ДО УВАГИ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Опубліковано 08.12.2023 о 14:23

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, які подають заяви з метою отримання ліцензії, внесення місця провадження господарської діяльності, розширення/звуження виду господарської діяльності, анулювання ліцензії, на наступне.

Відповідно до ст. 10 Закону України від 14.10.2023 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі — Закон) документи можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії, ліцензіата:

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Також відповідно до вказаної ст. 10 Закону в разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом відповідно до цього Закону:

  • на паперовому носії — формуються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом;
  • в електронній формі — складаються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу (у період віськового стану не працює).

Окрім того, документи мають бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії, ліцензіатом або іншою уповноваженою на це особою. Заява про отримання ліцензії та відповідні підтверджувальні документи, подані в паперовій формі, приймаються за описом.

При надходженні до органу ліцензування заяви про отримання ліцензії разом з підтверджувальними документами на паперових носіях на 2 екземплярах опису документів уповноваженою посадовою особою органу ліцензування (далі — уповноважена особа) робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів та посади. При цьому:

  • 1-й екземпляр опису уповноваженою посадовою надається/надсилається рекомендованим листом чи за допомогою засобів телекомунікації здобувачу ліцензії. А в разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно — видається йому нарочно одразу після заповнення;
  • 2-й екземпляр опису залишається в органі ліцензування.

Якщо документи подаються здобувачем ліцензії (ліцензіатом) нарочно (особисто), він має пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі подання документів представником здобувача ліцензії (ліцензіата), тобто за довіреністю, додатково пред’являється оригінал документа або його засвідчена копія, що підтверджує повноваження представника. Довіреність повинна містити:

  • назву органу, до якого подаються документи;
  • дату видачі довіреності та термін дії;
  • перелік прав на дії уповноваженої особи;
  • посилання на документ, що посвідчує особу, тощо.

Оригінал документа, що посвідчує особу (зазначений у цій довіреності), пред’являється особисто.

Віримо у перемогу!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

До уваги суб`єктів господарювання, що подають документи для внесення у Реєстр осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in virto в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них

Наступна

   ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ ПРО НАСТУПНЕ: