Роз’яснення Держлікслужби щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень аптечних закладів

Опубліковано 04.04.2019 о 14:45

Наказом Міністерства регіональнаго розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.11.2018  № 327 затверджено нові ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд . Основні положення» ( далі- ДБН В.2.2-40:2018).

З набуттям чинності 1 квітня 2019 року ДБН В.2.2-40:2018  втратили чинність ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність  будинків  і споруд для маломобільних груп населення».

ДБН В.2.2-40:2018 поширюються на проектування, будівництво нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель та споруд, а також розумне їх пристосування з урахуванням потреб маломобільних груп населення (МГН).

Аптеки та їх структурні підрозділи повинні відповідати нормам щодо обов’язкового створення безбар’єрного  простору в Україні для маломобільних груп населення, а саме  ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд . Основні положення», зокрема, у частині створення необхідних умов для доступу осіб з  інвалідністю та інших МГН до приміщень.

Також, даним ДБН визначено поняття «розумне пристосування»- це індивідуальне архітертурно-планувальне рішення, що забезпечує МГН мінімальний стандарт доступності в умовах реконструкції, реставрації, капітального  ремонту  та технічного  переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель і  споруд. Розумним пристосуванням можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми (пандуси, підйомні пристрої, механізми, переносні апарати).

«Кнопка дзвінка виклику» співробітника субєкта обслуговування  не може бути елементом доступності, а також «розумним пристосуванням» його до потреб МГН.

Відповідно до вимог пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зокрема створює необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Статтею 1 Закону України «Про архітектурну діяльність » встановлено, що експертиза це діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати  і за дорученням замовника надають звіти щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, дерджавним нормам, стандартам , будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих звітів.

Діяльність з експертизи та обстеження у будівництві віднесена до Переліку видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, відповідальні виконанці яких проходять  професійну атестацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 554.

Таким чином, підставою для висновку щодо наявної доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень аптечних закладів відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, може слугувати документальне  підтвердження фахівця з питань технічного обстеження будівель та споруд( експерта), який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

 

Інформацію про експертів, включених до реєстру атестованих осіб можна отримати , зокрема на офіційному сайті Мінрегіонбуду за посиланням: http;//www.minregion.gov.ua/napryamkidiyalnosti/building/reyestratestovanihosib/.

 

Необхідно враховувати також, що вимоги абзацу  п’ятого  пункту 165 Ліцензійних умов стосуються створених умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виключно до приміщень аптечних  закладів.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Перелік лікарських засобів, обіг яких заборонено у зв’язку з невідповідністю вимогам МКЯ (Якість № 4 від 29.03.2019)

Наступна

Єдиний соціальний внесок: з 2 травня вступають у дію нові рахунки для сплати