Розподіл функціональних обов’язків

Опубліковано 08.05.2020 о 10:24

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ

ЗА НАРКОТИКАМИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ 

12.09.2016

 

Хмельницький

4-ОД

 

Про розподіл функціональних обов’язків між керівництвом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Відповідно до Положення про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області, затвердженого наказом Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 02 вересня 2016 року №213 “Про утворення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області”, та з метою регламентації організаційно – правового статусу керівництва Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області:

НАКАЗУЮ:

Затвердити розподіл функціональних обов’язків між начальником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області та заступником начальника служби – начальником відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів додається.

Головному спеціалісту з питань персоналу Чернишовій О.В. довести до відома працівників Державної служби цей наказ.

Контроль за виконанням залишаю за собою .

 

   Начальник                                                                                                                                                  І.А. Мілінчук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

12.09.2016 № 4-ОД

 

 

РОЗПОДІЛ
функціональних обов’язків між начальником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області та заступником начальника служби – начальником відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

 1. Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області:
  • Організовує та забезпечує виконання завдань покладених на Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області (далі Служба), здійснює керівництво Службою, організовує діяльність Служби та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення функцій, забезпечує виконання функціональних обов’язків працівниками служби, визначає ступінь відповідальності працівників Служби.
  • Організовує роботу з персоналом.
  • Контролює та відповідає за організацію діловодства, роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
  • Контролює перевірки суб’єктів господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (передліцензійні перевірки).
  • Управляє об’єктами державної власності в межах, визначених законодавством.
  • Організовує діяльність по здійсненню заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
  • Організовує та контролює складання протоколів про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення.
  • Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням, координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам.
  • Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
  • Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.
  • Контролює здійснення державного контролю якості лікарських засобів при ввезенні в Україну (на територію Хмельницької області) згідно з Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну.
  • Організує та контролює проведення атестації фармацевтичних працівників у порядку та відповідно до вимог встановлених Міністерством охорони здоров’я України.
  • Спрямовує, координує та контролює роботу:
   • головного спеціаліста – бухгалтера;
   • головного спеціаліста – юрисконсульта;
   • головного спеціаліста з питань персоналу;
   • уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (у випадку призначення).
  • Взаємодіє з:
   • Держлікслужбою,
   • Хмельницькою обласною державною адміністрацією,
   • територіальними органами Держлікслужби, правоохоронними органами,
   • органами прокуратури
   • засобами масової інформації.
  • Видає накази, приписи та розпорядження, окремі доручення, організовує контроль і перевірку їх виконання, підписує від імені Служби правочини.
  • У разі відсутності начальника Служби, його повноваження здійснює заступник начальника – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

 1. Заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:
  • Організовує та контролює роботу Відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Служби (далі – Відділ) по здійсненню в установленому порядку заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства України щодо:
   • якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, на всіх етапах обігу;
   • виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарським засобами;
   • здійснення державного ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують;
   • дотримання вимог законодавства щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку.
  • Організовує роботу по узагальненню результатів перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо забезпечення якості та безпеки лікарських засобів, медичної продукції, з державного ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, дотримання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, та здійснює контроль за усуненням виявлених порушень.
  • Організовує роботу Відділу по здійсненню заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у межах компетенції.
  • Організовує перевірки суб’єктів господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (передліцензійні перевірки).
  • Організовує розгляд справ про адміністративні правопорушення в установленому законодавством порядку.
  • Організовує та контролює роботу Відділу по виявленню, вилученню та запобіганню обігу фальсифікованих, неякісних лікарських засобів.
  • Контролює роботу Служби по виявленню, вилученню та запобіганню обігу фальсифікованих, неякісних, незареєстрованих лікарських засобів.
  • Організовує здійснення державного контролю якості лікарських засобів при ввезенні в Україну (на територію Хмельницької області) згідно з Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну.
  • Спрямовує, координує та контролює роботу Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції.
  • Організовує та контролює подання звітності щодо роботи Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції.
  • Організовує та контролює подання звітності щодо роботи Відділу до Держлікслужби.
  • Організовує та контролює аналітичну обробку інформації з питань, що входять до компетенції Служби, підготовку інформаційно-аналітичних документів.
  • Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Відділу.
  • Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Служби.
  • Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Служби.
  • Здійснює контроль за виконанням правил утилізації та знищення лікарських засобів.
  • Забезпечує належний рівнь інформаційного наповнення веб-сайту Служби.
  • Організовує та забезпечує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи Служби.
  • Організовує діяльність постійно діючої Робочої групи з відстеження шляхів ввезення та розповсюдження неякісних та фальсифікованих лікарських засобів, субстанцій, руху використаного та списаного технологічного обладнання.
  • За дорученням начальника Служби представляє Службу у відносинах з державними органами, установами, організаціями.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку