Основні характеристики роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області за 2018 рік

Опубліковано 15.02.2019 о 08:44

На території Луганської області, підконтрольній Україні, діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) здійснюють 131 суб’єкт господарської діяльності (далі СГД), з них за організаційно-правовою формою 36 юридичних осіб та 95 фізичних осіб підприємців.

Діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами здійснюється з 477 місць провадження діяльності, з них 364 аптеки (у тому числі 5 аптек з виготовленням лікарських засобів) та 112 аптечних пунктів,

– діяльність з оптової торгівлі – 1 аптечний склад;

– промислове виробництво лікарських засобів – 3 СГД;

– імпорт лікарських засобів здійснює 1 СГД;

– медичне використання (застосування) лікарських засобів – 428 ліцензіатів медичної практики, з них 54 комунальних лікувально-профілактичних закладів.

За основними напрямками роботи Службою у 2018 році проведені наступні заходи державного нагляду (контролю):

– 49 планових перевірок дотримання СГД вимог законодавства щодо якості лікарських засобів;

– 10 позапланових перевірок дотримання СГД вимог законодавства щодо якості лікарських засобів.

Загалом в ході здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання СГД вимог законодавства про лікарські засоби було перевірено:

– 129 аптек;

– 18 аптечних пунктів;

– 14 лікувально-профілактичних закладів;

– 1 позапланова перевірка лікувально-профілактичного закладу за заявою СГД;

– 23 серії лікарських засобів було відібрано в ході перевірок та направлено на лабораторний аналіз якості.

За результати лабораторного аналізу на 1 серію лікарського було видано негативний висновок щодо якості;

– видано 46 приписів про усунення порушень законодавства щодо якості лікарських засобів;

– видано 18 розпоряджень про заборону реалізації лікарських засобів;

– винесено 47 постанов про адміністративне правопорушення;

– стягнено адміністративних штрафів до державного бюджету на суму 16779 грн..

Щодо дотримання СГД ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) у 2018 році були здійснені наступні заходи:

– 50 планових перевірок СГД щодо дотримання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

– 14 позапланових перевірок СГД щодо дотримання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Загалом було перевірено 137 аптек, 22 аптечних пунктів.

За результати проведених заходів 44 СГД видано розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Матеріали по 6 СГД (за результатами 5 планових та 1 позапланової перевірки) було направлено до Держлікслужби для підготовки проектів на анулювання ліцензій з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

За дорученням Держлікслужби було організовано та проведено 71 позапланову перевірку наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами із них 59 аптек, 12 аптечних пунктів.

Протягом року організовано та здійснено 46 планових виїзних перевірок характеристик продукції державного ринкового нагляду за медичними виробами. Було перевірено 75 місць розповсюдження продукції.

За результатами здійснених заходів:

– по 1 СГД було прийнято рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

– винесено 1 постанову про накладання штрафних санкцій, стягнено до державного бюджету штрафу на суму 1275 грн.;

– здійснена 1 позапланова виїзна перевірка СГД з метою перевірки виконання вимог обмежувальних-корегувальних заходів.

Протягом року Службою було розглянуто 5 звернень громадян із них 3 надійшло безпосередньо на адресу Служби, 2 були передані Держлікслужбою за належністю для розгляду і вирішення. Всі звернення були розглянуті та вирішені у визначений законодавством термін та надані відповіді заявникам.

У 2018 році Службою було організовано та проведено 4 засідання постійно діючої робочої групи по відстеженню шляхів розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів, субстанцій, ввезених на територію області, руху використаного та списаного технологічного обладнання, що використовувалося для виробництва фальсифікованих лікарських засобів. На засіданнях групи обговорювались проблемні питання щодо недопущення потрапляння в обіг неякісних, фальсифікованих лікарських засобів.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області провела семінар для медичних працівників.