Зразок заяви про звуження провадження виду господарської діяльності

Опубліковано 13.09.2021 о 14:20

Завантажити файл

Додаток 5
до Ліцензійних умов

______________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про звуження провадження виду господарської діяльності

Ліцензіат ___________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи,

_______________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи

_______________________________________________________________
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

________________________________________________________________
місце проживання)

Номер телефону ___________, адреса електронної пошти ___________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті громадянина України _____________________________________

________________________________________________________________

Вид господарської діяльності, на який видано ліцензію ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Реквізити ліцензії або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії _________________________________________________________

________________________________________________________________

Прошу звузити провадження виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, виключивши з нього _____________________________

                                                                                           (вид господарської діяльності,

________________________________________________________________                          що буде виключено)

за такими місцями провадження господарської діяльності:

Місце провадження господарської діяльності

Адреса місця провадження
господарської діяльності (індекс, область, район, місто/селище міського типу/село/селище, вулиця, будинок тощо)

Вид господарської діяльності, що буде провадитися після звуження

 

__________
(підпис)

_____________________________ ____  __________ 20__ р.

   (ініціали та прізвище особи, яка подала заяву)

 
 
       

 

Дата і номер реєстрації заяви ___  ____________ 20__ р. № ______

 

______________________
(найменування посади особи, яка прийняла заяву (в разі подання документів на паперових носіях)

___________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку