Зразок опису документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Опубліковано 03.07.2018 о 10:21


Додаток 2
до Ліцензійних умов

_______________________________
(найменування органу ліцензування)

 

 

ОПИС № ___________
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

від __________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище,

__________________________________________________________

ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

Дата і номер реєстрації заяви “___” ____________ 20__ року

 

Порядковий номер Найменування документа Кількість аркушів у документі Відмітка про наявність документа Примітки

 

 

 

Прийняв ________________ документів _______________________________

(цифрами і словами)                            (підпис уповноваженої посадової особи,
ініціали, прізвище, посада)

“___” _____________ 20__ року

Другий примірник опису отримав* __________________________________

(підпис, ініціали, прізвище представника здобувача ліцензії)

“___” _____________ 20__ року

 

___________

* Заповнюється у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно.

_____________________

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку