Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2020 році

Опубліковано 14.01.2021 о 12:05

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби з
лікарських засобів та контролю
за наркотиками у Закарпатській області

Петро ЯЦУК

14 січня 2021 року

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2020 році

1.1.

Проведення  навчальних семінарів, тренінгів,      з      працівниками      Служби,  щодо  роз’яснення  положень Закону України «Про запобігання корупції», порядку  заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та інших питань фінансового контролю

Постійно

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано. Проведено  9  внутрішніх навчальних тренінгів

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

ВИКОНАННЯ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання,  роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.2.

Проведення тренінгів з працівниками Служби, щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю

січень-березень

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

1.3

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» веб-сайту Служби

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу

Конкурси на зайняття посад державних службовців протягом 2020 року не відбулися у зв’язку із введенням на території України карантинних заходів

2.2.

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу

Спецперевірки не проводились через відсутність кандидатів

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників  Служби

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

Конкурси не відбулися у зв’язку із введенням на території України карантинних заходів

2.4

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних «відомості обліку конфлікту інтересів»

При прийнятті працівників на державну службу

заступник начальника служби-начальник відділу

Протягом 2020 року прийом працівників не здійснювався

2.4.

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларації

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

2.5

Розробка   та   затвердження   Плану   заходів   щодо   запобігання корупції в Службі.Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті Служби

30 грудня

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

2.6

Оприлюднення  звіту  про  стан  виконання  Плану  заходів  щодо запобігання корупції Служби

до 15 березня

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано  (перевірено 11 декларацій  щорічних, при звільненні, після звільнення)

 

3.2.

Перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання ними декларації

заступник начальника служби-начальник відділу

Проводиться  постійно, (протягом року випадків наявності конфлікту інтересів суб’єктів декларування не  виявлено)

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

Не пізніше 20 робочих днів з дня припинення діяльності

головний спеціаліст з питань персоналу, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано, (перевірено 1 декларацію при звільненні, після звільнення)

3.4.

Вжиття        заходів        щодо        припинення        корупційного правопорушення  та  негайне  письмове  повідомлення  про  його вчинення спеціально  уповноваженого суб’єкта  у сфері протидії у  разі  виявлення  корупційного  правопорушення  чи  одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

посадові особи Служби

Протягом року,  корупційних правопорушень не виявлено

3.5.

Письмове  повідомлення  начальника Служби,   спеціально уповноважених   суб’єктів   у   сфері   протидії   корупції та головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, у разі встановлення   за   результатами перевірок ознак   корупційних правопорушень

     Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

Протягом року,  корупційних правопорушень не виявлено

3.6.

Ведення  обліку  працівників  Служби,  притягнутих   до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

Протягом року працівники Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами  з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія  з  підрозділами  з  питань  запобігання  та  виявлення корупції державних органів,  органів місцевого самоврядування, підприємств,        установ        та        організацій,        спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу;

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу                            Юрій  ЦИГАНІН

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2020 році

Наступна

План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області на 2021 рік