Наказ №14-О від 15.03.2019 “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Опубліковано 15.03.2019 о 11:55

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА НАРКОТИКАМИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

15.03.2019

м. Чернівці

№ 14-О

 

 

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних посад
Державної служби з лікарських
засобів та контролю за наркотиками
у Чернівецькій області

 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 648), у зв’язку з необхідністю заміщення вакантних посад державної служби

НАКАЗУЮ:

  1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії «В» Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області (далі – Конкурс, Служба):

1) головного спеціаліста сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

  1. Затвердити умови проведення Конкурсу на вакантну посаду державної служби, згідно з додатком 1.
  2. В.о. начальника – Мойсеюку Ігорю Мар`яновичу забезпечити оприлюднення оголошення конкурсу на офіційному веб-сайті Служби та надіслати відповідну інформацію на електронну адресу Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях: vacancy10@nads.gov.ua.
  3. Провести конкурсний відбір на вищезазначені посади 12 квітня 2019 року за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Головна, 29.
  4. Виконання функцій адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорії «В» покласти на головного спеціаліста сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – Луценко Оксану Василівну.
  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 В.о. начальника служби

 

                           І.М. Мойсеюк

 

Додаток 1
до наказу Державної служби з лікарських засобів
та контролю за наркотиками у Чернівецькій
області від 15 березня 2019 року №14-О

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «В» – головного спеціаліста сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби), медичної техніки і виробів медичного призначення (далі – медичні вироби); обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Здійснення державного контролю якості лікарських засобів при ввезенні на територію Полтавської області відповідно до встановленого законодавством України порядку.

3. Здійснення в установленому порядку та за дорученням Держлікслужби відбір зразків лікарських засобів у суб’єктів господарювання для проведення їх лабораторного аналізу та направляє їх до підвідомчої чи уповноваженої лабораторій.

4. Здійснення контролю за виконанням правил утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

5. Готує проекти повідомлень до Держлікслужби про виявлені порушення і вжиті заходи, матеріали перевірок, іншу інформацію з виконання покладених на Службу завдань.

6. Здійснення відслідкування шляхів надходження, розповсюдження, наявності в реалізації і застосуванні лікарських засобів та медичних виробів, що знаходяться на державному контролі.

7. Проводить аналіз інформації стосовно виявлених у Полтавській області фальсифікованих, незареєстрованих та субстандартних лікарських засобів і медичних виробів за матеріалами інспекційних перевірок, матеріалами лабораторних досліджень, інформацією уповноважених осіб та своєчасне надання пропозицій щодо подальшого її відпрацювання.

8. Проводить передліцензійні перевірки аптечних закладів (їх структурних підрозділів) на відповідність наявної матеріально-технічної бази, її стану та освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу аптечного закладу (структурного підрозділу) та устаткування встановленим вимогам і можливості їх використання для оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

9. Узагальнює результати перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності на території Полтавської області нормативно – правових актів та нормативних документів з питань забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів, аналізує причини порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей, технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходів до їх усунення і доповідає про результати узагальнення Держлікслужбі.

10. Бере участь у виконанні державних цільових програм, Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

11. Взаємодія в межах повноважень з правоохоронними органами, громадянами, громадськими та міжнародними організаціями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

12. Бере участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв, скарг, які надходять від органів державної влади, громадян, громадських об’єднань, підприємств, організацій незалежно від форм власності, готує відповідні матеріали і подає їх керівництву.

13. Видає інформаційні листи з актуальних питань забезпечення якості лікарських засобів та медичних виробів.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5110 грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №102);

– надбавки та доплати (відповідно до ст. 52 Закону України „Про державну службу”);

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння держав-ною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік;

Строк подання документів: до 17 год. 00 хв. 8 квітня 2019 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

12 квітня 2019 року, початок о 10.00 год.

за адресою 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Головна, 29

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мойсеюк Ігор Мар`янович,

тел. (0372) 52-22-60,

dls.cv@dls.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

–––

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра або спеціаліста за спеціальністю: фармація

2

Знання законодавства

КонституціяУкраїни, закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства охорони здоров’я України, основи трудового законодавства, знання законодавства та нормативно-правові акти, щодо реалізації державної політики у сфері контролю якості лікарських засобів, державного ринкового нагляду, ліцензування господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3

Професійні чи технічні знання

правила ділового етикету та ділової мови; вміння працювати з нормативно-правовою базою, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

4

Спеціальний досвід роботи

бажано досвід роботи за фахом

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

6

Особисті якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

8) дисциплінованість;

9) комунікабельність.;

10) вміння ефективної координації з іншими;

11) здатність приймати зміни та змінюватись;

12) виконання плану змін та покращень.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

Результати проведення конкурсу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернiвецькiй областi від 12 квiтня 2019 року