Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2019 рік Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

Опубліковано 17.01.2020 о 15:32

                           Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції

за 2019 рік

п\п

Заплановані заходи

Виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

   1.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції у Службі на 2020 рік

Головний спеціаліст з питань персоналу

До 30 грудня 2019 року

Виконано. 

Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік який розміщено на веб-сайті Служби

   2.

Підготовка звіту про стан виконання Плану антикорупційних заходів на 2018 рік та оприлюднення на веб-сайті Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Січень 2019

Виконано.

Підготовлено Звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2018 рік та розміщено на веб-сайті Служби

   3.

Забезпечення участі державних службовців Служби у навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби, щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

Виконано.

Забезпечено участь працівників служби у внутрішніх навчаннях та проходженні навчання за тематичним короткостроковим семінаром “Запобігання і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в Україні” в Державному закладі післядипломної освіти “Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”

   4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Протягом року

Виконано.

У 2019 році головним спеціалістом з питань персоналу надавалися індивідуальні консультації працівникам Служби, проводилися навчання щодо роз’яснення змін внесених до антикорупційного законодавства, а також документів наданих Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

 

   5.

Участь у тренінгах щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

Головний спеціаліст з питань персоналу

Січень – березень

Виконано.

Головний спеціаліст з питань персоналу пройшла навчання в Українській школі урядування за загальною короткостроковою програмою “Запобігання та виявлення корупції – практика застосування”, а також закінчила курс “Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»” та отримала сертифікат наданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

   6.

Участь у експертизі проектів нормативних документів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Постійно

 

Виконано.

Всі організаційно – розпорядчі документи, що створювалися в процесі діяльності Служби проходили юридичну експертизу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства

   7.

Участь у перевірці е-декларацій на своєчасність подання

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

Виконано.

Своєчасність подання електронних декларацій перевірено. Порушень щодо невчасного надання не виявлено

   8.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” вебсайту Служби

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом року

Виконано.

На офіційному веб-сайті Служби протягом 2019 року функціонував  розділ “Запобігання проявам корупції”, в якому розміщено звіт про виконання антикорупційних заходів за 2018 рік, План заходів щодо запобігання корупції на 2019 рік. На веб-сайті Служби функціонує розділ “Доступ до публічної інформації ”, в якому вказаний порядок надання публічної інформації Службою, зазначені форми для подання запиту  усно, письмово та електронною поштою, а також щомісячні звіти про надходження запитів на публічну інформацію

   9.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом року

Виконано.

Порушень під час здійснення процедур закупівель Службою товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів не виявлено

 

  10.

Перевірка е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

В день подання декларацій

Виконано.

Під час перевірки декларації щодо конфлікту інтересів, наявність конфлікту інтересів не виявлено

  11.

Планування та організація проведення  навчань з працівниками Служби  по  вивченню антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

Виконано.

У 2019 році, відповідно до Плану періодичного навчання персоналу на 2019 рік, проведено 2 заняття з працівниками Служби щодо дотримання антикорупційного законодавства, та 2 заняття по вивченню змін до чинного законодавства, а також вивчалися документи надані Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

Забезпечено участь працівників служби у проходженні навчання за короткостроковим семінаром “Запобігання і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в Україні” у Державному закладі післядипломної освіти “Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” та вивчення курсу “Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»” через платформу масових відкритих он-лайн курсів Prometheus

 12.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення (в разі наявності)

Посадові особи Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

При виконанні посадових обов’язків державними службовцями корупційних правопорушень виявлено не було

 13. 

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення (в разі наявності)

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

За звітний період підстав для проведення службових розслідувань не було

 

 14.  

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

Працівники Служби до відповідальнос-ті за вчинення корупційних правопорушень не притягувались

 15.

Письмове повідомлення начальника Служби, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

При виконанні посадових обов’язків державними службовцями корупційних правопорушень виявлено не було

 15.

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст – юрисконсульт

У разі необхідності

Виконано.

Головний спеціаліст з питань персоналу брала участь у планових перевірках  суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства ліцензійних умов діяльності, якості лікарських засобів

 16. 

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими у сфері протидії корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

Виконано

Протягом року надавалася необхідна інформація Уповноваженому  з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2020 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2021 рік