Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2020 рік Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

Опубліковано 16.01.2021 о 14:38

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції

за 2020 рік

п\п

Заплановані заходи

Виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

  1.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік

Головний спеціаліст з питань персоналу

До 30 грудня 2020 року

Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік який розміщено на веб-сайті Служби

  2.

Підготовка звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2019 рік та оприлюднення на веб-сайті Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

До 15 березня

Підготовлено Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2019 рік та розміщено на веб-сайті Служби

  3.

Забезпечення участі державних службовців Служби у навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби, щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

Заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів пройшла навчання в НАВС за темою: “Актуальні проблеми реалізації законодавства у сфері запобігання корупції на публічній службі”;

головний спеціаліст з питань персоналу навчалася в УШУ за темою: “Програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення  доброчесності”

  4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

В 2020 році головним спеціалістом з питань персоналу надавалися індивідуальні консультації працівникам Служби, проводилися навчання щодо роз’яснення змін внесених до антикорупційного законодавства, а також ознайомлювалися з документами наданими Уповноваженим  з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

  5.

Участь у тренінгах щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

Головний спеціаліст з питань персоналу

Січень – березень

З працівниками проведено навчання щодо порядку заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Працівники, які подавали е-декларації пройшли навчання “Декларуй ДоброЧесно” на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

  6.

Участь у експертизі проектів нормативних документів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Постійно

Всі організаційно – розпорядчі документи, що створювалися в ході діяльності Служби проходили юридичну експертизу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства

  7.

Участь у перевірці е-декларацій на своєчасність подання

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

Своєчасність подання електронних декларацій перевірено. Порушень щодо невчасного надання не виявлено

  8.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” веб-сайту Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

На офіційному вебсайті Служби протягом 2020 року функціонував  розділ “Запобігання проявам корупції”, в якому розміщено звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2019 рік, План заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік. На веб-сайті Служби функціонує розділ “Доступ до публічної інформації”, в якому вказаний порядок надання публічної інформації Службою, зазначені форми для подання запиту  усно, письмово та електронною поштою, а також звіти про надходження запитів на публічну інформацію

  9.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

Порушень під час здійснення процедур закупівель Службою товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів не виявлено

 

  10.

Перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

В день подання декларацій

Під час перевірки декларації щодо конфлікту інтересів, наявність конфлікту інтересів не виявлено. Здійснюється контроль щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців Служби.

  11.

Планування та організація проведення  навчань з працівниками Служби  по  вивченню антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

Відповідно до плану навчань протягом 2020 року проведено наступні навчання: “Заповнення електронної декларації особи. уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зміни до порядку декларування”, “Конфлікт інтересів: поняття та шляхи вирішення”, “Загальні правила етичної поведінки державних службовців”.

Протягом року проводилися навчання щодо внесення змін до чинного антикорупційного законодавства.

12.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення (в разі наявності)

Посадові особи Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

При виконанні посадових обов’язків державними службовцями корупційних правопорушень не виявлено

   13. 

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення (в разі наявності)

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

За звітний період підстав для проведення службових розслідувань не було

 

14. 

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

Працівники Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались

15.

Письмове повідомлення начальника Служби, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

Посадовими особами Служби  порушень антикорупційного законодавства не допускалось

16.

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

У разі необхідності

 За звітний період необхідності брати участь у перевірках суб’єктів господарювання не було

   17. 

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими у сфері протидії корупції

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

За звітний період надавалася інформація та звіти з питань запобігання та виявлення корупції Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби. До Служби надходили листи, методичні матеріали щодо змін в антикорупційному законодавстві.

18.

Надання інформації Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби про кількість працівників, які повинні подавати е-декларацію за 2020 рік

Головний спеціаліст з питань персоналу

До 31 грудня 2020 року

У грудні 2020 року Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби надано інформацію про кількість працівників, які повинні подавати е-декларацію за 2020 рік

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2021 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2022 рік