Categories for Без категорії

Поточні потужності лабораторії

Лютий 21, 2024 Published by Leave your thoughts

    09 лютого 2024 року начальником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області Віктором Стефківським за участю завідувача Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції в Київській області Ольгою Павлюк проведена виїзна онлайн-нарада з фахівцями Лабораторії. Були розглянуті та обговорені питання стосовно аудиту поточних потужностей Лабораторії, розширення галузі атестації, утилізації та знищення органічних відходів та лікарських засобів, потреби у дооснащенні обладнанням, забезпечення Лабораторії реактивами та стандартами для проведення контролю. Оглянуте приміщення, наявне в Лабораторії обладнання, нормативні документи та реактиви. За результатами наради були проговорені та визначені можливі шляхи удосконалення та покращення роботи Лабораторії.

Графік прийому громадян керівництвом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області

Січень 1, 2024 Published by Leave your thoughts

 

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області

 

 

СТЕФКІВСЬКИЙ Віктор Михайлович

 

перший

вівторок

щомісяця

 

четвертий

вівторок

щомісяця

 

 

1000 -1200

 

 

 

 

1000 -1200

 

 

Заступник начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області

 

 

БОНДАРЕНКО

Віталій Андрійович

 

 

друга

середа

щомісяця

 

третя

середа

щомісяця

 

 

1100 -1300

 

 

 

 

1100 -1300

 

До уваги суб’єктів господарювання!

Квітень 7, 2023 Published by Leave your thoughts

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками звертає увагу суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Відповідно до частини 9 статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ліцензії, надані суб’єктам господарювання до набрання чинності цим Законом (а для територій України, що були тимчасово окуповані Російською Федерацією після набрання чинності цим Законом – до тимчасової окупації цієї території України) відповідно до закону про ліцензування видів господарської діяльності, документи (включаючи сертифікати), видані відповідно до закону до 1 січня 2018 року, та документи про відповідність, надані відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», документи дозвільного характеру, надані згідно із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:

а) вважаються недійсними на тимчасово окупованій території;

б) можуть використовуватися для проведення господарської (підприємницької) діяльності на іншій території України до закінчення строку їх дії, у випадку перереєстрації таких суб’єктів на іншій території України, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику.

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2023 рік

Березень 27, 2023 Published by Leave your thoughts

п\п

Заплановані заходи

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

 1.1

Проведення навчань з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”, інформацією, яку висвітлює Національне агентство  з питань  запобігання корупції та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

 1.2

Опрацювання законодавчих актів та наданих Держлікслужбою методичних рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

 1.3

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

 

1.4

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану.

 1.5

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану.

 1.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” веб-сайту Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

 1.7

Участь у курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах, що проводять організації, які забезпечують формування та реалізацію державної антикорупційної політики

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 

Протягом року

(згідно плану)

 1.8

Розгляд, аналіз скарг і звернень громадян щодо порушення антикорупційного законодавства

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 

Протягом року

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

 2.1

Участь у експертизі проектів документів, які розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 

Протягом року

 2.2

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби пов’язаних із виконанням функцій держави

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 

Протягом року. В разі необхідності

 2.3

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби 

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 

Протягом року.

В разі проведення конкурсів

 2.4

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2024 рік

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 

До 30 грудня 2023 року

 2.5

Надання інформації Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби про кількість працівників, які повинні подавати е-декларацію за 2023 рік

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 

До 31 грудня 2023 року

2.6

Забезпечення контролю за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 

При прийнятті працівників на державну службу

2.7

Контроль за проведенням державних закупівель для потреб Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

2.8

Проведення оцінювання корупційних ризиків в діяльності Служби

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Квітень-Травень

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану. В день подання декларацій

3.2

Контроль за поданням електронних декларацій особами які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану із виконанням функцій держави 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

У разі необхідності

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби (в разі наявності)

Посадові особи Служби

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 

Протягом року

3.4

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення (в разі наявності)

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

3.5

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів (в разі наявності)

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 

Протягом року

3.6

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі  встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

3.7

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

(У разі необхідності)

 ІV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими у сфері протидії корупції

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

Довідка про опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області у 2022 році

Грудень 30, 2022 Published by Leave your thoughts

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області (далі – Служба) інформує, що у 2022 році до Служби надійшли 2 запита на інформацію, запити надійшли електронною поштою.

За категорією запитувачів запити надійшли від об’єднання громадян.

За видами запитуваної інформації запити відносяться до інформації про товар (роботу, послугу).

Запити було розглянуто у встановлений законодавством термін – до 5 робочих днів. За результатами розгляду 1 запит було задоволено та 1 запит було надіслано належному розпоряднику інформації.

Щодо заборони реалізації через аптечні заклади лікарських засобів, які ввезені на територію України, як гуманітарна допомога

Квітень 21, 2022 Published by Leave your thoughts

Щодо заборони реалізації через аптечні заклади лікарських засобів, які ввезені на територію України, як гуманітарна допомога.

25.03.2022 Повідомлення Уряду Верхньої Баварії, Німеччина щодо виявлення в Іраку фальсифікованого препарату Mesporin™ – 1000IV, порошок і розчинник для розчину для ін’єкцій та інфузій, 1000 мг, серії IB21-034, виробництва Labesfal – Laboratorios Almiro, S.A., Portugal.

Березень 25, 2022 Published by Leave your thoughts

До Держлікслужби надійшла інформація Уряду Верхньої Баварії, Німеччина щодо виявлення в Іраку фальсифікованого препарату Mesporin™ – 1000IV, порошок і розчинник для розчину для ін’єкцій та інфузій, 1000 мг, серії IB21-034, виробництва Labesfal – Laboratorios Almiro, S.A., Portugal.

Попередження про фальсифікований продукт стосується серії IB21-034 препарату Mesporin™ – 1000IV, порошок і розчинник для розчину для ін’єкцій та інфузій, 1000 мг, терміном придатності до 08.2024. Під час перевірки КМСА (Агентство з контролю) в аптеці Іраку було виявлено 190 фальсифікованих упаковок зазначеного лікарського засобу. Номер серії не відповідає задекларованій виробником. Порівняння із зразками затвердженими для Іраку показало, що вони підроблені. Наразі зразки відправляються в Labesfal для проведення аналізу.

Фото фальсифікованого препарату, щодо якого Уряд Верхньої Баварії публікує попередження та ознаки фальсифікованої продукції ліворуч, фото  із резервними зразками або затвердженим шаблоном для Іраку (додається)

Зазначений препарат офіційно на територію України не ввозився.

Згідно з Державним реєстром лікарських засобів України, який знаходиться у вільному доступі (http://www.drlz.com.ua/), станом на 25.03.2022, препарат Mesporin™ – 1000IV в Україні незареєстрований.

До уваги!

Якщо у вас виникли додаткові запитання або ви хочете повідомити про інциденти, зокрема щодо фальсифікованих лікарських засобів, звертайтесь до Держлікслужби (dls@ dls.gov.ua).

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Дякуємо за Ваше повідомлення !

На головну