Порядок подання звернення до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві

Опубліковано 01.08.2023 о 09:00

Звернення, оформлене відповідно до вимог законодавства, можна подати у робочі дні:

Поштою:   пров. Надії Світличної, 3, м. Київ, 02099
Електронною поштою:   dls.kyiv@dls.gov.ua,

Форма для подання електронних звернень громадян: ЗАВАНТАЖИТИ

 

Особисто (усно) під час особистого прийому: пров. Надії Світличної, 3

 

Роз’яснення щодо звернень громадян які надсилаються з використанням мережі Інтернет

З 28.10.2015 року діє Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції».

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про звернення громадян», заява (клопотання) – це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Таким чином, заяви суб’єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, виробництва лікарських засобів в умовах аптеки, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів не підпадають під дію Закону України «Про звернення громадян».

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії/ліцензіата:

1) нарочно відповідно до пункту 3 частини другої статті 6 та у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку можливе лише після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного порядку.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку