ЗВІТ про виконання заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області в 2023 році

Опубліковано 10.01.2024 о 16:28

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.1

Проходження онлайн-навчань уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції з питань антикорупційного законодавства

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

державні службовці Служби

Протягом звітного періоду підвищено рівень професійної компетентності зі знання  антикорупційного законодавства на теми: «Впливай- викривай» (09.01.2023);

«Все про антикорупцію для публічних службовців» (10.01.2023); «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах піблічної влади» (19.01.2023);  «Основи антикорупції длі всіх і кожного» (25.01.2023); «Зрозуміло про конфлікт інтересів» (08.02.2023); «Антикорупційний уповноважений); «Візуй професійно» (17.04.2023); «Доброчесна державна служба» (08.06.2023); «На захисті прав викривачів» (18.07.2023); «Конфлікт інтересів: від виявлення до врегулювання» (12.09.2023); «Антикорупція» (02.10.2023); 20.11.2023 участь у вебінарі, організованого НАЗК «Хто в організації має відповідати за доброчесність?!»

 

1.2

Участь у навчальних семінарах, відеоконференціях Держлікслужби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

 

Протягом року

Державні службовці Служби

Усі державні службовці приймають участь у навчальних відеоконференціях Держлікслужби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції». Крім того, державними службовцями Служби постійно опрацьовуються матеріали, які надходять від Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та містять роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

 

1.3

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Служби, щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (електронних декларацій) та з інших питань антикорупційного законодавства

 

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду з персоналом Служби проведено внутрішні навчання з питань запобігання корупції на теми: «Декларуй правильно» (28.02.2023 р.); «Доброчесність-нова форма» (14.06.2023 р); «Як врегулювати конфлікт інтересів» (26.09.2023 р.); «Розгляд повідомлення про корупцію»(21.11.2023)

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

Протягом року

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції працівникам Служби постійно надаються індивідуальні консультації з питань антикорупційного законодавства. На виробничих нарадах у начальника служби уповноважена особа ознайомлює державних службовців з інформацією, яка надходить від Уповноваженої особи Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції.

 

1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного вебсайту Служби

Протягом року

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

На вебсайті Служби у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщується необхідна інформація зокрема:

– інформація про  Уповноважену особу з питань запобігання та протидії корупції Служби, контакти;

– Положення про Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області;

– нормативно-правові акти;

– плани робіт та звіти;

– гарантії державного захисту викривачів;

– особи,відповідальні за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

 

1.6

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання  та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області на 2024 рік

Грудень 2023

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

Своєчасно розроблено, підготовлено та затверджено План заходів щодо запобігання  та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області на 2024 рік

1.7

Розміщення Плану заходів щодо запобігання  та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області на 2022 рік на вебсайті Служби

Січень 2023

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

Своєчасно розміщено План заходів щодо запобігання  та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області на 2023 рік на вебсайті Служби

1.8

Підготовка звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області за 2023 рік

Січень 2024

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

Підготовлено та своєчасно направлено Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області за 2022 рік

1.9

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області за 2023 рік

І-й квартал 2024

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

На вебсайті Служби своєчасно оприлюднено звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області за 2023 рік

2

ПРЕВЕНТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

2.1

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

 

 

У разі необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2023 році у проведенні спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» не було необхідності.

 

2.2

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Служби

 

 

У разі проведення конкурсів

 

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2023 році конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців Служби не проводився

 

 

2.3

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2023 році прийом працівників на державну службу не проводився

 

3

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

3.1

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті НАЗК е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

У Службі приділяється належна увага щодо своєчасного заповнення та подання декларантами електронних декларацій. З метою забезпечення належного контролю за своєчасним поданням електронних декларацій працівниками Служби розроблений та  затверджений «Порядок організації електронного декларування в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області, перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій», який доведений до відома зацікавлених працівників та використовується  у роботі.

У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, НАЗК надано Роз’яснення № 4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) згідно якого декларації подаються протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку подати документи.

За 2021 та 2022 роки 8 осіб з 9 заповнили на сайті НАЗК та подали е- декларації

 

3.2

Перевірка електронних декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

 

Перевірка електронних декларацій у суб’єктів декларування Служби,що заповнили та подали електронні декларації за 2021 та 2022 роки проведена своєчасно.

 

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У Службі розроблені та затверджені: «Порядок дій посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинські області у разі визнання працівників винними у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією», «Порядок організації в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області роботи з повідомленнями про корупцію», «Інструкція із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення  про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області» які доведені до відома державних службовців.

Протягом 2023 року від громадян, суб’єктів господарювання та інших підприємств, установ та організацій інформації щодо вчинення працівниками Служби корупційних правопорушень до Служби не надходило. Здійснюється моніторинг засобів масової інформації на предмет опублікування відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби.

Протягом 2023 року інформації на предмет опублікування відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби. у засобах масової інформації не опубліковано.

У 2023 році інформація про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» від працівників Служби не надходила.

В Службі оформлено та розміщено в доступному місці стенд «Ні корупції» та антикорупційна скринька.

 

3.4

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. .Подання даних до відповідних органів.

Протягом року

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2023 році працівники Служби не притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

 

 

 3.5

Контроль за виконанням антикорупційного законодавства державними службовцями Служби

Постійно

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

У своїй роботі Державні службовці дотримуються вимог законів України «Про запобігання корупції»,«Про державну службу», а також вимог СОП-18 «Кодекс етики». Контроль за виконанням антикорупційного законодавства здійснює начальник служби та Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

3.6

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

 

У разі звільнення

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт

У 2023 році 2 державні службовці звільнились із займаних посад. Проконтрольовано своєчасність подання е-декларацій після звільнення

 

4

ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ СТРУКТУРАМИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

 

Протягом року

Уповноважена

особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Служби співпрацює з Уповноваженою особою Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                          Ірина ВАРАНІЦЬКА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області в 2024році

Наступна

ПОРЯДОК організації електронного декларування в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області, перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій.