Загальна інформація

Опубліковано 01.08.2023 о 09:00

Положення про Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

      Відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», та з метою належної організації роботи щодо запобігання корупційним проявам, в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа).

     Уповноважена особа здійснює заходи щодо запобігання, виявлення, а в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави.

     Основними завданнями уповноваженої особи є:

 • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
 • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Начальнику Служби відповідних пропозицій;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови Держлікслужби, Начальника Служби та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;
 • забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку Начальника Служби відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
 • інформування Голови Держлікслужби, Начальника Служби, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

     У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м.Києві, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете надати відповідне повідомлення:

 • на поштову адресу: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, 03115, м. Київ, просп. Берестейський, 120-А; через електронне Антикорупційне звернення, яке розташоване сайті: https://www.dls.gov.ua; на електронні адреси anticor@dls.gov.ua; Бутрін Олександр Адольфович Butrin_OA@dls.gov.ua; за телефонами: +380(44) 422-55-02.
 • або у м. Києві: Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві за адресою: пров. Надії Світличної, 3, м. Київ, 02099на електронну адресу:  dls.kyiv.anticor@dls.gov.ua за телефоном: (044) 295-26-85

     Крім того, повідомлення про корупцію можна вкинути у скриньку «Для подання заяв та скарг на корупційні дії» безпосередньо біля входу до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м.Києві, або передати на особистому прийомі.

     Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до статті 53 Закону України “Про запобігання корупції”. Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Держлікслужби та керівництвом служби як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Для надання можливості розпочати перевірку повідомлення повинно мати такі реквізити:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України “Про запобігання корупції”, яка може бути перевірена;
 • прізвище, ім’я, по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

     Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.  Водночас, відсутність контактних даних унеможливлює отримання додаткової інформації від автора повідомлення, необхідність в якій може виникнути в ході розгляду повідомлення.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку