Categories for Без категорії

Річний план закупівель Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2021 рік

Березень 18, 2021 Published by Leave your thoughts

ДОДАТОК

до річного плану закупівель
      на 2021 рік

Державна служба з лікарських засобів та контролю

за наркотиками у Сумській області код за ЄДРПОУ 37052714 
(найменування замовника, код згідно з ЄДРПОУ замовника)

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі

(за наявності)

Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

 

1

2

3

4

5

6

7

Основні неорганічні хімічні речовини

Реактиви для лабораторних аналізів

24310000-0

2210

4800,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги

Оренда офісного приміщення

98340000-8

2240

67500,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Охоронні послуги

Послуги по охороні лабораторії, автомобіля

79710000-4

2240

5400,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

Послуги обробки бухгалтерських даних

72250000-2

2240

11700,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Страхові послуги

Послуги страхування автомобіля, водія, третьої особи

 

66510000-8

 

2240

3900,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Зарядка та реставрація картриджів, поточний ремонт комп’ютерної техніки

50310000-1

2240

1400,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Інтернет-послуги

Послуги провайдерів

72410000-7

2240

2700,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних

Послуги телефонного зв’язку

64210000-1

2240

2500,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Кур’єрські послуги

64120000-3

2240

1600,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування  автомобілів

50112000-3

 

 

 

 

 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання

Заправка вогнегасників

71356100-9

2240

600,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Послуги з управління нерухомістю, надані на платній основі чи на договірних засадах

Експлуатаційні витрати по орендованому приміщенню

70330000-3

2240

7700,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

Централізоване опалення

09320000-8

2271

48000,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Розподіл  води

Послуги водопостачання і водовідведення

65110000-7

 

2272

700,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Електрична енергія

Послуги постачання електричної

енергії

09310000-5

2273

14000,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

Послуги громадських пунктів збору та переробки сміття

Вивіз, утилізація сміття та відходів

98350000-1

2275

350,00

Без застосування електронної системи закупівлі

Січень-грудень 2021

 

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2021 рік

Грудень 23, 2020 Published by Leave your thoughts

№з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення зборів, навчань, тематичних нарад з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства  з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, з метою забезпечення організації антикорупційної роботи.

 

Постійно

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Надання методично – консультаційної допомоги працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області  при заповненні ними електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік.

 

Січень – березень 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Розгляд на загальних зборах працівників питань щодо боротьби з корупцією та попередження її проявів, доведення до відома працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області змін у антикорупційному законодавстві.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам

щодо  норм антикорупційного законодавства, з метою з запобігання та протидії проявам корупції.

 

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства.

 

Постійно, у разі надходження

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області з метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Попередження осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Закономи України «Про державну службу».

та «Про запобігання корупції»

Протягом року, у разі проведення конкурсу

Головний спеціаліст з  питань персоналу

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців та участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад.

 

Протягом року, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з  питань персоналу

2.4

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, об’єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

Головний спеціаліст з  питань персоналу

 

2.5

Контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6

Розробка та затвердження антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному веб – сайті

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.7

Оприлюднення Звіту про стан виконання антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби на офіційному веб – сайті Служби

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки

фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік посадовими особами

До 1 квітня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у яких така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Контроль подання електронних декларацій особами, які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

 

У день прийняття чи звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації  про вчинення такого правопорушення.

 

Постійно, у разі виявлення

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

3.6

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно, у разі виявлення

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.7

Повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак корупційних правопорушень.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.8

Проведення заходів щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.9

Співпраця з викривачами та повідомленнями про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Постійно, у разі виявлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.10

Виявлення корупційних ризиків у зв’язку з укладенням (дією) договорів (угод).

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.11

Ведення обліку посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень .

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

            

Ніна ГРИНКЕВИЧ

Звіт про розгляд запитів на отримання публічної інформації за жовтень 2020 року

Листопад 4, 2020 Published by Leave your thoughts

Державна служба з лікарських засобів  та контролю за наркотиками у Львівській області повідомляє, що  за вересень  2020  року не   надходили   запити   на отримання  публічної інформації.

Звіт про розгляд запитів на отримання публічної інформації за вересень 2020 року

Листопад 4, 2020 Published by Leave your thoughts

Державна служба з лікарських засобів  та контролю за наркотиками у Львівській області повідомляє, що  за вересень  2020  року не   надходили   запити   на отримання  публічної інформації.

Звіт про розгляд запитів на отримання публічної інформації за серпень 2020 року

Листопад 4, 2020 Published by Leave your thoughts

Державна служба з лікарських засобів  та контролю за наркотиками у Львівській області повідомляє, що  за серпень  2020  року не   надходили   запити   на отримання  публічної інформації.

Звіт про розгляд запитів на отримання публічної інформації за липень 2020 року

Листопад 4, 2020 Published by Leave your thoughts

Державна служба з лікарських засобів  та контролю за наркотиками у Львівській області повідомляє, що  за липень  2020  року не   надходили   запити   на отримання  публічної інформації.

Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області у ІІІ кварталі 2020року

Листопад 4, 2020 Published by Leave your thoughts

        Основним засобом захисту порушених прав громадян є звернення до органів влади. Звернення громадян чутливо відображують стан суспільства, його проблеми, конфлікти, ставлення людей до органів влади, їх спроможність вирішувати відповідні питання, рівень сподівань, очікувань і вимог, що формуються у суспільній свідомості під впливом подій у державі. Найважливішими завданнями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області при розгляді звернень є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у вирішенні проблем. Державною службою з лікарських засобів  та контролю за наркотиками у Львівській області протягом  ІІІ кварталу 2020 року здійснювались заходи щодо забезпечення вимог Закону України «Про звернення громадян» та організації виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

 Так, у ІІІ кварталі 2020 році до Державної служби з лікарських засобів та контролю  за наркотиками у Львівській області надійшло 12 звернень  громадян та було опрацьовано 11 звернень  громадян (91,67%), у тому числі: 11 заяв (91,67%),1 скарга (8.33 %), з них 4 звернення (33,33%) переслано за належністю, на розгляді знаходиться 1 звернення (8,33 %).

     З них безпосередньо: через  органи влади надійшло 10 звернень (83,33%), у тому числі 10 заяв (83.33%),  з них  від  інших органів, установ  організацій надійшла 1 заява (8,33%),від громадян на особистому прийомі  надійшла 1 скарга (8,33 %)

     Статистичний аналіз змісту звернень дає можливість визначити найгостріші проблемні питання, які порушують громадяни у своїх заявах, скаргах та пропозиціях, а саме:

-щодо відпуску  лікарських  засобів;

-щодо обігу  лікарських засобів;

-щодо забезпечення  лікарськими  засобами;

-щодо  забезпечення  виробами медичного  призначення;

-щодо цін на вироби медичного призначення.

        При розгляді звернень проводиться активна співпраця між структурними підрозділами Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, а також Держлікслужбою, іншими організаціями та установами. Організація роботи зі зверненнями громадян систематично розглядаються на  нарадах керівника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками  у Львівській області.

      Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблему суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної правової держави. Тому робота зі зверненнями громадян у Державній службі з лікарських засобів  та контролю  за наркотиками у Львівській області буде й надалі пріоритетною у повсякденній діяльності.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Дякуємо за Ваше повідомлення !

На головну