Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2019 рік

Опубліковано 27.12.2018 о 16:04
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної  служби
України з лікарських засобів
та контролю на наркотиками
27 грудня 2018 року1445

 

 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2019 рік

 

Питання або проект

нормативно-правового акту

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, електронна адреса)

1

 

Підготовка проектів законів України

1.1

Підготовка та супровід законопроекту про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо запровадження спеціального кодування

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

ІІ квартал

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими  засобами

Відділ правового забезпечення,

Письменна Олена Володимирівна,

тел.: (044) 422-55-79,

e-mail: Pysmenna_OV@dls.gov.ua

2

 

Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України

 

2.1

Супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І квартал

МОЗ України, Держлікслужба

Відділ правового забезпечення,

 Письменна Олена Володимирівна,

тел.: (044) 422-55-79,

e-mail: Pysmenna_OV@dls.gov.ua

2.2

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

Постійно

Лікувально-профілактичні заклади, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу,

Іванова Яна Геннадіївна,

тел. (044) 422-55-86,

e-mail: Ivanova_YH@dls.gov.ua

2.3

Супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І квартал

Лікувально-профілактичні заклади, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Загородна Тетяна Вячеславівна,

тел. (044) 422-55-86,

e-mail: Zahorodna_TV@dls.gov.ua

2.4

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

Протягом року

Лікувально-профілактичні заклади, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу,

Лисенко Надія Віталіївна,

тел. (044) 422-55-86,

e-mail: Lysenko_NV@dls.gov.ua

2.5

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів квот на 2019 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І-ІІІ квартал

Лікувально-профілактичні заклади, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу,

Максимчук Олег Петрович,

тел. (044) 422-55-87,

e-mail: Maksymchuk_OP@dls.gov.ua

2.6

Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

ІV квартал

Лікувально-профілактичні заклади, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу,

Лисенко Надія Віталіївна,

тел. (044) 422-55-86,

e-mail: Lysenko_NV@dls.gov.ua

3

Підготовка проектів наказів Міністерства охорони здоров’я України

3.1

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів» (наказ МОЗ України від 26.10.2001 № 428, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за № 47/6335) щодо удосконалення та приведення у відповідність Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів з іншими нормативно-правовими актами

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

Протягом року

Заклади охорони здоров’я, у тому числі ті, що провадять діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності

Управління якості лікарських засобів

Романенко Костянтин Всеволодович,

тел. (044) 422-55-76,

e-mail: Romanenko_KV@dls.gov.ua

3.2

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 вересня 2014 року № 677» (Про затвердження порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі)

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

Протягом року

Заклади охорони здоров’я, у тому числі ті, що провадять діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності

Управління якості лікарських засобів

Романенко Костянтин Всеволодович,

тел.: (044) 422-55-76,

e-mail: Romanenko_KV@dls.gov.ua

3.3

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І квартал

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

Управління ліцензування,

Речкіна Олена Петрівна,

тел.: (044) 422-55-82,

e-mail: Rechkina_OP@dls.gov.ua

3.4

Проект наказу МОЗ «Про внесення змін до уніфікованої форми Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ)

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І квартал

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів

(крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

Управління ліцензування,

Речкіна Олена Петрівна,

тел.: (044) 422-55-82,

e-mail: Rechkina_OP@dls.gov.ua

3.5

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

ІV квартал

Лікувально-профілактичні заклади, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу,

Лисенко Надія Віталіївна,

тел.: (044) 422-55-86,

e-mail: Lysenko_NV@dls.gov.ua

3.6

Супровід проекту наказу МОЗ «Про внесення змін до уніфікованої форми акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І-ІІ квартал

 

Лікувально-профілактичні заклади, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Загородна Тетяна Вячеславівна,

тел.: (044) 422-55-86,

e-mail: Zahorodna_TV@dls.gov.ua

3.7

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 1 серпня 2000 року № 188» (Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 12/4733

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

Постійно

 

Правоохоронні органи

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу,

Іванова Яна Геннадіївна,

тел.: (044) 422-55-86,

e-mail: Ivanova_YH@dls.gov.ua

 

 

 

 

В.о. Голови                                                                                                                         Р.М. Ісаєнко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку