Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2018 рік

Опубліковано 12.03.2019 о 13:53

ЗВІТ
про виконання Плану
заходів щодо запобігання та виявлення корупції в
Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2018 рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Заходи з питань запобігання та виявлення корупції

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Підвищення кваліфікації відповідно Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564

Відповідно до плану (графіку) відповідних органів

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році шляхом використання онлайн – ресурсів один працівник пройшов  навчання  на сайті “ПРОМЕТЕУС” на тему  “Конфлікт інтересів: треба знати”.

Один працівник пройшов  навчання  з питань пов’язаних із запобіганням корупції на тему: “Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції, Електронне декларування”, організоване фахівцями НАЗК.

1.2.

Проведення тематичних нарад, зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році двічі на місяць проводились внутрішні навчання (всього 24) працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області щодо роз’яснення норм антикорупційного законодавства.

Проведено 8 щоквартальних внутрішніх тренінгів для персоналу з подальшим проходженням тестування на знання Закону України “Про запобігання корупції”.

1.3.

Участь у відео-конференціях Держлікслужби щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Постійно

Працівники служби

У 2018 році Держлікслужбою не проводились відео-конференції щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”.

1.4.

Надання роз’яснень щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік

Січень – квітень

2018 року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом січня-квітня 2018 року головним спеціалістом з питань персоналу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області надавались індивідуальні роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

1.5.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом січня-квітня 2018 року головним спеціалістом з питань персоналу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області та за участю уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби надавались індивідуальні роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання корупції” веб-сайту Державної служби

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Розділ “Запобігання корупції” офіційного сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області розміщено за наступним посиланням https://www.region.diklz.gov.ua/control/
khm/uk/publish/article/864065
.

З переходом на новий сайт, з кінця 2018 року розділ “Запобігання проявам корупції” розміщено за наступним посиланням https://www.dls.gov.ua/%D0%B7%D0%B0
%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%
D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1
%83%D0%BF%D1%86%D1%96/

У 2018 році матеріали, що розміщено у зазначеному розділі, оновлювались за необхідності.

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Державній службі, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не розроблялись проекти нормативно-правових актів, які відповідно до статті 55 Закону України “Про запобігання корупції” підлягають антикорупційні експертизі.

У 2018 році Держлікслужбою до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не надсилались проекти актів, що розроблялись Держлікслужбою, для проведення антикорупційної експертизи.

2.2.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України “Про Державну службу та “Про запобігання корупції””

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області попереджено 1 особу, яка претендувала на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України “Про Державну службу” та “Про запобігання корупції”.

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області призначень на посади категорії “Б” не здійснювалось, а тому спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців категорії “Б”, не проводилася.

2.4.

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році прийнято участь у проведенні 1 конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби головного спеціаліста – юрисконсульта.

2.5.

Розробка Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній служби

30 грудня 2018 року

Головний спеціаліст з питань персоналу

План заходів щодо запобігання корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2019 рік затверджено 29 грудня 2018 року.

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції

15 березня 2018 року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Звіт про виконання плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області щодо запобігання та виявлення корупції за 2017 рік затверджений 30 грудня 2017 року та розміщено 14 березня 2018 року на офіційному сайті у розділі “Запобігання корупції”.

 

Здійснення контролю за  дотримання антикорупційного законодавства

3.1

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”, враховуючи, що вартість закупівлі товарів, послуг за 2017 рік не перевищували 200 тис. грн, а робіт 1,5 млн грн, засідання тендерного комітету або уповноваженої особи не проводились.

3.2

Перевірка своєчасного подання працівниками Державної служби декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Державними службовцями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області вчасно (до 1 квітня 2018 року) подано електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

3.3.

Перевірка декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація була подана

Головний спеціаліст з питань персоналу

У поданих державними службовцями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області електронних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік конфлікту інтересів суб’єктів декларування не виявлено.

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році випадків вчинення корупційних правопорушень працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій не виявлено, інформація про такі випадки до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не надходила.

3.5.

Проведення службових розслідувань (перевірок) у випадках недодержання працівниками Державної служби вимог антикорупційного законодавства та Закону України “Про державну службу”

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році випадків недодержання вимог антикорупційного законодавства та Закону України “Про державну службу” працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій не виявлено, інформація про такі випадки до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій не надходила, а тому службові розслідування (перевірки) не проводились.

3.6.

Письмове повідомлення начальника служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році випадків вчинення корупційних правопорушень працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій не виявлено.

3.7.

Ведення обліку працівників Державної служби, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році працівники Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень не притягались.

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2018 році в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області проведено моніторинг на наявність конфлікту інтересів (реального чи потенційного). За результатами моніторингу керівництво Держлікслужби, Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби проінформовані про виявлені потенційні конфлікти інтересів у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області та запропоновано шляхи їх усунення.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2019 рік