Відділ квотування та видачі дозволів на ввезення, вивезення або транзиту підконтрольних речовин

Опубліковано 08.04.2019 о 14:00

ФУНКЦІЇ 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання затвердженого обсягу квот, у межах яких видаються дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Здійснює попереднє опрацювання заяв та пакету документів до заяв на видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Здійснює підготовку та подання на підпис керівництву проектів дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, облік та звітність вказаних дозволів.
 • За зверненнями суб’єктів господарювання здійснює підготовку пропозицій щодо продовження строку дії дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Здійснює організацію та забезпечення інформування відповідальних органів інших країн про ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за програмою PEN-Online.
 • Надає консультативну допомогу суб’єктам господарювання з питань підготовки документів та видачі дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Здійснює підготовку та надання керівництву Держлікслужби пропозицій щодо вдосконалення процедури квотно-балансової діяльності, здійснення видачі дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Приймає участь, відповідно до покладених на Відділ завдань, у розробці та виконанні загальнодержавних, державних та цільових програм у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; участь у розробці та опрацюванні міжнародних угод з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
 • Здійснює розробку та аналіз проектів нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Відділу.
 • Здійснює, у межах своєї компетенції, заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 • Здійснює підготовку та проведення конференцій, семінарів, підготовка матеріалів до апаратних нарад та засідань колегії Держлікслужби за напрямками роботи Відділу.
 • Здійснює розгляд та опрацювання депутатських запитів, звернень, листів та скарг з питань, віднесених до повноважень Відділу.
 • Здійснює підготовку пропозицій щодо визначення:
 • порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів;
 • обсягу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних і наукових цілей, лікарських препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму;
 • обсягу квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів.
 • Приймає участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.
 • Приймає участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.
 • Забезпечує здійснення функціонування процесів системи управління якістю Держлікслужби та постійне поліпшення їх результативності в межах компетенції Відділу.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку