Зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків” (лист від 05.05.2022 №163-01.1/02/05.17-22 )

Опубліковано 05.05.2022 о 15:44

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі – Служба) повідомляє, що з метою забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.05.2022 № 727 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я у період воєнного стану” внесено зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» (далі – наказ № 360), а саме:

1. Абзац другий пункту 5 наказу № 360 після знаку та цифр «№ 854» доповнено словами «, з урахуванням цього наказу».

2. Наказ № 360 доповнено пунктом 51 такого змісту:

«51. Установити, що на період дії воєнного стану на території України у разі відсутності технічної можливості виписування електронних рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, рецепти на зазначені лікарські засоби можуть виписуватися в паперовій формі відповідно до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом №360.

Відпуск лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, здійснюється відповідно до виду предʼявленого рецепту. При відпуску лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, за паперовим рецептом аптечний заклад обліковує його у паперовій формі та включає до зведеного звіту, який подається до Національної служби здоров’я України 1 та 14 числа кожного місяця.

Рецепти на лікарські засоби, які мають право виписувати лікарі, які надають первинну медичну допомогу, в тому числі лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, виписуються зазначеними лікарями незалежно від наявності у пацієнта (його законного представника), укладеної відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу декларації з відповідним лікарем.

У разі виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, та їх відпуску згідно з абзацами першим-третім цього пункту, положення Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення та Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затверджених наказом № 360, щодо виписування рецептів виключно в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я стосовно лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, не застосовуються.».

3. Пункт 2 розділу IV Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоровʼя України від 19 липня 2005 року № 360 викладено в такій редакції:

«2. Електронні рецепти на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, виписуються:

1) електронні рецепти на препарати інсуліну та лікарські засоби для лікування нецукрового діабету виписуються лікарями за спеціальностями «Ендокринологія», «Дитяча ендокринологія» (далі – лікарі-ендокринологи);

2) електронні рецепти на лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки виписуються лікарями за спеціальностями «Психіатрія», «Дитяча психіатрія»;

3) електронні рецепти на лікарські засоби для лікування епілепсії виписуються лікарями за спеціальностями «Психіатрія», «Дитяча психіатрія», «Неврологія», «Дитяча неврологія»;

4) лікарі, які надають первинну медичну допомогу (далі – лікар, який надає ПМД) виписують електронні рецепти на лікарські засоби:

зазначені в підпунктах 1 – 3 цього пункту – тільки на підставі відповідного призначення, внесеного до електронної системи охорони здоров’я лікарем відповідної спеціальності;

не зазначені в підпунктах 1- 3 цього пункту.

На період дії воєнного стану електронні рецепти на препарати інсуліну та лікарські засоби для лікування нецукрового діабету можуть виписуватися на підставі призначення, внесеного до електронної системи охорони здоров’я лікарем, який надає ПМД, що створюється за умови наявності в електронній системі охорони здоров’я попереднього аналогічного призначення, створеного лікарем-ендокринологом.».

Офіційний лист

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Про гуманітарну допомогу (лист від 03.05.2022 № 157-01.1/02/05.17-22)

Наступна

Щодо зміни назв посад (лист від 05.05.2022 № 162-01.1/02/05.17-22 )