Шаблони та зразки документів

Опубліковано 03.03.2020 о 16:00

Виробництво (виготовлення) в умовах аптеки, оптова, роздрібна торгівля ЛЗ

Для отримання ліцензії у повному обсязі або частково на діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової торгівлі лікарськими засобами, роздрібної торгівлі лікарськими засобами суб’єкт господарювання подає до органу ліцензування:

– Заяву про отримання ліцензії на провадження діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (за формою згідно додатка 1 до Ліцензійних умов) (додаток 1 до Ліцензійних умов (зразок заповнення)).

До заяви про отримання ліцензії додаються підтвердні документи щодо кожного місця провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню:

– для виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки – відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікаційний рівень працівників, необхідних для провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, за формою, наведеною у додатку 4 до Ліцензійних умов;

– для роздрібної торгівлі лікарськими засобами – відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, за формою, наведеною у додатку 5 до Ліцензійних умов;

  • для оптової торгівлі лікарськими засобами – відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами, за формою, наведеною у додатку 6 до Ліцензійних умов;

– копія паспорта здобувача ліцензії з відміткою відповідного контролюючого органу про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);

– інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 9 Ліцензійних умов

– два примірники опису документів (за формою згідно додатка 8 до Ліцензійних умов).

 

У разі створення ліцензіатом, який провадить господарську діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами згідно з отриманою ліцензією, нового місця провадження господарської діяльності він подає до органу ліцензування:

– заяву про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про місця провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (за формою згідно додатка 11 до Ліцензійних умов) (додаток 11 до Ліцензійних умов (зразок)).

До заяви додаються підтвердні документи щодо кожного місця провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню:

– для виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки – відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікаційний рівень працівників, необхідних для провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, за формою, наведеною у додатку 4 до Ліцензійних умов;

– для роздрібної торгівлі лікарськими засобами – відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, за формою, наведеною у додатку 5 до Ліцензійних умов;

– для оптової торгівлі лікарськими засобами – відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами, за формою, наведеною у додатку 6 до Ліцензійних умов;

– копія паспорта здобувача ліцензії з відміткою відповідного контролюючого органу про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);

– інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 9 Ліцензійних умов;

– два примірники опису документів (за формою згідно додатка 8 до Ліцензійних умов).

У разі ліквідації (припинення) ліцензіатом місця провадження господарської діяльності, за яким провадилася діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат зобов’язаний протягом семи робочих днів від дня ліквідації такого місця провадження господарської діяльності подати до органу ліцензування:

– заяву про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв’язку із припиненням діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами за певним місцем її провадження (за формою згідно додатка 15 до Ліцензійних умов) (додаток 15 до Ліцензійних умов (зразок).

Відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) ліцензія на провадження виду господарської діяльності може бути зупинена повністю або частково.

У разі зупинення дії ліцензії за власним бажанням ліцензіат подає до Держлікслужби заяву про зупинення дії ліцензії повністю або частково (рекомендована форма заяви).
Статтею 16 Закону передбачено термін зупинення дії ліцензії повністю або частково на підставі заяви ліцензіата про зупинення власної ліцензії повністю або частково, а саме: не більше ніж на шість місяців з дня набрання чинності рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

Відповідно до статті 16 Закону, дія ліцензії відновлюється повністю або частково в разі надання Держлікслужбі ліцензіатом заяви про відновлення дії ліцензії повністю або частково (рекомендована форма заяви) та відомостей про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково.

Не є підставою для зупинення дії ліцензії заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії повністю або частково, поданої після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов і до закінчення строку:
– перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
– протягом 30 робочих днів після закінчення спливу строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

Сертифікація дистрибуції

ЗАЯВА про видачу сертифіката відповідності підприємства вимогам НПД

ВІДОМОСТІ про структурні підрозділи, заявлені до сертифікації (відповідно місця провадження діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами ліцензіата)

РЕГЛАМЕНТ аптечної бази (складу) (рекомендації до форми та змісту)

ДОВІДКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК, проведених органами державного контролю лікарських засобів

ДОВІДКА ПРО ВІДКЛИКАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку