Порядок подання звітів на атестацію

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Звіт провізор готує у довільній формі обсягом не більше 20 сторінок друкованого тексту.

Вимоги до звіту:

У першій частині звіту вказуються нормативно-правові акти, які використовуються в роботі.

У другій частині зазначаються: загальна характеристика аптечного закладу; контингент населення, що обслуговується, наявність закладів охорони здоров’я, функціональні обов’язки звітувача.

У третій частині викладається аналіз професійної діяльності за звітний період.

У четвертій частині характеризується суспільна діяльність звітувача, яка включає в себе членство в асоціаціях, роботу в депутатських групах, участь в семінарах, санітарно-просвітницьку роботу з населенням, благодійна та інша допомога інвалідам та незахищеним верствам населення, участь в суспільному житті колективу.

Провізори, що атестуються на першу та вищу кваліфікаційні категорії, акцентують свою увагу на питаннях розвитку виробничої діяльності, рекомендаціях з удосконалення медикаментозного обслуговування, інформаційного забезпечення тощо.

Весь звіт пишеться одним шрифтом, через однаковий інтервал з дотриманням вимог оформлення офіційних документів, без помилок.

Звіти не оформлені належним чином до атестації не приймаються!

Атестаційною комісією звіт провізора направляється на рецензію висококваліфікованим спеціалістам.

 

Перелік документів до звіту на атестацію:
(документи подаються лише в такій послідовності)

 

  1. Заяви на проходження атестації, на обробку персональних данихна розгляд звіту без погодження керівника 
  2. Копія першої та другої сторінки особистого паспорту
  3. Ідентифікаційний код
  4. Характеристика
  5. Атестаційний лист
  6. Ксерокопії документів, завірені печаткою та підписом керівника закладу (диплом, свідоцтво про одруження, останні курси підвищення кваліфікації – ПАЦ (терміном не більше 1 року з часу видачі свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації), посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії – при наявності, трудова книжка (повністю).
  7. Звіт, затверджений керівником закладу
  8. Обов’язково сегрегатор (папка) для документів
  9. Рецензія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку