  здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;

–  уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;

–  здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);

–  уміння управляти результатом і бачити прогрес

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кодекс Законів про працю України;

Господарський кодекс України;

Порядок організації та ведення договірної, претензійної та позовної роботи.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Наказ Служби від 07.12.2021 №194-О "Про оголошення конкурсу на заняття посади головного спеціаліста з питань інформаційно - аналітичного та організаційного забезпечення"

Наступна

Інформація про результати конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста з питань інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення