Оголошення конкурсу  на зайняття вакантної посади головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та економіки

Опубліковано 17.05.2021 о 17:36

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

13.05.2021                                                м. Рубіжне                                                _108____

 

Про оголошення конкурсу

 на зайняття вакантної посади

 

Відповідно до вимог ст.22, ст.23та 27 Закону України «Про державну службу», Закону України «Про внесення змін до деяких закоеів України щодо відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби від 23.02.2021 року №1285-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 « Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» зі змінами, Методичних рекомендацій  щодо окремих питань визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, та підготовки умов проведення конкурсу, затвердженого наказом НАДС від 15.01.2021 року №4-21 із змінами:

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. ОГОЛОСИТИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та економіки Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області (далі – Конкурс).
  2. ЗАТВЕРДИТИ умови проведення Конкурсу, що додаються.
  3. САВЕЛЬЄВІЙ Тетяні – виконуючій обов’язки головного спеціаліста з питань персоналу забезпечити оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному веб-сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник служби                                                               Дмитро ШЕВЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. головного спеціаліста з питань персоналу

(посада)

________________

(Підпис)

Тетяна САВЕЛЬЄВА

(прізвище та ініціали)

«___»__________20__р.

(дата)

Головний спеціаліст – юрисконсульт, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

(посада)

________________

(Підпис)

Марія Мартовицька

(прізвище та ініціали)

«___»__________20__р.

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Наказ Державної   служби з                   лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області від 13.05.2021року №108                                                                           

У М О В И

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В»

головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та економіки Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, хімічних реактивів, прекурсорів, та інших запасів що знаходяться в Службі, дотримуючись при цьому діючих правил списання хімічних реактивів та прекурсорів з обліку на підставі відомостей на списання матеріальних цінностей, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою в установі формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку.

2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки й псування активів Служби.

3. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення авансових звітів, своєчасність розрахунків з підзвітними особами.

4. Готує дані для включення їх до фінансової та бухгалтерської  та іншої звітності та забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

5. Здійснює прийом, аналіз і контроль табелю обліку робочого часу і готує його до рахункової обробки; Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок по догляду за хворими і інших документів, підтверджуючих право на відсутність працівника на роботі готує їх до рахункової обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності.

6. Проводить нарахування заробітної плати працівникам Служби, здійснює контроль за  витрачанням фонду оплати праці та нарахування і перерахування внесків із заробітної плати працівників, інших  виплат і платежів.

7. Звітує на Єдиному веб-сайті для використання публічних коштів Еdata.

8. Готує звітність по обліку зарплати у встановлені терміни, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.

Умови оплати праці

– посадовий оклад – 5500 грн.;

– надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

– надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить  один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

– прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

– реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– підтвердження наявності відповідного ступеня освіти;

– підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

– відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності).

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

На електронні документи, що подаються для участі в конкурсі, накладається електронний підпис кандидата.

 

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі

 

Документи приймаються виключно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (https://career.gov.ua/) до 15 год. 45 хв. 21 травня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата та час проведення тестування кандидатів

 

Місце або спосіб проведення тестування

 

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди

31 травня 2021 року, о 10 год. 00 хв.

 

 

Луганська область, місто Рубіжне, вулиця 30 років Перемоги, будинок 6, приміщення 5 Державна служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів).

 

Луганська область, місто Рубіжне, вулиця 30 років Перемоги, будинок 6, приміщення 5, Державна служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області (проведення за фізичної присутності кандидатів).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Савельєва Тетяна Василівна, тел.: +380956930125, електрона адреса : Savelieva_TV@dls.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

– наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом підготовки: економіка і підприємство, фінанси, облік і аудит, бухгалтерський облік

2

Досвід роботи

– не потребує

3

Володіння державною мовою

– вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Робота з великими масивами інформації

1) здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

2) здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки;

3) здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

2

Цифрова грамотність

1) вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

2) вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі; здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

3) здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

4) вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків.

3

Аналітичні здібності

1) здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;

2) вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

3) вміння аналізувати ситуацію та робити висновки.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

– Конституція України;

– Закон України «Про державну службу»;

– Закон України «Про запобігання корупції»;

– інше законодавство України.

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Законодавство України (у т.ч. – Бюджетний кодекс України, Кодекс Законів про працю); Закони України: «Про Державний бюджет України» на відповідний період; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; «Про інформацію»; «Про доступ до публічної інформації»; «Про захист персональних даних». Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

3

Знання системи бухгалтерського забезпечення

1) методичні матеріали фінансових органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності, основи економіки, організації праці та управління, порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників, порядок організації бухгалтерського обліку і звітності;

2) планування та здійснення заходів з питань бухгалтерської звітності.

       

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Інформація про переможця конкурсу