Порядок подання звітів на атестацію

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Провізори та фармацевти, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області не пізніше ніж за два місяці до засідання атестаційної комісії, за адресою: м.Одеса, проспект Гагаріна, 8. Телефон для довідок: (048)786-90-40(41), (048)736-77-40.

 

Перелік документів, які необхідно подати до атестаційної комісії провізорам:

 • Заява (пишеться при поданні документів до атестаційної комісії);
 • Заповнений атестаційний листок (заповнюється при поданні документів до атестаційної комісії);
 • Клопотання з характеристикою від керівника підприємства, в якому на момент атестації   працює провізор;

Копії наступних документів, завіряються відділом кадрів організацією, в який працює працівник на момент атестації: 

 • – Копія диплому;
 • – Копія свідоцтва про шлюб, якщо була зміна прізвища;
 • – Копія сертифіката провізора-спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація» (того, що після інтернатури);
 • – Копія усіх заповнених сторінок трудової книжки. В разі відсутності запису в трудовій книжці (фізична особа-підприємець), необхідно надати:
       – копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
       – копію ліцензії;
       – копію наказу про призначення на посаду.
 • – Копія сертифіката провізора – спеціаліста (за спеціальністю «загальна фармація» або «організація та управління фармацією», відповідно до того, за якою спеціальністю атестуються) або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше;
 • – Копія посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (з терміном не більше 1 року з часу видачі свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації до дати атестації);
 • Свідоцтво закладу освіти або факультету післядипломної освіти про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу (свідоцтво з рекомендованою категорією) – оригінал;
 • Звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником аптечного закладу, у якому працює провізор. Провізори, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих аптечних закладів (підприємств). Звіт готується обсягом до 20 сторінок. Вимоги до звіту:
   – у першій частині звіту вказуються нормативно-правові акти, які використовуються в роботі.
   – у другій частині зазначаються: загальна характеристика аптечного закладу; контингент населення, що обслуговується, наявність закладів охорони здоров’я, функціональні обов’язки звітувача.
    – у третій частині викладається аналіз професійної діяльності за звітний період.
    – у четвертій частині характеризується суспільна діяльність.

 

Перелік документів, які необхідно подати до атестаційної комісії фармацевтам:

 • Заява (пишеться при поданні документів до атестаційної комісії);
 • Заповнений атестаційний листок (заповнюється при поданні документів до атестаційної комісії);

 • Клопотання з характеристикою від керівника підприємства, в якому на момент атестації працює фармацевт;

Копії наступних документів, завіряються відділом кадрів організацією, в який працює працівник на момент атестації:

 • – Копія диплому;
 • – Копія свідоцтва про шлюб, якщо була зміна прізвища;
 • – Копія посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше;
 • – Копія посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (з терміном не більше 1 року з часу видачі свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації до дати атестації);
 • – Копія усіх заповнених сторінок трудової книжки. В разі відсутності запису в трудовій книжці (фізична особа-підприємець), необхідно надати:
      – копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
      – копію ліцензії;
      – копію наказу про призначення на посаду.
 • Свідоцтво закладу освіти або факультету післядипломної освіти про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу (свідоцтво з рекомендованою категорією) – оригінал.
 • Звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником аптечного закладу, у якому працює фармацевт. Фармацевти, які змінювали місце роботи за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих аптечних закладів (підприємств). Звіт готується обсягом до 10 сторінок. Вимоги до звіту:
   – у першій частині звіту вказуються нормативно-правові акти, які використовуються в роботі;
   – у другій частині зазначаються: загальна характеристика аптечного закладу; контингент населення, що обслуговується, наявність закладів охорони здоров’я, функціональні обов’язки звітувача;
   – у третій частині викладається аналіз професійної діяльності за звітний період;
   – у четвертій частині характеризується суспільна діяльність.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку