Порядок надання публічної інформації

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Надання публічної інформації Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області (далі- Служба) здійснюється у відповідь на інформаційний запит (далі – Запит).

Згідно із законом, публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених  Законом.

1. Запит на інформацію  подається  фізичною  або  юридичною  особою,  об’єднанням  громадян   без   статусу   юридичної   особи розпоряднику  інформації  в  усній  чи  письмовій  формі  під  час особистого  прийому  або  шляхом  надсилання  поштою,  електронною поштою, телефаксом або по телефону.

Запит може бути поданий:

на поштову адресу         Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області, вул. Складська, буд. 4, м. Запоріжжя 69033;

на електронну адресу    dls.zp@dls.gov.ua;

тел/факсом                      +380 (61) 289-00-33

Запит на інформацію подається у довільній формі.

2. Запит на інформацію, розпорядником якої є Служба повинен містити:

–  прізвище, ім’я,   по батькові  (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий  є);

–  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це    відомо);

–  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для подання письмового Запиту запитувач може використати  форми запитів на отримання публічної інформації.

Запит на інформацію  може  бути  подано  особисто  до Служби кожного робочого дня з 8-30 до 16-30 за винятком  часу на обідню перерву з 12-00 до 12-45.

Під час подання Запиту на інформацію  запитувач  зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність,  обмежені фізичні можливості тощо) особа не  може  подати  письмовий  запит, його оформлює відповідальна особа Служби, із зазначенням прізвища,  ім’я,  по батькові,  контактного телефону в Запиті, та наданням копії Запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на перщому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Служби, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.

                                                                                                                                                                                                              Форми запитів на отримання публічної інформації

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку