Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області в 2020 році

Опубліковано 22.03.2021 о 10:20
Звіти Корупція

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області в 2020 році

№ з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавці

Стан

виконання

1

Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь у навчальних семінарах, які проводить Держлікслужба, Українська школа урядування, НАДУ при Президентові України (Інститут підвищення керівних кадрів) щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції” та інших питань фінансового контролю, роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно

Головний – юрисконсульт

Виконано.

Протягом року, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції брав участь у навчальних семінарах, тренінгах, щодо положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших питань фінансового контролю, які проводились Держлікслужбою, Українською школою урядування, НАДС:

16.11.2020 «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими»;

16.11 – 18.11.2020 Актуальні проблеми реалізації законодавства у сфері запобігання корупції на публічній службі;

.

1.2.

Опрацювання законодавчих актів та наданих Держлікслужбою методичних рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

Впродовж року були опрацьовані законодавчі акти та надані Держлікслужбою методичні рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції.

Постійно протягом року надавались консультації та роз’яснення працівникам Служби щодо окремих положень антикорупційного законодавства.

1.3.

Проведення тренінгів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області (далі – Служба) щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

У 2020 році з працівниками Служби проводилася роз’яснювальна робота та надавалися індивідуальні консультації щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань антикорупційного законодавства.

З працівниками Служби було проведено 8 протокольних навчань з питань запобігання корупції при виконанні службових обов’язків державними службовцями.

1.4.

Проведення роз’яснювальної роботи та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

З державними службовцями Служби були проведені робочі наради щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю (згідно Закону України «Про запобігання корупції» та внесеними до нього змінами):

– 06 травня 2020 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з роз’ясненнями НАЗК щодо обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави;

– 15 червня 2020 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з листом головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби;

– 19 червня 2020 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з листом головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, щодо зміни НАЗК порядку перевірки факту подання е-декларацій;

– 14 липня 2020 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення Службовців Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області зі змінами до антикорупційного законодавства, а саме: положень статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» Національним агентством з питань запобігання корупції були видані накази від 17.03.2020 № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»;

– 16 жовтня 2020 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області з роз’ясненнями НАЗК щодо реєстру корупціонерів»;

– 30 жовтня 2020 року проведено навчання на тему: «Ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками У Київській області (далі-Служба) з інформацією щодо закриття реєстру електронних декларацій»

1.5.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” суб-сайту Служби

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт,

головний спеціаліст відділу фармацевтичного нагляду

Виконано.

Протягом року забезпечувалося інформаційне наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» суб-сайту Служби.

На сайті було розміщено:

– звіт про виконання Плану антикорупційних заходів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2019 рік;

– План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2020 рік;

– План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2021 рік.

2

Проведення превентивних антикорупційних заходів

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

Впродовж 2020 року здійснювалося попередження осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції” (було попереджено про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”, 6 осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців).

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом 2020 року спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби не проводилася.

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

У 2020 році через оголошення карантину проведення конкурсів було призупинено, призначення на посади державної служби відбувалося відповідно до постанови КМУ від 22 квітня 2020 року № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»шляхом укладання контрактів на період дії карантину.

За 2020 рік оголошено 5 доборів:

04 червня 2020 року оголошено добір на посаду категорії «В»:

– головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (1 вакантна посада);

16 липня 2020 року оголошено добір на посаду категорії «В»:

– головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (1 вакантна посада)

20 липня 2020 року було оголошено добір на посаду категорії «Б»

– начальник відділу фармацевтичного нагляду (1 вакантна посада)

04.08.2020 року було оголошено добір на посаду категорії «Б»

– заступник начальника відділу фармацевтичного нагляду (1 вакантна посада).

14 вересня 2020 року було оголошено добір на посади категорії «В»;

– головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2 вакантні посади)

2.4.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

22 грудня

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання корупції Служби на 2020 рік, та розміщено на суб-сайті Служби.

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

15 березня

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

Звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2019 рік оприлюднено на суб-сайті Служби.

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

Перевірено 33 декларації. Станом на 31 березня 2020 року було встановлено, що в Службі відсутні працівники, в тому числі звільнені з посади, які відповідно до статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” не заповнили електронні декларації.

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

За результатами проведеного моніторингу наявності конфлікту інтересів встановлено факт відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у працівників Служби.

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом 2020 року не було встановлено фактів вчинення корупційних правопорушень.

3.4.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом 2020 року не було встановлено фактів вчинення корупційних правопорушень.

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України “Про запобігання корупції”

Постійно

Комісійно

Протягом 2020 року не було встановлено фактів вчинення корупційних правопорушень. Службові розслідування не проводились.

3.6.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом 2020 року фактів притягнення працівників Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не було.

 

Переглянути документ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області в 2019 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2021 рік