Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області за 2021 рік

Опубліковано 14.01.2022 о 16:14

 

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчальних семінарів та тренінгів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області (далі – Служби) щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Відповідальні за ведення діловодства

На протязі року проведено 6 внутрішніх навчань: 2 з питань фінансового контролю, заповнення є-декларацій та на теми «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності», «Нові правила декларування у 2022 році», «Викривачі корупції».

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції пройшла підвищення кваліфікації на тему «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності » та «Організація роботи з декларування у державному органі».

1.2.

Надання роз’яснень працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та положень антикорупційного законодавства.

січень – березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У період декларування за 2021 рік надавались консультації та роз’яснення з питань, які виникали у працівників Служби при заповненні декларації, здійснювався контроль за правильним та своєчасним поданням декларацій працівниками Служби.

На протязі року працівникам Служби та керівництву надавались індивідуальні консультації з питань декларування майна , доходів, фінансових зобов’язань, а також уникнення реального конфлікту інтересів, щодо змін у антикорупційному законодавстві, при проведенні перевірок та виконанні працівниками своїх посадових обов’язків

1.3.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Служби,

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На інформаційному сайті Служби була розміщена інформація про порядок повідомлення про факти корупційних діянь, План заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік.

Звіт щодо виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції за 2021 рік та інша інформація.

2. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Попереджено одну особу при прийнятті на посаду.

2.2.

Організація та участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2021 рік

2.3.

Експертиза проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На протязі року проводилась

правова експертиза внутрішніх документів Служби: наказів з основної діяльності, особового складу, на проведення перевірок.

При здійсненні процедур закупівель товарів та послуг за рахунок державних коштів та укладанні господарських договорів проводився постійний моніторинг на відповідність вимог законодавства, на протязі року перевірено та завізовано 19 проектів договорів.

2.4.

Розробка та затвердження Звіту про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі за 2021 рік.

Січень 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Затверджено Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі за 2021 рік – 13 січня 2022 року.

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на 2022 рік.

Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб-сайті Служби

грудень 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено затверджено та оприлюднено План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на 2022 рік.

2.6.

Оприлюднення Звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі за 2021 рік

До 15 січня 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Буде оприлюднено після затвердження

до 15.01.2022р.

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

головний спеціаліст з питань персоналу

У період декларування складено списки декларантів та роздруковані копії поданих декларацій

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

Упродовж 7 днів після подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Посадовими особами після подання декларації повідомлено уповноважену особу

для здійснення перевірки

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Факти правопорушень відсутні

3.4.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Підстав не виникало

3.5.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Підстав не виникало

 

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

за наявності підстав

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області за 2020 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області на 2022 рік