Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2019 році

Опубліковано 08.01.2020 о 11:36

з/п

Зміст заходу

Термін виконання 

Виконавці

Відмітка про виконання

 1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (забезпечення проходження державними службовцями Служби) в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, тренінгах за участі міжнародних антикорупційних організацій; у навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби

Протягом року, з урахуванням запланованих навчань відповідних органів державної влади

начальник служби, заступник начальника служби

Виконано

– уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції прийняла участь у навчаннях (тренінгах) за загальною короткостроковою програмою «Запобігання та виявлення корупції» (06.11.2019), «Фінансовий контроль – проблемні питання» (11.12.2019), розробники та організатори: Українська школа урядування, Національне агентство з питань запобігання корупції (отримано сертифікати);

– державні службовці пройшли онлайн-навчання на платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» на теми: «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», «Декларуй доброчесно!»,  отримано сертифікати.

1.2.

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Служби з питань дії положень Закону «Про запобігання корупції», в тому числі  щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій)

 Протягом року

 

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

проведено 3 тренінги: «Фінансовий контроль як превентивний антикорупційний механізм. Електронне декларування», «Питання етики державних службовців. Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб», «Формування антикорупційної свідомості державних службовців. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення».    

Крім того, питання, пов`язані з антикорупційними заходами, висвітлені на оперативних нарадах Служби;

– переглянуто «Порядок подачі декларацій працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області, перевірки факту подання декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання                 таких декларацій» та з врахуванням змін в законодавстві України розроблено відповідну стандартну операційну процедуру (працівники Служби ознайомлені з вимогами документу під особистий підпис).

1.3.

Доведення до відома працівників Служби змін до антикорупційного законодавства

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

1.4.

Доведення до відома працівників Служби фактів корупційних діянь, які оприлюднює НАЗК у звітах про результати проведення заходів щодо запобігання корупції, та роз’яснень головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Постійно

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

На оперативних нарадах, навчаннях (тренінгах) та під особистий підпис.

1.5.

Аналіз скарг та звернень громадян до Служби,  в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

Протягом року

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Не надходили

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Служби

Постійно

заступник начальника служби

Виконано

 2.

 Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

(в межах компетенції)

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України Про державну службу» та  «Про запобігання корупції»

Перед призначенням особи на посаду

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Попереджено 2 особи, про що  особою зроблена відмітка в п. 15.4 особової картки державного службовця

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Служби

Постійно

заступник начальника служби

Виконано

Взято участь у 4-х засіданнях конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області.

2.4.

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

головний спеціаліст з управління персоналом

Виконано

Ознайомлено 2 державних службовці, прийнятих на посади за результатами конкурсів.

2.5.

Розробка та подання на затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2020 році. Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті

До 30 грудня

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

Розроблено та подано на затвердження План заходів на 2020 рік 26.12.2019, після його затвердження оприлюднений на офіційному веб-сайті.

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

До 15 березня

заступник начальника служби

Виконано

Оприлюднено звіт по виконанню Плану заходів на 2019 рік 08.01.2020.

 3.

 Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій

Постійно

заступник начальника служби

Виконано

Перевірено факти своєчасного подання е-декларацій 7 працівників Служби, які є суб’єктами декларування, та 1 особи (завідувач лабораторії), яка звільнилася у 2018 році; за результатами якої подано керівнику службову записку (від 01.04.2019 № 11-19).

3.2.

Контроль подання електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави, в тому числі які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день звільнення працівника

заступник начальника служби

Виконано

3.3.

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

Протягом року

заступник начальника служби

Виконано

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення  та негайне письмове повідомлення про його вчинення керівника Служби, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Посадові особи Служби

Корупційні правопорушення не виявлені

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії  у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

У разі встановлення корупційних правопорушень

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Не проводилися у зв’язку з відсутністю подань

3.6.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції  за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»

При наявності подання

Комісійно

Корупційні правопорушення не виявлені

3.7.

Участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями

У разі відкриття проваджень

головний спеціаліст-юрисконсульт

Корупційні правопорушення не виявлені

3.8.

Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії Служби

У разі проведення засідань

Комісійно

Не проводилися у зв’язку з відсутністю підстав (фактів порушення)

 

4.

 

 

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Начальник служби,

заступник начальника служби

Виконано

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2020 році

Наступна

ЗВІТ про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області* в 2020 році