Розподіл функціональних обов’язків

Опубліковано 07.05.2020 о 13:57

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

12 вересня 2016 року

Херсон

№ __43___

  Про розподіл посадових обов′язків між заступниками начальника Служби

     

З метою виконання Положення про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області (далі – Служба) та організації роботи Служби

   НАКАЗУЮ:

  1. Розподілити обов′язки між заступником начальника Служби Мазур Н.Р. та заступником начальника служби – завідувачем сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Місеврою О.М.:

1.1 Заступник начальника Служби:

1.1.1. Забезпечує розгляд листів, заяв і скарг громадян з питань, що відносяться до компетенції Служби.

1.1.2. Організовує роботу з розгляду працівниками Служби звернень громадян, громадських об’єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.

1.1.3. Організовує та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.1.4. Готує пропозиції до Держлікслужби про анулювання виданих ліцензій у разі порушення суб’єктами господарювання умов, за яких видано ліцензії, а також стандартів і технічних умов, фармакопейних статей і технологічних регламентів.

1.1.5. Перевіряє додержання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів під час їх виробництва, зберігання, транспортування та реалізації суб’єктами господарювання.

1.1.6. Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення відповідно до законодавства.

1.1.7. Відбирає зразки лікарських засобів для проведення лабораторної перевірки їх якості.

1.1.8. Організовує та контролює проведення в установленому порядку атестації провізорів і фармацевтів.

1.1.9. Здійснює координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам.

1.1.10. Відповідає за своєчасне надання звітних матеріалів до Держлікслужби.

1.1.11.  Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки в Службі.

1.1.12. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Служби.

1.1.13. Проводить прийом громадян згідно затвердженого графіку.

1.1.14. Здійснює  методично-консультативну та інформаційну роботу.

1.1.15. Доповідає начальнику Служби про порушення трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового та службового розпорядку працівниками Служби.

1.1.16. Вносить пропозиції начальнику Служби про преміювання та заохочення спеціалістів Служби.

1.1.17. Вносить  обґрунтовані подання начальнику Служби про притягнення до дисциплінарної відповідальності спеціалістів Служби.

1.1.18. Приймає участь в оперативних нарадах, зборах, конференціях тощо з питань, що відносяться до компетенції Служби.

1.1.19.  Виконує інші обов’язки, що забезпечують виконання завдань Служби.

1.1.20.  У разі відсутності заступника начальника служби – завідувача сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів виконує його обов`язки.

         У разі відсутності начальника Служби виконує його обов’язки. 

 

1.2. Заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

1.2.1. Здійснює загальне керівництво роботою сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – Сектор). Забезпечує ефективну діяльність Сектору.

1.2.2. Розробляє плани заходів державного контролю суб’єктів господарювання з питань якості лікарських засобів у процесі їх ввезення, виробництва, зберігання, транспортування, реалізації та медичного застосування, дотримання Ліцензійних умов та відповідає за їх виконання.

1.2.3. Організовує та здійснює державний контроль за діяльністю суб’єктів господарювання незалежно від форм власності з питань забезпечення якості лікарських засобів у процесі їх ввезення, виробництва, зберігання, транспортування, реалізації та медичного застосування.

1.2.4.  Контролює здійснення в установленому порядку відбір зразків лікарських засобів та медичної продукції для державного контролю їх якості.

1.2.5. Контролює виконання та надання суб’єктам господарювання розпоряджень Служби про встановлення заборони або призупинення реалізації, використання лікарських засобів та медичної продукції.

1.2.6. Контролює виконання суб’єктами господарювання приписів та розпоряджень Служби про усунення порушень, виявлених при перевірках.

1.2.7. Контролює узагальнення результатів перевірок дотримання суб’єктами господарювання нормативних актів з питань забезпечення якості лікарських засобів, аналізує причини виявлених порушень та доповідає про них начальнику Служби. 

1.2.8. Організовує та розглядає справи про адміністративні правопорушення  та накладає адміністративні стягнення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

1.2.9. Здійснює контроль за виконанням правил утилізації та знищення неякісних лікарських засобів та медичних виробів.

1.2.10. За матеріалами перевірок надає приписи, розпорядження керівникам суб’єктів господарювання.

1.2.11. Передає у встановленому законодавством порядку матеріали перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину, правоохоронним органам.

1.2.12. Організовує та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.2.13. За матеріалами перевірок організовує роботу з підготовки розпоряджень керівникам  суб’єктів господарювання.

1.2.14. Забезпечує узагальнення результатів перевірок додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, аналізує причини вчинення виявлених порушень.

1.2.15. Контролює виконання суб’єктами господарювання розпоряджень про порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.2.16. Надає узагальнені матеріали перевірок додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужбі.

1.2.17. Відповідає за охорону праці та протипожежну безпеку в Службі.

1.2.18. Доповідає начальнику Служби про всі порушення правил та норм, інструкцій по охороні праці та протипожежної безпеки.

1.2.19. Відповідає за своєчасне надання звітних матеріалів до Держлікслужби.

1.2.20. Приймає участь у розгляді в установлені строки листів, пропозицій, заяв і скарг з питань, що входять до компетенції Служби, готує проекти відповідей або за дорученням начальника відповідає на них, аналізує та узагальнює пропозиції що містяться в листах.

1.2.21. Розглядає листи, заяви і скарги громадян щодо фактів порушення законодавства з питань якості, безпеки, обігу в тому числі реалізації лікарських засобів та медичних виробів, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення.

1.2.22. Організовує роботу Сектору по виконанню пунктів Положення про Службу в частині контролю за обігом лікарських засобів, які містять підконтрольні речовини.

1.2.23.  Надає Держлікслужбі:

– пропозиції стосовно підвищення ефективності державного контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

– термінові повідомлення про виявлені незареєстровані, субстандартні та фальсифіковані лікарські засоби у суб’єктів господарювання та вжиті заходи у відповідності до встановленого Держлікслужбою порядку;

– термінові повідомлення про виявлені порушення і вжиті заходи, матеріали перевірок та копії приписів суб’єктам господарювання, іншу інформацію з виконання покладених на Службу  завдань;

– матеріали перевірок суб’єктів господарювання, які проводяться за дорученнями Держлікслужби;

– іншу інформацію з виконання покладених завдань, надання якої передбачене порядком встановленим чинним законодавством, нормативними актами та внутрішніми інструкціями в терміни, визначені цими документами.

1.2.24. Розробляє посадові інструкції спеціалістів Сектору.

1.2.25. Приймає участь у організації роботи з підвищення кваліфікації спеціалістів Сектору.

1.2.26. Проводить семінари та навчання спеціалістів Сектору з питань контролю за дотриманням вимог законодавства забезпечення якості лікарських засобів та медичних виробів та з питань додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.2.27. Представляє Службу у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами, організаціями, підприємствами, в судах.

1.2.28. Проводить роботу з проектами нормативно-правових актів з питань державного контролю лікарських засобів.

1.2.29. Здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупційним проявам у Секторі.

1.2.30. Забезпечує неухильне дотримання підпорядкованими посадовими особами вимог антикорупційного законодавства.

1.2.31. Надає начальнику Служби клопотання про притягнення винних осіб до відповідальності у разі виявлення вчинення ними корупційних правопорушень.

1.2.32. Вносить в установленому порядку обґрунтовані подання начальнику Служби про преміювання та заохочення  спеціалістів Сектору.

1.2.33. Вносить в установленому порядку обґрунтовані подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності спеціалістів Сектору та працівників.

1.2.34. Доводить до відома керівників суб’єктів господарювання вимоги Держлікслужби та Служби, слідкує за їх виконанням.

1.2.35.  Здійснює  методично-консультативну та інформаційну роботу.

1.2.36. Забезпечує організацію та дотримання діючого трудового законодавства, законодавства по охороні праці, техніці безпеки та протипожежної безпеки.

         У разі відсутності заступника начальника Служби виконує його обов’язки.

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник  Служби                                                             В.В. Данько

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку