Звіт про роботу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області за 2022 рік

Опубліковано 02.01.2023 о 13:19

На підзвітній території здійснює діяльність 265 суб`єктів господарювання, в тому числі 5 заводів – виробників.

Структурні підрозділи:

аптечні склади – 7;

аптеки – 689;

аптечні пункти – 146;

Всього місць провадження діяльності – 842.

Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо якості лікарських засобів

За 2022 рік здійснено 1 позапланову перевірку СГ стосовно додержання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів.

Протягом року здійснено 2 позапланові перевірки стосовно додержання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів у процесі їх зберігання та медичного застосування, що проводилися прокуратурою Черкаської області із залученням спеціалістів Служби.

На виконання наказу МОЗ України від 24.04.2015 №242 «Правила утилізації та знищення лікарських засобів» суб’єктами господарювання за 2022 рік надано інформацію про лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, передані для знешкодження стосовно 2702 серії ЛЗ в кількості 168122,02 уп.

Протягом 2022 року складено 109 протоколів, надано 109 висновків та погоджено 97 найменувань внутрішньоаптечних заготовок, що виробляє (виготовляє) аптека.

Передліцензійні перевірки суб’єктів господарської діяльності

За 2022 рік до Служби надійшло 75 доручень від Держлікслужби щодо перевірки наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, на підставі поданих заяв від суб’єктів господарювання. Відповідно даних доручень здійснено 75 перевірок суб’єктів господарської діяльності та 75 перевірок місць провадження діяльності (аптек – 68, аптечних пунктів – 7).

Державний контроль якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну

За 2022 рік до Служби від суб’єктів господарювання надійшло 48 заяв про видачу висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів (готових лікарських засобів – 744 серій). Здійснено 6 оглядів вантажу. За результатами опрацьованих заяв надано 744 позитивних висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів.

Щомісячно оброблялись звіти по ввезеним субстанціям та продукції «in bulk» та контроль заходів, вжитих суб’єктом господарювання з виявленням неякісних субстанцій та продукції «in bulk».

За результатами поданих звітів від СГ надано 4 термінові повідомлення про виявлення неякісних, фальсифікованих чи незареєстрованих лікарських засобів та 4 розпорядження про встановлення заборони реалізації, торгівлі, використання лікарського засобу.

Перевірки характеристик продукції під час здійснення державного ринкового нагляду

За 2022 рік Службою здійснено 12 перевірок суб’єктів господарювання перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду.

За результатами перевірок складено 12 актів перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду та надано 6 рішень щодо вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів продукції та прийнято 6 рішень про скасування рішень відповідно довідок про результати аналізу виконання рішення.

Заходи з питань загально-адміністративної роботи

Опрацьовано вхідної кореспонденції – 1146;

Підготовлено вихідної кореспонденції – 595;

Підготовлено наказів із основної діяльності – 156;

Підготовлено наказів із адміністративно-господарської діяльності – 3;

Опрацьовано звернень громадян – 2;

Підготовлено інформаційно-аналітичних повідомлень, звітів тощо – 64.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про роботу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області за 2021 рік

Наступна

Звіт про роботу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області за 2023 рік