Заходи Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, спрямовані на реалізацію пропозицій громадської спілки «Українська асоціація досконалості та якості»

Опубліковано 23.01.2019 о 09:00

з/п

Пропозиції надані за результатами громадської експертизи

Заходи для реалізації пропозицій в Держлікслужбі

Відповідальний структурний підрозділ

Термін

1.       

Продовжити удосконалювати не тільки систему управління якістю з урахуванням стандартів ISO серії 9001 нової версії, але і в цілому систему менеджменту Держлікслужби з використанням інших нормативних і методичних документів.

Розглянути, зокрема, питання щодо можливості використання для удосконалення загальної системи менеджменту таких документів, як: стандарт ISO 37001 (на антикорупційний менеджмент), модель CAF та модель досконалості EFQM

Завершити приведення системи управління якості Держлікслужби у відповідність до стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements»).

Структурні підрозділи Держлікслужби

ІV квартал 2018

Організувати роботи щодо проведення сертифікаційного аудиту системи управління якості Держлікслужби на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements»).

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

 

Відділ бухгалтерського обліку та планування

ІV квартал 2018

Розглянути питання щодо можливості використання для удосконалення системи менеджменту Держлікслужби вимоги стандарту ISO 37001:2016 (на антикорупційний менеджмент).

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

ІV квартал 2018

Розглянути питання щодо можливості використання для удосконалення системи менеджменту Держлікслужби модель CAF або модель EFQM

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

ІІІ квартал 2018

2.       

Розробити і прийняти програму робіт з подальшого удосконалення системи управління якістю та загальної системи менеджменту Держлікслужби, передбачивши в ній заходи, терміни і відповідальних виконавців

Врахувати пропозиції громадської спілки «Українська асоціація досконалості та якості» під час визначення цілей у сфері якості Держлікслужби.

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

Червень 2018

Створити робочу групу щодо удосконалення системи менеджменту Держлікслужби.

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

Січень 2019

Організувати проведення навчання працівників Держлікслужби щодо вимог таких документів, як: стандарт ISO 37001:2016 (на антикорупційний менеджмент), модель CAF та модель досконалості EFQM

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

 

Відділ управління персоналом

ІІ квартал 2019

Розробити програму робіт з удосконалення системи менеджменту Держлікслужби враховуючи модель CAF або модель EFQM

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

 

Члени робочої групи щодо удосконалення системи менеджменту Держлікслужби

ІІІ квартал 2019

 

Розробити програму робіт з удосконалення системи менеджменту Держлікслужби враховуючи вимоги стандарту ISO 37001:2016 (на антикорупційний менеджмент)

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

 

Члени робочої групи щодо удосконалення системи менеджменту Держлікслужби

ІІІ квартал 2019

 

3.       

За необхідності ширше залучити зовнішні професійні організації чи фахівців для методичної допомоги з вдосконалення системи управління якістю та загальної системи менеджменту Держлікслужби

Продовжити співпрацю з громадською спілкою «Українська асоціація досконалості та якості»

Сектор управління

системою якості та внутрішнього аудиту

Постійно

 

 

Завідувач сектору управління системою якості та внутрішнього аудиту                                                                                                     Я.В. Закревська

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку