Categories for Без категорії

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2021 рік

Грудень 23, 2020 Published by Leave your thoughts

№з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення зборів, навчань, тематичних нарад з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства  з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, з метою забезпечення організації антикорупційної роботи.

 

Постійно

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Надання методично – консультаційної допомоги працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області  при заповненні ними електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік.

 

Січень – березень 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Розгляд на загальних зборах працівників питань щодо боротьби з корупцією та попередження її проявів, доведення до відома працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області змін у антикорупційному законодавстві.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам

щодо  норм антикорупційного законодавства, з метою з запобігання та протидії проявам корупції.

 

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства.

 

Постійно, у разі надходження

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області з метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Попередження осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Закономи України «Про державну службу».

та «Про запобігання корупції»

Протягом року, у разі проведення конкурсу

Головний спеціаліст з  питань персоналу

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців та участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад.

 

Протягом року, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з  питань персоналу

2.4

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, об’єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

Головний спеціаліст з  питань персоналу

 

2.5

Контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6

Розробка та затвердження антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному веб – сайті

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.7

Оприлюднення Звіту про стан виконання антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби на офіційному веб – сайті Служби

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки

фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік посадовими особами

До 1 квітня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у яких така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Контроль подання електронних декларацій особами, які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

 

У день прийняття чи звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації  про вчинення такого правопорушення.

 

Постійно, у разі виявлення

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

3.6

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно, у разі виявлення

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.7

Повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак корупційних правопорушень.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.8

Проведення заходів щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.9

Співпраця з викривачами та повідомленнями про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Постійно, у разі виявлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.10

Виявлення корупційних ризиків у зв’язку з укладенням (дією) договорів (угод).

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.11

Ведення обліку посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень .

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

            

Ніна ГРИНКЕВИЧ

Звіт про розгляд запитів на отримання публічної інформації за жовтень 2020 року

Листопад 4, 2020 Published by Leave your thoughts

Державна служба з лікарських засобів  та контролю за наркотиками у Львівській області повідомляє, що  за вересень  2020  року не   надходили   запити   на отримання  публічної інформації.

Звіт про розгляд запитів на отримання публічної інформації за вересень 2020 року

Листопад 4, 2020 Published by Leave your thoughts

Державна служба з лікарських засобів  та контролю за наркотиками у Львівській області повідомляє, що  за вересень  2020  року не   надходили   запити   на отримання  публічної інформації.

Звіт про розгляд запитів на отримання публічної інформації за серпень 2020 року

Листопад 4, 2020 Published by Leave your thoughts

Державна служба з лікарських засобів  та контролю за наркотиками у Львівській області повідомляє, що  за серпень  2020  року не   надходили   запити   на отримання  публічної інформації.

Звіт про розгляд запитів на отримання публічної інформації за липень 2020 року

Листопад 4, 2020 Published by Leave your thoughts

Державна служба з лікарських засобів  та контролю за наркотиками у Львівській області повідомляє, що  за липень  2020  року не   надходили   запити   на отримання  публічної інформації.

Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області у ІІІ кварталі 2020року

Листопад 4, 2020 Published by Leave your thoughts

        Основним засобом захисту порушених прав громадян є звернення до органів влади. Звернення громадян чутливо відображують стан суспільства, його проблеми, конфлікти, ставлення людей до органів влади, їх спроможність вирішувати відповідні питання, рівень сподівань, очікувань і вимог, що формуються у суспільній свідомості під впливом подій у державі. Найважливішими завданнями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області при розгляді звернень є конкретний розгляд питань, порушених заявниками, надання максимально можливого сприяння у вирішенні проблем. Державною службою з лікарських засобів  та контролю за наркотиками у Львівській області протягом  ІІІ кварталу 2020 року здійснювались заходи щодо забезпечення вимог Закону України «Про звернення громадян» та організації виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

 Так, у ІІІ кварталі 2020 році до Державної служби з лікарських засобів та контролю  за наркотиками у Львівській області надійшло 12 звернень  громадян та було опрацьовано 11 звернень  громадян (91,67%), у тому числі: 11 заяв (91,67%),1 скарга (8.33 %), з них 4 звернення (33,33%) переслано за належністю, на розгляді знаходиться 1 звернення (8,33 %).

     З них безпосередньо: через  органи влади надійшло 10 звернень (83,33%), у тому числі 10 заяв (83.33%),  з них  від  інших органів, установ  організацій надійшла 1 заява (8,33%),від громадян на особистому прийомі  надійшла 1 скарга (8,33 %)

     Статистичний аналіз змісту звернень дає можливість визначити найгостріші проблемні питання, які порушують громадяни у своїх заявах, скаргах та пропозиціях, а саме:

-щодо відпуску  лікарських  засобів;

-щодо обігу  лікарських засобів;

-щодо забезпечення  лікарськими  засобами;

-щодо  забезпечення  виробами медичного  призначення;

-щодо цін на вироби медичного призначення.

        При розгляді звернень проводиться активна співпраця між структурними підрозділами Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, а також Держлікслужбою, іншими організаціями та установами. Організація роботи зі зверненнями громадян систематично розглядаються на  нарадах керівника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками  у Львівській області.

      Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблему суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної правової держави. Тому робота зі зверненнями громадян у Державній службі з лікарських засобів  та контролю  за наркотиками у Львівській області буде й надалі пріоритетною у повсякденній діяльності.

Актуальні питання

Серпень 21, 2020 Published by Leave your thoughts

Актуальні питання, які найчастіше стають підставою для звернення громадян

– Забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами аптечних та лікувальних закладів лікарськими засобами та медичними виробами

Контроль за забезпеченням аптечних закладів лікарськими засобами та медичними виробами не відноситься до повноважень Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області.

Про наявність лікарських засобів та медичних виробів в аптечних закладах області можна звертатися за телефонами довідок аптечних закладів.

– Якій організації можна поскаржитися щодо рівня цін на лікарські засоби та медичну продукцію в аптечних закладах?

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. № 667, одним з основних завдань Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів є контроль за цінами та здійснює у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін:

державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

державний нагляд (контроль) за достовірністю інформації, зазначеної у документах про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

надає у випадках, передбачених законодавством, висновки щодо економічного обґрунтування витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів);

надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

– Чи можливо повернути лікарський засіб до аптечного закладу?

З 1 січня 2019 року набув чинності Закон України від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». Ним внесені зміни до Закону України «Про захист прав споживачів» (далі — Закон), зокрема статті 8 «Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості».

Змінами передбачено, що вимоги споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості розглядаються після пред’явлення споживачем (пацієнтом) розрахункового документу.

Факт неналежної якості лікарського засобу підтверджують такі документи:

 – висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженою лабораторією (за результатами лабораторного аналізу, проведеного відповідно до методів контролю якості, що затверджені під час державної реєстрації);

– розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу. 

 Наразі, чинним законодавством передбачено, що аптечний заклад зобов’язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також на його вимогу надати документи, які підтверджують належну якість продукції (статті 6 Закону). Реалізація лікарських засобів здійснюється лише за наявності сертифіката якості, що видається виробником, при цьому забороняється реалізація (відпуск) громадянам неякісних лікарських засобів або таких, термін придатності яких минув або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником (статті 20-21 Закону України «Про лікарські засоби»).

 Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», лікарські засоби віднесені до Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). Крім того, відповідно до «Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 (далі — Наказ №360), лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню не підлягають, про що розміщується оголошення в залі обслуговування.

 У разі сумніву щодо якості лікарського засобу, споживач має право:

– вимагати в аптечному закладі сертифікат якості на лікарський засіб, що видається виробником, який згідно Наказу №360, має бути наданий у термін не більше ніж одна доба;

– звернутися до територіального органу Держлікслужби, контакті дані якого наявні в аптечних закладах, та на офіційному вебсайті Держлікслужби.

Актуальні питання

Липень 1, 2020 Published by Leave your thoughts

Актуальні питання у зверненнях громадян, які надходили до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві

1. На яку адресу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві можна звернутись зі скаргою?

вул. Березняківська, 29, м. Київ

2. Що повинен робити споживач коли придбав лікарський засіб неналежної якості?

Відповідно до Закону України від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» вимоги споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості розглядаються після пред’явлення споживачем (пацієнтом) розрахункового документу.

У разі сумніву щодо якості лікарського засобу, споживач має право:

– вимагати в аптечному закладі сертифікат якості на лікарський засіб, що видається виробником, який згідно Наказу  МОЗ України №360 від 19 липня 2005 р. має бути наданий у термін не більше ніж одна доба;

– звернутися до територіального органу Держлікслужби, контакті дані якого наявні в аптечних закладах, та на офіційному веб-сайті Держлікслужби.

Факт неналежної якості лікарського засобу підтверджують такі документи:

– висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженою лабораторією (за результатами лабораторного аналізу, проведеного відповідно до методів контролю якості, що затверджені під час державної реєстрації);

– розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу

3. Щодо документів ( перелік), які необхідно подати до органу ліцензування для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» до органу ліцензування подаються такі документи:

-заява про отримання ліцензії за формою, наведеною у додатку 1 до Ліцензійних умов;

-відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, за формою, наведеною у додатку 5 до Ліцензійних умов;

-копія паспорта здобувача ліцензії з відміткою відповідного контролюючого органу про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);

-інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі;

-два примірники опису документів за формою, наведеною у додатку 8 до Ліцензійних умов.

Керівництво Хмельницький

Травень 7, 2020 Published by Leave your thoughts

Мілінчук Ігор Антолійович – Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області.

Декларація

+380 (382) 66-01-07

 

Матіяш Світлана Миколаївна Заступник начальника – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Декларація

+380 (382) 66-01-07

 

Прийом громадян

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Дякуємо за Ваше повідомлення !

На головну